Modern társadalomként komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. Azonban sokak véleményével ellentétben, összességében jobban állunk, mint valaha.Christian A. W. BERNER
MENÜ

Felelősen cselekedni
a DNS-ünkben van

Görgess le

Christian A. W. BERNER

Az Igazgatótanács elnöke
BERNER Omnichannel Trading
& vezérigazgató (CEO)
BERNER Group

Fenntarthatósági jövőképünk
Vállalás Christian Berner

A világunk ma

Modern társadalomként komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. Sokak véleményével ellentétben, összességében jobban állunk, mint valaha. Kevesebb a szegénység, jobb az oktatás, nagyobb a jólét - ilyen helyzet még soha nem volt.

Mindez a globális kereskedelem eredménye. Az ipari fejlődés és a globális kereskedelem azt eredményezte, hogy a fejlődő országok ma már jelentős feldolgozó és termelő iparágaknak adnak otthont. Ezek az iparágak munkahelyeket teremtenek és a helyi fejlődést finanszírozzák. Ezenfelül a technológiai fejlesztések lehetővé tették számunkra, hogy jelentősen növeljük a kereskedelem hatékonyságát. Ha a 20. század elején egy átlagos autó 100 km-en ~30 liter üzemanyagot fogyasztott, akkor mondhatjuk, hogy ma ennek kevesebb, mint 1/3-át. A nagykapacitású számítógépeink, amelyek korábban mérhetetlen mennyiségű energiát fogyasztottak, ma már az okostelefonjainkon futnak.

Vállalkozóként ezért hiszek a mi utunkban, a növekedésben. Büszke vagyok arra, hogy a világ számos részén már nem vívunk háborúkat, mert erős gazdasági kapcsolataink vannak. Ezen túlmenően, mint európai ember, meg akarom védeni vezető gazdasági pozíciónkat és a biztos jólétet. Nem akarom megkockáztatni, hogy Európa egy harmadik világbeli országgá váljon.

A felelősségvállalás iránti elkötelezettség

Ugyanakkor felelősséget kell vállalnunk a számunkra előnyös fejlődés negatív következményeiért. Ez azt jelenti, hogy az eredeti felelősségvállalási megközelítést követve: Keress pénzt, hogy fenntartsd magad, használd fel azt fenntartható, környezetbarát üzleti gyakorlatok finanszírozására, valamint az emberekkel és a társadalommal való bánásmód értékorientált megközelítésére.

Nekünk ez 1957 óta a DNS-ünk része. Különösen a felelősségvállalás az emberekért és a társadalomért áll közel a szívünkhöz, és ezt a számtalan projekt és kezdeményezés révén bizonyítottuk be.

A környezetvédelemmel kapcsolatos nézetek azonban nagyon eltérőek, miközben olyan egyszerűnek tűnik:

  1. Kevesebb energiát kell fogyasztanunk, és fenntartható energiaforrásokat kell használnunk.
  2. Kevesebb hulladékot kell termelnünk, és fenntartható újrahasznosítási folyamatokat kell megvalósítanunk.
  3. Be kell vonnunk az embereket ezekbe az erőfeszítésekbe, ahelyett, hogy kényszerítenénk őket.

Míg az olyan témák, mint a hulladék és a körforgás többnyire egyértelműek, az egyik legvitatottabb téma ebben a kontextusban az "energia", illetve az, hogy mire is redukálják azt gyakran: CO -kibocsátás

Valós megközelítés az energia és a C02 tekintetében

A Római Klub 1972-ben bejelentette, hogy kifogyunk a fosszilis erőforrásokból. Ez eddig nem így történt.

Hasonlóképpen, a Párizsi Szerződés bejelentette, hogy a globális felmelegedés nem haladhatja meg az 1,5 fokot, az iparosodás előtti adatokhoz képest. Az ok egyszerű: A C02-kibocsátás a globális felmelegedést okozza. 2016 áprilisában 196 ország írta alá a Párizsi Megállapodást, és kötelezte el magát, hogy hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A BERNER-nél van egy b.real nevű értékünk - mindig őszintének lenni. És mivel őszinte akarok lenni, ezért kritikusan meg kell kérdőjeleznem ezeket a célokat:

  • Mit jelent az 1,5°C?
  • Reális az 1,5°C-os cél elérése?
  • Mikorra mit és hogyan tudsz elérni?

b.real: CO2-kibocsátás és a 1,5°C-os célkitűzés

Kétségtelen, hogy a CO2 a globális felmelegedés motorja, és a kibocsátások globális csökkentésére van szükség. Mindazonáltal szeretnénk b.real: a McKinsey tanulmánya szerint, míg képesek voltunk arra, hogy a történelmi tendenciát 5°C-ról 2100-ra ~3,5°C-ra toljuk, a 1,5°C elérése a jelenlegi ütemben irreális. A világ közössége nem képes, vagy nem hajlandó meghozni a CO2-csökkentéshez szükséges drasztikus intézkedéseket. Különösen a fejlődő országok nem képesek a szükséges mértékben csökkenteni a CO2 kibocsátást.

A 1,5°C-os cél eléréséhez szélsőséges intézkedésekre van szükség. A Greenpeace szerint olyan intézkedésekre, mint például a a világ összes, 2040-ig tervezett, belső égésű gépjármű értékesítésének felének megszüntetése. Ha ilyen útra lépnénk, az a fokozatos dezindusztrializáció kockázatával járna, és veszélyeztetné a stabilitást, amelyet Európa nagy részén élvezünk. Az olyan iparágak visszaesése, mint az építőipar, az autóipar és a mezőgazdaság, amelyek nagy üvegházhatású gázkibocsátók, munkanélküliséghez és a jólét csökkenéséhez vezethet Európa-szerte.

