Als samenleving staan we voor grote uitdagingen. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, doen we het over het algemeen beter dan ooit tevoren.Christian A. W. BERNER
MENU

Verantwoordelijk handelen
zit in ons DNA

Scroll naar beneden

Christian A. W. Berner

Voorzitter van de Raad van Bestuur
BERNER Omnichannel Trading
& Chief Executive Officer (CEO)
BERNER Groep

Onze visie op duurzaamheid
Statement Christian Berner

Onze huidige wereld

Als samenleving staan we voor grote uitdagingen. Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken , doen we het over het algemeen beter dan ooit tevoren. We hebben minder armoede, beter onderwijs en een hogere welvaart - iets wat nooit eerder het geval was.

Dit is allemaal het gevolg van de wereldhandel. Industriële vooruitgang en wereldhandel hebben ertoe geleid dat ontwikkelingslanden nu de thuisbasis zijn van belangrijke productie- en verwerkende industrieën. Deze industrieën creëren banen en financieren lokale ontwikkeling. Bovendien heeft technologische vooruitgang ons in staat gesteld om de efficiëntie van de manier waarop we handelen aanzienlijk te verhogen . Verbruikte een gemiddelde auto aan het begin van de 20e eeuw ca. 30 liter per 100 km, tegenwoordig verbruikt hij minder dan 1/3 daarvan. Grote computers, die vroeger enorme hoeveelheden energie verbruikten , draaien nu op onze smartphones.

Als ondernemer geloof ik daarom in ons pad, in groei. Ik ben er trots op dat we in veel delen van de wereld geen oorlogen meer voeren omdat we sterke economische relaties hebben. Bovendien wil ik als Europeaan onze leidende economische positie verdedigen en welvaart garanderen. Ik wil niet het risico lopen dat Europa een derdewereldland wordt.

Commitment om verantwoordelijkheid te nemen

Tegelijkertijd moeten we verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve gevolgen van de vooruitgang waar we van profiteren. Dit houdt in dat we de oorspronkelijke CSR-aanpak volgen: geld verdienen om jezelf te onderhouden en dit gebruiken om duurzame, milieuvriendelijke bedrijfsactiviteiten te financieren, evenals een waardengerichte benadering in de omgang met mensen en de samenleving.

Dit is al sinds 1957 onderdeel van ons DNA. Met name verantwoordelijkheid nemen voor mens en maatschappij ligt ons na aan het hart en dat hebben we laten zien via talrijke projecten en initiatieven.

De meningen over het onderwerp milieu lopen echter sterk uiteen, terwijl zo makkelijk lijkt.

  1. We moeten minder energie verbruiken en duurzame energiebronnen gebruiken.
  2. We moeten minder afval produceren en duurzame recyclingprocessen implementeren.
  3. We moeten mensen bij deze inspanningen betrekken, in plaats van ze te dwingen.

Terwijl onderwerpen als afval en circulariteit meestal eenduidig zijn, is één van de meer controversiële onderwerpen in deze context 'energie' of waar het vaak tot wordt gereduceerd: CO2 -uitstoot

Een realistische aanpak van energie en C02

De Club van Rome kondigde in 1972 aan dat de fossiele grondstoffen bijna op waren. Dit is tot nu toe niet het geval geweest.

Op dezelfde manier kondigde het Verdrag van Parijs aan dat de opwarming van de aarde niet hoger mag zijn dan 1,5 graden, gebaseerd op de cijfers van voor de industrialisatie . De oorzaak is eenvoudig: De CO2-uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde . In april 2016 ondertekenden 196 landen de Overeenkomst van Parijs en verplichtten zich om bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Bij BERNER hebben we een waarde genaamd 'b.real' wat inhoudt dat we altijd eerlijk zijn. En omdat ik eerlijk wil zijn, stel ik kritische vragen bij deze doelen.

  • Wat betekent 1,5°?
  • Is het halen van 1,5° een realistisch doel?
  • Tegen wanneer kun je wat bereiken en hoe?

b.real: CO2-uitstoot en de 1,5°-doelstelling

Het is een feit dat CO2 de opwarming van de aarde veroorzaakt en er is een noodzaak om de uitstoot wereldwijd te verminderen. Toch willen we b.real zijn: een studie van McKinsey toont aan dat, hoewel we in staat waren om de historische trend van 5°C tegen 2100 om te zetten naar ~3,5°C, is het bereiken van 1,5°C onrealistisch in het huidige tempo. De internationale gemeenschap is niet in staat of bereid om de drastische maatregelen te nemen die nodig zijn om CO2-uitstoot te verminderen. Vooral ontwikkelingslanden zijn niet in staat om de CO2-uitstoot zo ver terug te dringen als nodig is.