Ezt az utat nem akarjuk követni. Hiszünk abban, hogy ambiciózus, de reális célokat kell kitűzni, és az embereket is rá kell vezetni erre az útra. Továbbá hiszünk egy olyan jövőben, amelyet nem a tilalmak, hanem a technológia által vezérelt átalakulás határoz meg. El kell ismernünk, hogy a jelenlegi úton átlépjük a Párizsi Megállapodásban meghatározott 1,5°C-os küszöbértéket, és hogy a CO2-csökkentésen túl a az éghajlatváltozás következményei elleni védelembe is be kell fektetnünk, világszerte, de itt Európában is.

Az átalakulás útja

Az átalakítás időbe telik, és mind a régi, mind az új technológiákat felhasználja. A fosszilis erőforrások még mindig rendkívül fontosak társadalmunk számára, és ez még sokáig így is marad. Nyitottnak kell maradnunk az új technológiákra, és hajlandónak kell lennünk olyan technológiák alkalmazására, amelyek nem tökéletesek, de gyorsan megvalósíthatók, mint például a hidrogén-hajtóanyag.

A CO2-kibocsátás csökkentését célzó technológiák fejlesztésének előmozdítása mellett támogatnunk kell a CO2 tárolására és átalakítására irányuló technológiákat, és be kell fektetnünk azokba.

Miközben mi, mint társadalom, ezeken a csökkentési és elkerülő intézkedéseken dolgozunk, ezt a stratégiát a klímavédelmi projektekbe való befektetéssel kell kísérnünk, hogy csökkentsük a CO2-kibocsátást a világ más részein, ezáltal befolyásolva a globális CO2 lábnyomot. És a nyugati világban van elég pénz, hogy ezt megtehessük.

A fenyegetésekkel és tilalmakkal, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen autókat vezethetünk vagy hogyan/hová utazhatunk, több embert veszítünk a misszióban, mint amennyit nyerünk. Ezért kell olyan utat kínálnunk, amelyen az emberek követni akarnak minket, és amely motiválja őket. Vállalkozóként mindig is ez volt a megközelítésem, és a sikerünk alapja.

Reményteli kilátások - a növekedés és a kibocsátás szétválasztása

A BERNER-nél az egyik vállalati értékünk a b.responsible. Ez az amiért állandó törekvésünk a felelősségvállalás. Felelősségvállalás a társadalomért. Felelősségvállalás a környezetért. De a felelősségvállalás azért is, hogy őszintének kell lennünk. Felelősségvállalás a cselekvésért, még egyértelmű politikai vezetés hiányában is. Mert szeretnénk.

Miközben számos tényező borús képet fest a fenntartható és zöld jövőről, van egy statisztika, amely más, pozitívabb képet mutat és reményt ad a sikeres zöld gazdaságra. Az adatok azt mutatják, hogy míg korábban a gazdasági növekedés és a szén-dioxid-kibocsátás közvetlenül kapcsolódott egymáshoz, néhány ország esetében ez változóban van. Ezekben az országokban gazdasági növekedés valósul meg, miközben a kibocsátások csökkennek, és még ha hosszú is az út, ezt az utat kellene szem előtt tartanunk.

Személy szerint úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára van mód arra, hogy hozzájáruljunk egy társadalmilag és környezetvédelmi szempontból is fenntartható jövőhöz anélkül, hogy kárt okoznánk a társadalmunk és a globális gazdaság által elért eredményekben. Számunkra a BERNER-nél ez azt jelenti, hogy kritikusnak kell lennünk, és előre kell gondolkodnunk, hogy lépésről-lépésre valódi változásokat érjünk el.

Kiválasztott céljaink

Környezet

0% CO2-csökkentés
cél addig, amíg 0

Co2 semlegesség elérése
1 2023-tól kezdődően

0% újrahasznosítható töltőanyag a szállítmányokban 2023 végéig

100% újrahasznosítható és műanyagmentes csomagolás 2024 végéig

Emberek

Ügyfeleink egészségének és biztonságának javítása érdekében 20 %-a csoport portfóliójában lévő vegyipari termékeknek "felelős terméknek" minősül 2030-ig

100%-a csoport beszállítóinak aláírta a BERNER Beszállítói magatartási kódexet.

Társadalom

>30 szociális projektet
bonyolítunk le évente

Társadalmi felelősségvállalási örökségünk

A BERNER-nél a felelősségteljes gondolkodás örökségére építünk, amely az 1957-es alapításunkig nyúlik vissza. A kezdetektől fogva Albert és Ursula prioritásként kezelte az alkalmazottakról való gondoskodást és a társadalmi szerepvállalás előmozdítását. Ma, vezérigazgatónk Christian Berner vezetésével a felelősségvállalás szilárdan rögzítve van az értékeinkben, és ez vezérli erőfeszítéseinket, hogy felelős vállalatá fejlődhessünk és felelős egyénekké váljunk a környezeti hatás minimalizálásán keresztül, elköteleződve társadalmi szerepvállalás és az emberekért való felelősségvállalás révén, mind a vállalaton belül, mind a értékeink mentén.

01
Örökségünk - 1957 - 2012

Élő felelősség

A BERNER fenntarthatósági útja nem csak az elmúlt 10-15 évben kezdődött, amikor a téma a politikai és gazdasági környezetben egyre fontosabbá vált. A felelős gondolkodás mindig is jellemezte vállalatunkat . A BERNER 1957-es alapítása óta Albert és Ursula Berner felelősséget vállaltak a vállalaton belüli, de a vállalaton kívüli emberekért is. Nemcsak számos szociális intézményt támogattak magánforrásokból, hanem olyan kultúrát is sikerült kialakítaniuk, amely ösztönzi és lehetővé teszi alkalmazottai számára, hogy támogassák az általuk választott helyi projekteket munkaerővel, valamint termék- vagy pénzadományokkal.

02
Örökségünk - 2012 - 2023

A felelősségvállalás rögzítése
értékeinkben

Christian Berner 2012 óta a vezérigazgatónk, így már a második generációs vezető, vele és általa a BERNER Csoport egészén belül a felelős gondolkodásmódot tovább ápoltuk és erősítettük.

2015-ben meghatároztuk hat vállalati értékünket, amelyek horgonyként szolgálnak, és irányt adnak a döntéshozatalunkhoz, valamint ahhoz, hogy miként közelítsük meg a mindennapi kihívásokat. A b.responsible a hat alapérték egyike. Olyan kultúrát hoztunk létre amelyben gondoskodunk alkalmazottainkról, támogatjuk a társadalmat, amikor és ahol a legnagyobb szükség van rá, és keményen dolgozunk azon, hogy minimalizáljuk a vállalat által a környezetre gyakorolt hatást.

03
Örökségünk - 2023 óta

A jövőbe tekintve

Eltökéltségünk hangsúlyozása érdekében 2023-ban létrehoztunk egy dedikált Corporate Responsibility (CR)-menedzsmentet, és megfogalmaztunk egy, a csoport egészére kiterjedő, holisztikus fenntarthatósági stratégiát, amely a folyamatban lévő projekteket és kezdeményezéseket fogja össze és erősíti, és ami irányt mutatja a jövőre nézve. A vállalati felelősségvállalást holisztikusan közelítjük meg a "Környezet", "Emberek" és "Társadalom" szemszögéből, és azt tesszük, amit a legjobban tudunk: hűek maradunk értékeinkhez.

Az egyik ilyen érték a b.real, ami azt jelenti, hogy mindig legyünk őszinték. Meg akarjuk kérdőjelezni a közvéleményt, és saját magunk akarjuk kialakítani stratégiai irányvonalunkat a kritikus gondolkodásra és a világ reális szemléletére alapozva. Így határozzuk meg, hogy hogyan akarunk cselekedni, és hol tudjuk a legnagyobb hatást gyakorolni.

Vállalati felelősségvállalás stratégia

Családi vállalkozásként a fenntarthatóság a DNS-ünk része. Ahelyett, hogy a következő néhány évre gondolnánk, a következő generációkra gondolunk - mind a mindennapi munkánkban, mind a stratégiai döntések meghozatalában. Számunkra a BERNER-nél ez azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk a "Környezet", az "Ember" és a "Társadalom" iránt. Ez a három stratégiai pillér a Vállalati felelősségvállalási-stratégiánk sarokköveit képezi, irányt ad nekünk , és meghatározza az utat, amelyen haladunk a fenntarthatóbb vállalattá válás felé.

Környezet

A környezet védelme azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk a jövő generációiért. Emberi és üzleti tevékenységünknek óriási hatása van a környezetre az erőforrások fogyasztása, a szennyezés és a CO2-kibocsátás tekintetében.

A BERNER-nél mindig is támogattuk és érvényesítettük az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást . Az elmúlt években az éghajlati válság bebizonyította, hogy a globális közösség nem tesz eleget annak érdekében, hogy megakadályozza az éghajlatunkban bekövetkező végzetes változásokat, és hogy napról napra sürgetőbb, hogy figyelmet fordítsunk az olyan intézkedésekre, mint a CO2-kibocsátás csökkentése .

A CO2-kibocsátást és a hulladékkezelést határoztuk meg két kiemelt témaként hogy a belső változásokat ösztönözzük, és maximalizáljuk az általunk a környezetre gyakorolt pozitív hatást.

01
Környezet - C02-kibocsátás

CO2-kibocsátás

Kétségtelen, hogy a CO2 a globális felmelegedés okozója, és a kibocsátások globális csökkentésére van szükség. Egy McKinsey-tanulmány azt mutatja, hogy bár képesek voltunk elmozdítani a történelmi tendenciát 5°C-ról 2100-ra ~3,5°C-ra, az 1,5°C elérése pedig irreálisnak tűnik jelenlegi ütemben. A világközösség nem képes vagy nem hajlandó a CO2 csökkentéséhez szükséges drasztikus intézkedések meghozatalára. Különösen a fejlődő országok nem képesek a szükséges mértékben csökkenteni a CO2 kibocsátást.

80%-os CO2-kibocsátás csökkentés
a cél 2030-ig

A 1,5°C-os cél eléréséhez szélsőséges intézkedésekre van szükség, és a Greenpeace szerint olyan intézkedésekre, mint például a világ összes, 2040-ig tervezett, belső égésű gépjármű értékesítés felének megszüntetése. Ha ilyen útra lépnénk, az a fokozatos dezindusztrializáció kockázatával járna, és veszélyeztetné a stabilitást, amelyet Európa nagy részén élvezünk. Az olyan iparágak visszaesése, mint az építőipar, az autóipar és a mezőgazdaság, amelyek nagy üvegházhatású gáz-kibocsátók, munkanélküliséghez és a jólét csökkenéséhez vezethet Európa-szerte.