Om de doelstelling van 1,5° te halen zijn extreme acties nodig en, volgens Greenpeace, vragen om maatregelen zoals de eliminatie van de helft van de voorspelde verkoop van verbrandingsvoertuigen wereldwijd tot 2040. Als we een dergelijke weg inslaan, riskeren we een geleidelijke deïndustrialisatie die de stabiliteit die we momenteel in grote delen van Europa hebben in gevaar brengt. De terugval in sectoren als de bouw, de automotive en de landbouw, die veel broeikasgassen uitstoten, kan leiden tot werkloosheid en een lagere welvaart in heel Europa .

Die kant willen we niet op. Wij geloven in het stellen van ambitieuze maar realistische doelen en in het meenemen van mensen op deze reis. Bovendien geloven we niet in een toekomst die wordt bepaald door beperkingen, maar door technologie gedreven door transformatie. We moeten onder ogen zien dat we op de huidige manier de grens van 1,5°C, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs, zullen overschrijden en dat we naast het werken aan CO2-reductie ook moeten investeren in de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, zowel wereldwijd als hier in Europa.

Een weg naar transformatie

De transformatie zal tijd kosten en gebruik maken van zowel oude als nieuwe technologieën. Fossiele grondstoffen zijn nog steeds ontzettend belangrijk voor onze samenleving en dat zal nog lang zo blijven. We moeten openhouden voor nieuwe technologieën en bereid zijn om technologieën te gebruiken die niet perfect zijn, maar wel snel kunnen worden geïmplementeerd, zoals waterstof.

Naast het bevorderen van de ontwikkeling van technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen, moeten we technologieën die focussen op de opslag en omzetting van CO2 stimuleren en hierin investeren.

Terwijl we als samenleving werken aan deze reductie- en vermijdingsmaatregelen, moeten we deze strategie ondersteunen door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten om de CO2-uitstoot elders in de wereld te verminderen en zo de mondiale CO2-voetafdruk te beïnvloeden. En er is genoeg geld in het Westen om dit te doen.

Met dreigementen en verboden met betrekking tot de auto's waarin we mogen rijden of hoe/waar we mogen reizen, verliezen we meer mensen op deze missie dan dat we erbij krijgen. Daarom moeten we een pad bieden dat mensen met ons willen bewandelen en dat hen motiveert . Als ondernemer is dat altijd mijn aanpak geweest en het vormt de basis voor ons succes.

Een hoopvolle blik vooruit - ontkoppeling van groei en emissies

Eén van de BERNER bedrijfswaarden is b.responsible. Dat is . Daarom hebben we er altijd naar gestreefd om onze verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Verantwoordelijkheid voor het milieu . Maar ook de verantwoordelijkheid om eerlijk te zijn. Verantwoordelijkheid om te handelen, zelfs als er geen duidelijk politiek leiderschap is. Omdat we dat willen.

Hoewel er veel factoren zijn die een negatief beeld schetsen voor een duurzame en groene toekomst, is er één statistiek die een ander, positiever beeld schetst en hoop geeft voor een succesvolle groene economie. Uit gegevens blijkt dat, terwijl economische groei en de uitstoot van koolstof vroeger direct aan elkaar gekoppeld waren, dat voor sommige landen aan het veranderen is. In die landen wordt economische groei gerealiseerd, terwijl de uitstoot daalt en ook al is het misschien nog een lange weg te gaan naar , dit is een pad waar we ons op moeten richten.

Persoonlijk geloof ik dat er voor ons allemaal een manier is om bij te dragen aan een sociaal en ecologisch duurzame toekomst zonder de vooruitgang die we als samenleving en wereldeconomie hebben geboekt te schaden. Voor ons bij BERNER betekent dat: kritisch zijn en vooruitdenken om echte verandering te creëren, stap voor stap.

Doelen

Milieu

0% CO2 reductie
doel tot 0

Co2 neutraal in Scope
1 & 2 vanaf 2023

0% recyclebaar vulmateriaal in uitgaande zendingen tegen eind 2023

100% recyclebare en plasticvrije verzendverpakkingen tegen eind 2024

Mensen

Om de gezondheid en veiligheid van onze klanten te bevorderen, zal 20% van onze chemie producten het kenmerk 'verantwoord product' dragen tegen 2030

100% van de groepsleveranciers heeft de BERNER gedragscode voor leveranciers ondertekend

Maatschappij

>30 gerealiseerde sociale projecten
per jaar

Ons CR erfgoed

Bij BERNER bouwen we verder op een traditie van verantwoordelijk denken die teruggaat tot onze oprichting in 1957. Vanaf het begin hebben Albert en Ursula Berner de zorg voor hun medewerkers en het bevorderen van sociale betrokkenheid als prioriteit gesteld. Vandaag de dag, onder het leiderschap van onze CEO Christian Berner, is verantwoordelijkheid stevig verankerd in onze waarden, die de drijvende kracht zijn achter onze inspanningen om een verantwoordelijke burger te worden door onze impact op het milieu te minimaliseren, maatschappelijk betrokken te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor mensen, zowel intern als in onze waardeketen.