Ezt az utat nem akarjuk követni. Hiszünk abban, hogy a ambiciózus, de reális célokat kell kitűzni, és az embereket is el kell vinni erre az útra . Továbbá hiszünk egy olyan jövőben, amelyet nem a tilalmak, hanem a technológia által vezérelt innovációk határoznak meg. El kell ismernünk, hogy a jelenlegi úton átlépjük az 1,5°C-os küszöbértéket, és hogy a CO2 csökkentésén kívül az éghajlatváltozás következményei elleni védelembe is be kell fektetnünk, világszerte, de itt, a Európában is.

Vannak azonban biztató statisztikák is, ha a jövőbe tekintünk. Az adatok azt mutatják, hogy míg korábban a gazdasági növekedés és a szén-dioxid-kibocsátás közvetlenül kapcsolódott egymáshoz, néhány ország esetében ez megváltozik . Ezekben az országokban a gazdasági növekedés megvalósul, miközben a kibocsátások csökkennek, és még ha ez hosszú út is, ezt az utat kell szem előtt tartanunk.

Vállalkozásként és a meglévő technológiai lehetőségek mellett a CO2-kibocsátás nullára való csökkentése nem lehetséges. Azonban sok mindent megtehetünk és meg is akarunk tenni. Ezért a BERNER-nél, mi CO2 csökkentésen, helyettesítésen alapuló stratégiát határoztunk meg, és kompenzációs intézkedéseket hoztunk. A célunk, hogy CO2-kibocsátásunkat 80%-al csökkentsük 2030-ig.

Célkitűzés

BERNER Csoport CO2-lábnyoma
2021 (felhasználás szerint)

Mobilitás
Fűtés
Elektromosság

Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy csökkentsük a csoportszintű működés, az irodák és a flottánk által generált kibocsátást (Scope 1 és 2) 80%-os csökkentés 2030-ig. Ez a célkitűzés kizárólag a csökkentési és helyettesítési intézkedéseken alapul, amelyeket a BERNER-csoporton belül a tervezünk végrehajtani.

A CO2-célkitűzésünk elérésére törekedve folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a cégcsoport egészére kiterjedő CO2 lábnyomelemzésünket. A kezdeti elemzés elsősorban a Scope 1 és 2 kibocsátásokra összpontosított, és csak néhány kiválasztott Scope 3 kategóriát vett figyelembe. Annak érdekében, hogy meghatározzuk a leghatékonyabb csökkentési intézkedéseket a mi upstream és downstream értékláncunkban, a jövőre nézve a scope 3. elemzését is ki fogjuk terjeszteni.

Intézkedések

A CO2-csökkentés és a helyettesítés a priorítás a CO2-stratégiánkban. Néhány általunk végrehajtott intézkedésnél azonban időbe telik, amíg a tervezett CO2-megtakarítás megvalósul. Hogy már most hozzájáruljunk a globális CO2-kibocsátás csökkentéséhez, 2023-tól kezdve klímavédelmi projektekbe fektetünk be, hogy olyan CO2-megtakarítást érünk el, amely megfelel az scope 1. és 2. célunknak . Az éghajlatvédelemhez való pénzügyi hozzájárulások révén 2023-ra CO2-semlegesek leszünk az 1. és 2. hatókörben európai szintű tevékenységeink tekintetében.

Co2% semlegesség
1 és 2 kezve 2023

A BERNER, valamint a társadalom egésze számára a CO2-átalakítás időbe telik, és nyitottnak kell maradnunk az új technológiákra, mert csak a radikális innovációk hozhatják meg a CO2-megtakarítás és -megkötés terén azt a fejlődést, amelyet a környezet megkövetel.

E-Mobilitás: a flottánk elektromosra váltása

Növelni akarjuk és növelnünk kell az energiahatékonyságunkat és csökkenteni a CO2-kibocsátást. A CO2-kibocsátás fő hajtóerejeként az >5.500 autóból álló járműparkunk egyben a legnagyobb CO2-csökkentő eszköze is. "Zöld autó politikánk" következő fokozatára váltva 2030-ig a teljes flottánk 85%-át alternatív energiaforrásokra fogjuk átállítani.

Mostantól kezdve Európa-szerte a céges autóval rendelkező munkavállalókat arra ösztönözzük, hogy váltsanak teljesen elektromos járműre. Ennek eredményeképpen a belső égésű motorok fokozatosan eltűnnek a mi flottánkból a következő években. A hibrid autók már nem jelentenek opciót az új flottapolitika keretében, mivel a megfigyelt utazási profilok esetében a pozitív környezetvédelmi hatások alacsonyak. Míg a "Zöld autó politikánk" jelenleg az elektromos autókra összpontosít, mi hiszünk az innovációba való befektetésben és az új technológiai útvonalak vizsgálatában, hogy klímasemleges perspektívát teremtsünk járműparkunk számára. Ezért nyitottak maradunk az új technológiákra, amint azok elérhetővé válnak.

Tisztában vagyunk az Európa-szerte részben elégtelen töltőinfrastruktúrával, ennek ellenére szeretnénk arra ösztönözni munkavállalóinkat, hogy elektromos autóra váltsanak. Épp ezért, minden munkavállaló, aki céges autóját e-járműre cseréli, több száz eurós pénzügyi támogatást kap egy fali töltőállomás beszereléséhez, így otthon is és a BERNER európai telephelyein is többletköltségek nélkül töltheti fel autóját.

Zöld energia: 2024-ig 100%-os zöld elektromos energia Európa-szerte

Ahol nem tudjuk tovább csökkenteni az energiafogyasztásunkat, ott lehetőség szerint megújuló energiaforrásokra állunk át. Ennek különböző formái lehetnek: Egyes intézkedések olyan egyszerűek, mint a szerződéses átállása a szürke villamos energiáról a zöldre. 2023-ban a BERNER tulajdonában lévő telephelyek 65%-ában már zöld energiát használunk, és azt tervezzük, hogy 2024-re 100%-ban zöld energiát használunk az európai tevékenységeinkben.

Más intézkedések esetében egy lépéssel tovább megyünk, és a saját energiaszolgáltatónkká válunk a tetőn elhelyezett napelemek révén. Ez nemcsak zöld energiával lát el bennünket, hanem növeli is az önellátást és az árstabilitást. Jelenleg hat helyszínen már napenergiát használunk - és még több telephelyen fogunk átállni.

Ezen kívül részletes elemzéseket végzünk a kulcsfontosságú helyszíneken, hogy meghatározzuk a kibocsátásunk csökkentésének új eszközeit, az energiatakarékossági intézkedésektől kezdve az új fűtési koncepciókig.

Beruházás az éghajlatvédelembe: CO2-semleges az 1. és 2. hatókörben a BERNER európai telephelyein.

CO2-kibocsátásunk csökkentése egy utazás, és nem lehet egyik napról a másikra elérni. CO2-stratégiánk a csökkentést, a helyettesítést. és a kompenzációs elemeket is ötvözi. Míg a 80%-os CO2-csökkentési cél olyan intézkedéseken alapul, amelyeket jelenleg hajtanak végre, a Berner család úgy döntött, hogy 2023-tól kezdve Európa-szerte tanúsított éghajlatvédelmi projektekbe fektet be, hogy felelősséget vállaljon a működésünk által okozott CO2-kibocsátásért (scope 1 és 2) .

Az éghajlatvédelmi projektekbe való befektetéssel világszerte a CO2-csökkentő intézkedéseket finanszírozzuk, miközben a dolgozunk az európai tevékenységeink CO2-kibocsátásának csökkentésén. Mi olyan projekteket választottunk ki, amelyek nem csak a globális CO2-kibocsátás csökkentését szolgálják, hanem a globális déli közösségek szociális és egészségügyi problémáival is foglalkoznak, ezáltal támogatva az ENSZ fenntartható fejlődési céljait (SDG-k).

Olyan tapasztalt és innovatív partnerekkel dolgozunk együtt, mint a myclimate és a goodcarbon, és csak a legmagasabb színvonalú projekteket választjuk ki, hogy biztosítsuk pénzeszközeink leghatékonyabb felhasználását és a maximális pozitív hatást a éghajlatra és a helyi közösségekre.

CO2-lábnyom BERNER Csoport 2021
(t/CO2e)

Közép-Észak
Délnyugat
Délkelet
Scope 1
Scope 2
02
Környezet - Hulladékgazdálkodás

Hulladék

A hulladék a mai világ egyik vezető környezeti problémája . A hulladéktermelés és a nem megfelelő ártalmatlanítás jelentős hatást gyakorol a környezetre , beleértve a föld, a víz és a levegő szennyezését. Ráadásul a társadalmunk által termelt műanyag több ezer év alatt bomlik le, így még jóval azután is hatással lesz a környezetünkre, miután mi már nem leszünk.

Célkitűzés

100% újrahasznosítható töltőanyag
a kimenő
szállítmányokban 2023 végéig

Vállalkozásként elindultunk azon az úton, hogy csökkentsük az üzleti tevékenységünk során keletkező hulladékot . Ez nem csak az általunk kidobott hulladékot foglalja magában, hanem a csomagolásaink és termékeink által létrehozott hulladékot is.

Bátorítjuk munkatársainkat a digitális munkavégzésre, és az irodai hulladékunk újrahasznosításán túlmenően partnerségeket kötünk az informatikai eszközeink szakszerű újrahasznosítása érdekében is. Legnagyobb része azonban az általunk termelt hulladéknak a termékeink csomagolása és a szállítmányozásból adódó hulladék.

Ezért első lépésként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a kimenő logisztikai műveleteink során 2023-ig 100%-ban újrahasznosítható töltőanyag használatára, valamint 100%-ban újrahasznosítható és műanyagmentes csomagolóanyag használatára térünk át 2024-ig.

100% újrahasznosítható és műanyagmentes
szállítási csomagolás
2024 végéig

Az értékláncunk mentén még sok más elemet kell megmozgatnunk a hulladék csökkentése érdekében, és még csak az út elején járunk, de eltökéltek vagyunk a változtatásban.