01
Ons erfgoed - 1957 - 2012

Verantwoordelijkheid leven

De duurzaamheidsreis van BERNER is niet iets van de laatste 10 tot 15 jaar, toen het onderwerp in de politiek en het bedrijfsleven steeds meer aandacht kreeg. Verantwoordelijk denken heeft ons als bedrijf altijd al gekenmerkt. Sinds de oprichting van BERNER in 1957 hebben Albert en Ursula Berner verantwoordelijkheid genomen voor mensen binnen, maar ook buiten het bedrijf. Ze steunden niet alleen talrijke sociale organisaties met eigen middelen; ze slaagden er ook in om een cultuur te creëren die medewerkers aanmoedigt en in staat stelt om lokale projecten van hun keuze te steunen, zowel met mankracht, producten als met financiële donaties.

02
Ons erfgoed - 2012 - 2023

Verantwoordelijkheid verankeren in onze waarden

Met Christian Berner als onze CEO sinds 2012, zitten we nu in de tweede generatie en hebben we in de hele BERNER Group een verantwoordelijke mentaliteit neergezet, bevorderd en versterkt.

In 2015 hebben we onze zes bedrijfswaarden bepaald, die voor ons als een anker zijn en richting geven aan onze besluitvorming en de manier waarop we elke dag uitdagingen aangaan. b. responsible is een van die zes kernwaarden. We hebben een cultuur gecrëerd waarin we voor onze medewerkers zorgen, de maatschappij steunen waar en wanneer dat het meest nodig is en hard werken aan het minimaliseren van de impact die we als bedrijf op het milieu hebben.

03
Ons erfgoed - Vanaf 2023

Een blik in de toekomst

Om onze gedrevenheid kracht bij te zetten, hebben we in 2023 een speciaal Corporate Responsibility (CR) management opgericht en hebben we een groepsbrede, holistische duurzaamheidsstrategie opgesteld om lopende projecten en initiatieven te bundelen en te versterken als leidraad voor de toekomst. We benaderen CR holistisch door te kijken naar 'Milieu', 'Mensen' en 'Maatschappij' en door te doen waar we het beste in zijn: trouw blijven aan onze waarden.

Eén van die waarden is b.real en dat betekent dat je altijd eerlijk moet zijn. We willen de publieke opinie ter discussie stellen en zelf nadenken om zo onze strategische richting te baseren op kritisch denken en een realistische kijk op de wereld. Zo bepalen we hoe we willen handelen en waar we de meeste impact kunnen hebben.

CR Strategie

Als familiebedrijf zit duurzaamheid in ons DNA. We kijken niet slechts een paar jaar vooruit, maar denken na over volgende generaties, zowel in ons dagelijks werk als bij het nemen van strategische beslissingen . Bij BERNER betekent dit verantwoordelijkheid nemen voor 'Milieu', 'Mensen' en 'Maatschappij'. Deze drie strategische pijlers vormen de hoekstenen van onze CR strategie, geven ons richting en wijzen ons de weg hoe we een duurzamer bedrijf kunnen worden.

Milieu

Het milieu beschermen betekent verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties. Onze handelingen als mensen en als bedrijf hebben een enorme impact op het milieu wat betreft het verbruik van hulpbronnen, vervuiling en CO2-uitstoot.

Bij BERNER hebben we altijd een zuinig gebruik van hulpbronnen gestimuleerd en afgedwongen. De afgelopen jaren heeft de klimaatcrisis aangetoond dat de internationale gemeenschap niet genoeg doet om de rampzalige klimaatveranderingen te voorkomen en dat de urgentie om aandacht te besteden aan maatregelen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot met de dag toeneemt.

We hebben CO2-uitstoot en afval aangewezen als twee speerpunten om intern verandering op gang te brengen en de positieve invloed die we kunnen hebben op het milieu te maximaliseren.