Intézkedések

Logisztikai csomagolás: 2024-re 100%-ban újrahasznosítható

Az általunk termelt hulladék fő forrásai a termékeink és a csomagolásaink. Ezért kezdeményeztünk egy, az egész csoportra kiterjedő projektet, amelynek keretében a csomagolóanyagok logisztikai felhasználásának csökkentését és 100%-os újrahasznosíthatóságát tervezzük. A csomagméret csökkentésével és a töltőanyagok cseréjével nemcsak a hulladékot csökkentjük, hanem a logisztikai partnereink CO2 kibocsátását is, a szállítási hatékonyság növelése miatt. Az új töltőanyag 50%-ban műanyagból és 50%-ban növényi hulladékból készült. Azzal, hogy ezt az anyagot választjuk, támogatjuk a korábban használt műanyag termékek összegyűjtésének, újrafeldolgozásának és újjáalakításának folyamatát, ahelyett, hogy a hulladéklerakóba kerülne. A papír töltőanyagként való felhasználásához képest ez jelentősen csökkenti a CO2-t, az energiát és a vizet a gyártás során.

Még mindig jelentős előrelépésre van szükség a teljes hulladékterhelésünk csökkentése terén. Erős partnerségeket kell kialakítanunk beszállítóinkkal és logisztikai partnereinkkel, hogy a körforgás koncepcióját a termékek és a csomagolás tekintetében egyaránt előtérbe helyezzük. Azzal, hogy magunkévá tesszük ezt a megközelítést, elősegíthetjük a hulladékcsökkentést és a fenntarthatóság gondolkodásmódját a teljes ellátási láncban.

Elektronikai hulladék: egy második lehetőség az elektromos készülékek számára

Az elektronikai hulladék a hulladéklerakók jelentős hulladékforrása. Az elektronikai hulladékok újrahasznosítása nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenti, hanem a körforgásos gazdaság és az újrafelhasználás koncepcióját és az erőforrások megőrzését is elősegíti.

A körforgást elősegítendő 2011-ben partnerséget kezdtünk az AfB GmbH-val, Európa legnagyobb nonprofit informatikai vállalatával Ausztriában Ennek a partnerségnek köszönhetően a BERNER támogatja a fogyatékkal élők foglalkoztatását, és csökkenti környezeti lábnyomát a kiselejtezett vállalati technológia szakszerű felújítása révén.

Ezt a partnerséget nemrégiben kiterjesztettük a németországi tevékenységünkre, és a jövőben további bővítést tervezünk.

Emberek

Üzletünk középpontjában az emberek állnak, és az egészségük, biztonságuk, és jólétük kiemelt fontosságú számunkra. Ez magában foglalja alkalmazottainkat , valamint üzleti partnereinket és ügyfeleinket, akik szerves szerepet játszanak a fenntarthatóság felé vezető utunk alakításában. Igyekszünk támogató munkakörnyezetet teremteni, erős partnerségeket ápolni és innovatív megoldásokat nyújtani ügyfeleinknek.

01
Emberek - Munkavállalók

Munkavállalók

Munkatársaink jelentik sikerünk alapját
Felismerjük, hogy vállalkozásunk munkatársaink mindennapos elkötelezettségének köszönheti, hogy olyan erős, mint amilyen ma. Mint családi vállalkozás, felvállaljuk a felelősségünket és felelősséget vállalunk a munkavállalóink testi és lelki jólétének biztosításáért

Elkötelezettségünk középpontjában a biztonságos munkakörnyezet biztosítása áll , ahol mindenkit egyenlő bánásmódban részesítünk, és ahol minden alkalmazott a teljes mértékben kibontakozhat.

BERNER Campus: oktatás, fejlesztés és személyes fejlődés fontos stratégiai befektetés a jövőbe.

A BERNER-nél hiszünk a tanuláson keresztüli növekedésben, ezért a globális BERNER Group Campuson keresztül lehetővé tesszük a tanulást és a növekedést minden munkatársunk számára. Képzési kínálatunk, magában foglalja a belső szakértő oktatók és külső partnerek által nyújtott tanulást, valamint a modern digitális tanulási lehetőségeket, lehetővé téve alkalmazottaink számára, hogy alkalmazkodjanak a változó munkakörnyezethez, és fejlesszék személyes és szakmai karrierjüket.

Lehetőség, hogy visszaadjunk valamit: idővel és erőforrásokkal támogatjuk a munkavállalókat, hogy változtatni tudjanak a dolgokon.

A BERNER-nél olyan emberek közössége vagyunk, akik értéket találnak a visszaadásban és a társadalom pozitív befolyásolásában. Mi felismerjük a cél és a hozzájárulás fontosságát a munkatársaink számára, ezért a BERNER Csoport támogatja a munkatársainkat mind idővel, mind erőforrásokkal, hogy részt vehessenek olyan kezdeményezésekben, ahol aktív részesei lehetnek a változásnak.

02
Emberek - Ügyfelek

Ügyfelek

Üzletmenetünk célja, hogy ügyfeleinket szolgáljuk. Szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel, erős partnerkapcsolatokat alakítunk ki, hogy igényeiket a leghatékonyabb és leghatásosabb módon elégíthessük ki. Az együttműködésre való összpontosításunk megmutatta, hogy ha együtt dolgozunk, akkor valódi változásokat tudunk elérni - ez a fenntarthatóbb jövőre is vonatkozik.

Célok

A fenntarthatóság több szinten is hatással van ügyfeleink kapcsolataira.

  1. Ügyfeleinkkel szorosan együttműködve igyekszünk megfelelni a fenntarthatósági követelményeknek, amelyekkel a nemzeti és az európai szintű szabályozások miatt szembesülnek.
  2. Pozitívan befolyásoljuk a hulladékgazdálkodásukat a csomagolási méreteink csökkentésével, valamint a töltőanyagunk újrahasznosíthatóságának növelésével.
  3. A legfontosabb: ügyfelünk egészségét és biztonságát védjük a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak megfelelően.