01
Milieu - C02-uitstoot

CO2-uitstoot

Het is een feit dat CO2 de opwarming van de aarde veroorzaakt en het is noodzakelijk om de uitstoot wereldwijd te verminderen. Uit een studie van McKinsey blijkt dat we weliswaar de historische trend van 5°C tegen 2100 naar ~3,5°C konden brengen, maar dat het bereiken van 1,5°C onrealistisch is in het huidige tempo. De internationale gemeenschap is niet in staat of bereid om de drastische maatregelen te nemen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Vooral ontwikkelingslanden zijn niet in staat om de CO2-uitstoot zo ver terug te dringen als nodig is.

80% CO2-reductie
als doel tot 2030

Om de doelstelling van 1,5° te halen zijn extreme acties nodig en, volgens Greenpeace, zouden maatregelen nodig zijn zoals de eliminatie van de helft van de voorspelde verkoop van verbrandingsvoertuigen wereldwijd tot 2040. Als we een dergelijke weg inslaan, riskeren we een geleidelijke deïndustrialisatie die de stabiliteit die we momenteel in grote delen van Europa hebben in gevaar brengt. De terugval in sectoren als de bouw, de automotive en de landbouw, die veel broeikasgassen uitstoten, kan leiden tot werkloosheid en een lagere welvaart in heel Europa.

Die kant willen we niet op. Wij geloven in het stellen van ambitieuze maar realistische doelen en in het meenemen van mensen op op deze reis. Bovendien geloven we niet in een toekomst die wordt bepaald door beperkingen, maar door technologie gedreven door transformatie. . We moeten onder ogen zien dat we op de huidige manier de grens van 1,5°C zullen overschrijden en dat we naast het werken aan CO2-reductie ook moeten investeren in de bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering, zowel wereldwijd als hier in Europa.

Er zijn echter ook bemoedigende statistieken als we kijken naar de toekomst. Uit gegevens blijkt dat economische groei en de uitstoot van koolstof vroeger direct aan elkaar gekoppeld waren, maar dat dit voor sommige landen aan het veranderen is. . In die landen wordt economische groei gerealiseerd, terwijl de uitstoot daalt en ook al is het misschien nog een lange weg , dit is een pad waar we ons op moeten richten.

Als bedrijf en met de bestaande technologische mogelijkheden is het onmogelijk de CO2-uitstoot tot nul te reduceren. Maar er is veel dat we wél kunnen en willen doen. Daarom hebben we bij BERNER een CO2-strategie opgesteld op basis van reductie-, vervangings-, en compensatiemaatregelen en hebben we een CO2-reductiedoelstelling van 80% tot 2030.

Doel

CO2-voetafdruk BERNER Group
2021 naar gebruik

Mobiliteit
Verwarming
Elektriciteit

We hebben onszelf tot doel gesteld om onze groepsbrede uitstoot vanuit onze bedrijfsvoering van vestigingen, magazijnen en wagenpark (Scope 1 & 2) tot 2030 met 80% te verminderen. Deze doelstelling is uitsluitend gebaseerd op reductie- en vervangingsmaatregelen die we van plan zijn in de hele BERNER Group door te voeren.

Terwijl we streven naar het behalen van onze CO2-doelstelling, zijn we voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van onze groepsbrede CO2 voetafdrukanalyse. De eerste analyse richtte zich voornamelijk op Scope 1 & 2 emissies met alleen geselecteerde Scope 3-categorieën. Om de meest effectieve reductiemaatregelen in onze upstream- en downstreamwaardeketen te bepalen, zullen we ook onze Scope 3 analyse uitbreiden.

Maatregelen

Reductie en vervanging zijn de prioriteiten in onze CO2 strategie. Echter, sommige maatregelen die we implementeren zullen pas na verloop van tijd de geplande CO2-besparingen opleveren. Om nu al bij te dragen aan de CO2 reductie, investeren we vanaf 2023 in klimaatbeschermingsprojecten om CO2-besparingen te realiseren die overeenkomen met onze Scope 1 & 2 CO2-uitstoot. Door deze financiële bijdragen aan de bescherming van het klimaat zijn we in 2023 CO2-neutraal in Scope 1 & 2 voor onze activiteiten in heel Europa.

Co2% neutraal in Scope
1 & 2 vanaf 2023

De CO2-transformatie voor BERNER, maar ook voor de maatschappij als geheel , gaat tijd kosten en we moeten open blijven staan voor nieuwe technologieën, omdat alleen radicale innovaties de vooruitgang in CO2-besparing kunnen brengen die het klimaat vereist.

E-mobiliteit: streven naar elektrificatie van het wagenpark

We willen en moeten de efficiëntie van ons energieverbruik verhogen en de CO2-uitstoot verminderen. Ons wagenpark met ruim 5.500 voertuigen is de belangrijkste bron van CO2-uitstoot maar daarmee ook de belangrijkste factor voor CO2-reductie. Door over te schakelen naar de volgende versnelling in onze "Green Car Policy" gaat tot 2030 85% van ons hele wagenpark over op alternatieve energiebronnen.