Responsible termékcsaládunk segít ügyfeleinknek egészségük és biztonságuk védelmében. Célunk, hogy 2030-ra a BERNER Group termékportfóliójában szereplő összes vegyi termék 20%-a "responsible terméknek" minősüljön.

Intézkedések

Responsible termékek: bevezettünk három új termékkategóriát

2023-ban elindítottuk a BERNER "responsible termék" termékcsaládot. A három új termékkategória, a "USERprotect", az "ECOprotect" és a "RESIDENTprotect" lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy csökkentsék az egészségügyi kockázatokat, csökkentsék környezeti hatásukat és csökkentsék az épületekben a károsanyag kibocsátást. Az egyértelmű címkék és a szigorú kritériumok átláthatóságot biztosítanak ezzel lehetővé teszik a megalapozott döntéshozatalt, hogy megkönnyítsék ügyfeleink munkáját.

Míg kezdetben 52 olyan termékkel kezdünk, amelyek megfelelnek a "responsible termék" kritériumoknak, folyamatosan növelni kívánjuk ezt a számot új termékek bevezetésével, valamint a meglévő termékek módosításával, hogy megfeleljenek az előírt szabványoknak, anélkül, hogy a funkcionalitás és a minőség bármelyikét feláldoznánk. Célunk, hogy 2030-ra a termékportfóliónkban szereplő összes vegyi termék 20%-a "responsible termék" legyen.

Ha többet szeretnél megtudni responsible termékeinkről, kattints ide https://shop.berner.eu/hu-hu/aac/59528058-responsible-products/ .

03
Emberek - Beszállítók

Beszállítók

Termékeink, valamint értékláncunk fontos szerepet játszanak abban, hogy még fenntarthatóbbá váljunk. Nemcsak a környezeti szempontok, hanem a biztonság és az emberi jogok védelme tekintetében is az ellátási lánc mentén.

Hosszú távú kapcsolatokra törekszünk beszállítóinkkal, ahol a közös értékrendre épülő partnerséget építünk. Néhány beszállítói kapcsolatunk több mint 20 éves múltra tekint vissza. Értékeink sarokkövét a régóta fennálló, valamint az új kapcsolatok együtt képezik.

Annak garantálása érdekében, hogy globális beszállítói hálózatunk osztja a felelősségvállalással és a dolgozók egészségének és biztonságának biztosításával kapcsolatos értékeinket, létrehoztuk a BERNER Beszállítói magatartási kódexet. A magatartási kódex meghatároz egy sor alapvető követelményt, pl. a munkaügyi normák, a korrupció elleni küzdelem, a munkahelyi biztonság és az emberi jogok tekintetében. Cégcsoportunk minden beszállítójának alá kell írnia és be kell tartania ezeket a követelményeket.

Társadalom

Az adományoktól az oktatásig:
A segítség felajánlása ott, ahol szükség van rá, a modern üzleti élet alapvető szempontjává vált és mindig is a BERNER kultúrájának alapvető építőköve volt. Szeretnénk aktív szerepet vállalni, és hozzájárulni a működési helyszíneinkhez közeli - és azon túli - közösségek életéhez.

A társadalmi szerepvállalás a BERNER-nél sokféle formában jelenik meg: A szociális projektek kezdeményezésétől és lebonyolításától a rászorulóknak szánt pénzadományokig, valamint a fiatalok pályaválasztásának támogatásáig. A részvételi lehetőségek spektruma széles és büszkén mondhatjuk, hogy a társadalmi szerepvállalás a BERNER-nél a vállalat és a munkatársak által egyaránt vezérelt.

Annak érdekében, hogy minden BERNER-alkalmazottnak lehetősége legyen cselekedni és visszaadni a közösségeknek, BERNER-ként azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a évente >30 szociális projektet valósítunk meg a teljes csoporton belül.

01
Társadalom - 60 éves évforduló

60 éves évforduló: felelősségvállalás 1957 óta

2017-ben 60 éves volt a BERNER - Ez jó ok volt számunkra, hogy megünnepeljük és büszkék legyünk azokra a sikerekre, amelyeket a vállalat 1957-es alapítása óta eltelt első hat évtizedben elértünk. Ahelyett azonban, hogy csak egy nagy bulit rendeznénk, úgy döntöttünk, hogy továbbadjuk az örömöt és a hangulatot, és megosztjuk mindazokkal, akiknek jól jönne egy segítő kéz. 2017-ben 60 közösségi projektet támogattunk Európa-szerte termékek és készpénz adományozásával, de leginkább a saját munkaerőnkkel - ez az elkötelezettség egyenesen a vállalat szívéből fakadt. A 60 támogatandó szociális projektre vonatkozó összes nagyszerű ötletet munkatársaink javasolták.

Ez nem maradhat egyszeri kezdeményezés: A 2017-es nagy siker után a társadalmi projektek kezdeményezése és az azokhoz való hozzájárulás a BERNER kultúra szerves részévé vált.

Tudj meg többet a 60 éves magazinunkban.

02
Társadalom - Szociális projektek

Szociális projektek: Célkeresés a mindennapi munkánkon túl

A "60 év - 60 projekt" kezdeményezésünk 2017-es nagy sikerét követően a társadalmi projektek megvalósítása a BERNER kultúra szerves részévé vált.

Erős értékrenddel rendelkező családi vállalkozásként hiszünk abban, hogy felelősséget kell vállalnunk a közösségért. Ezért a b.responsible vállalati értékünk mentén tovább folytatjuk a közösségi projektekben való részvételt azáltal, hogy Európa-szerte minden leányvállalatunknál támogatjuk a nonprofit egyesületeket és más szociális intézményeket.

A projektjavaslatok munkatársainktól származnak, és jó ügyek és társadalmi intézmények széles körét fedik le. Ezek a projektek között olyanok is szerepelnek, mint például egy permakultúrás kert építése fogyatékkal élő gyermekek számára Franciaországban, képzések szervezése értelmi fogyatékkal élő diákok számára Spanyolországban, valamint új kültéri létesítmények építése egy németországi női és gyermekmenhelyen - hogy csak néhányat említsünk a számos projekt közül.

A szociális projektekhez való hozzáállásunk túlmutat a termékek egyszerű adományozásán vagy a pénzügyi segítségnyújtáson. Aktívan részt veszünk a helyszínen a munkavállalóink munkaerejével, és a szakértelmünket felhasználva segítünk építeni, javítani vagy tisztítani bármit és bárhol, amire szükség van.

03
Társadalom - Adományok

Adományok: segítség ott, ahol a legnagyobb szükség van rá

A BERNER gyűjtést szervez: készpénz- és áruadományok a földrengés áldozatainak a földrengés sújtotta területeken.

A 2023-ban Törökországban és Szíriában bekövetkezett szörnyű földrengés katasztrófa mélyen érintett és érint bennünket. Az emberek támogatására a válságövezetekben a Caritas International egyesülettel közösen létrehoztunk egy központi számlát, amelyre 8000 alkalmazottunk azonnali hatállyal befizethetett segélypénzeket. Ezen kívül a Berner család 50 000 euróval járult hozzá az ügyhöz.
Mivel az érintetteknek gyakran semmijük sem maradt, és elvesztették minden ingóságukat, a BERNER Austria megszervezte a anyagok és javak (pl. lámpák, takarók, fertőtlenítőszerek) összegyűjtését és eljuttatását a katasztrófa sújtotta területre.

A BERNER gyűjtést rendez: adományok a szenvedő civileknek Ukrajnában.

A BERNER a háború kezdete óta Ukrajna oldalán áll. "Több mint fél millió euró értékű pénzbeli és természetbeni adományt gyűjtöttünk össze a helyszíni segítségnyújtásra" - foglalja össze Christian Berner, vezérigazgató.

A 2022. februári 200.000 eurós kezdeti adományozás után ugyanezen év karácsonyára egy új, cégcsoport szintű adományozási kampányt indítottunk, ezzel jelezve folyamatos szolidaritásunkat és támogatásunkat Ukrajna számára. A kampányt munkatársaink kezdeményezték, Christian Berner pedig büszkén támogatta, és felajánlotta, hogy megduplázza az összegyűjtött adományokat.

Közösen 15.000 eurót tudtunk összegyűjteni, amelyet Christian Berner 30.000 euróra emelt. Ezt az összeget a Caritas International egyesületnek utalták át, amely továbbra is fáradhatatlanul igyekszik megsegíteni a háború sújtotta embereket, és folyamatosan enyhíti a szenvedésüket.

04
Társadalom - A jövő ifjúsága

Jövő ifjúsága: a következő generációba való befektetés a jövőnkbe való befektetést jelenti

Az egész cégcsoportra kiterjedő Future Youth (Jövő ifjúsága) projektünkkel lehetőséget biztosítunk a fiataloknak arra, hogy egy interaktív és szórakoztató, üzleti alapú tanulási programon keresztül felfedezzék az üzleti és karrierlehetőségeket, és ezáltal képessé tegyük őket arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak jövőbeli szakmájukkal kapcsolatban, miközben megismertetjük őket a munka világával.

A Jövő ifjúsága kezdeményezés három programból áll, amelyek különböző korcsoportokat céloznak meg, és az ő igényeikre szabottak. Valamennyi programot úgy tervezték, hogy a diákok valós környezetben ismerkedjenek meg a különböző szakmákkal, ugyanakkor lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerjék a vállalati munkakultúrát, és felkészüljenek a diploma megszerzése utáni életükre. A résztvevők betekintést nyerhetnek a különböző karrierutakba, kideríthetik a munkával kapcsolatos érdeklődési körüket, és láthatják, hogyan működik egy nemzetközi vállalat. A valós életben történő szimuláció és a munkahelyi megfigyelés során megtapasztalhatják, milyen érzés a vállalati világ részének lenni. Együtt oldják meg az üzleti kihívásokat, és új piaci innovációkat javasolnak.

A program 2023-ban indult, és több mint 600 európai diáknak kínál lehetőséget arra, hogy betekintést nyerjenek abba, hogyan nézhet ki a szakmai jövőjük, szórakozzanak és kapcsolatokat építsenek.

Személy szerint úgy vélem, hogy mindannyiunk számára van mód arra, hogy hozzájáruljunk egy társadalmilag és környezetvédelmi szempontból is fenntartható jövőhöz, hogy szétválasszuk a növekedést és a CO2-kibocsátást, és fenntarthatóbbá váljunk anélkül, hogy a társadalom és a világgazdaság által elért előrehaladás sérülne. Még hosszú út áll előttünk, de mi eltökéltek vagyunk, és követni fogjuk ezt az utat.