Vanaf nu worden werknemers in heel Europa met een bedrijfswagen gestimuleerd om over te stappen op volledig elektrisch rijden. Daarmee verdwijnen verbrandingsmotoren de komende jaren geleidelijk uit ons wagenpark. Hybride auto's zijn in het nieuwe wagenparkbeleid al geen optie meer vanwege de beperkte positieve klimaateffecten. Hoewel onze 'Green Car Policy' zich op dit moment richt op elektrische auto's, geloven we in het investeren in innovatie en het onderzoeken van nieuwe technologische mogelijkheden om een klimaatneutraal perspectief te creëren voor ons wagenpark. Daarom blijven we openstaan voor nieuwe technologieën zodra deze beschikbaar komen.

We zijn ons bewust van de vaak ontoereikende oplaadinfrastructuur in Europa, maar willen onze werknemers toch aanmoedigen om over te stappen op een elektrische auto. Daarom krijgen alle werknemers die overgaan op een elektrische bedrijfsauto een financiële tegemoetkoming van enkele honderden euro's voor de installatie van een laadstation aan huis en kunnen ze hun auto zonder extra kosten opladen bij BERNER vestigingen in heel Europa.

Groene energie: 100% groene stroom in heel Europa tot 2024

Waar we ons energieverbruik niet kunnen verminderen, proberen we zoveel mogelijk over te schakelen op duurzame energie. Dit kan op verschillende manieren en soms is het heel eenvoudig, bijvoorbeeld door over te stappen van grijze op groene stroom. In 2023 gebruikt meer dan 65% van de BERNER vestigingen al groene energie en we zijn van plan om tegen 2024 100% groene stroom te gebruiken voor al onze Europese activiteiten.

Met andere initiatieven gaan we nog een stap verder en worden we door zonnepanelen onze eigen energieleverancier. Dit levert ons niet alleen groene energie op, maar vergroot ook onze zelfvoorzienendheid en prijsstabiliteit. Op dit moment maken al zes locaties gebruik van zonne-energie en er komen er steeds meer bij.

Daarnaast brengen gedetailleerde analyses bij onze belangrijkste vestigingen mogelijkheden naar voren die kunnen zorgen voor het verminderen van onze uitstoot: van specifieke energiebesparende maatregelen tot nieuwe verwarmingsconcepten.

Investering in klimaatbescherming: CO2-neutraal in Scope 1 & 2 bij BERNER vestigingen in heel Europa

Vermindering van onze CO2-uitstoot bereik je niet van de ene op de andere dag. Onze CO2-strategie combineert reductie, vervanging maar ook compensatie-elementen. Onze doelstelling van 80% CO2-reductie is gebaseerd op lopende maatregelen. Daarom heeft de familie Berner besloten om vanaf 2023 te investeren in gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten ter compensatie van de door onze activiteiten verooorzaakte CO2-uitstoot (Scope 1 & 2) in heel Europa.

Door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten financieren we wereldwijd CO2-reductiemaatregelen en werken we tegelijkertijd aan de vermindering van de CO2-uitstoot van onze activiteiten in Europa. De gekozen projecten zijn niet alleen bedoeld om de wereldwijde CO2-uitstoot te helpen verminderen, maar ook om sociale en gezondheidsproblemen in de samenlevingen in het Zuiden aan te pakken ter onderdersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

We werken samen met ervaren en innovatieve partners zoals myclimate en goodcarbon en selecteren alleen projecten met de hoogste normen om te zorgen voor het meest effectieve gebruik van onze fondsen en het maximale positieve effect voor zowel het klimaat als de lokale gemeenschappen.

CO2 voetafdruk BERNER Group 2021
(in t/CO2e)

Centraal Noord
Zuidwest
Zuidoost
Scope 1
Scope 2
02
Milieu - Afval

Afval

Afval is een van de belangrijkste milieuproblemen in de huidige samenleving. De productie en onjuiste afvoer van afval hebben aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waaronder vervuiling van land, water en lucht. Het plastic dat wij produceren is pas over duizenden jaren afgebroken, als wij er al lang niet meer zijn.

Doel

100% recyclebaar vulmateriaal
in uitgaande
zendingen tot eind 2023

Als bedrijf hebben we altijd gewerkt aan afvalvermindering. Daarbij gaat het niet alleen om het afval dat we weggooien, maar ook om het afval dat we zelf produceren met onze verpakkingen en producten.

We moedigen medewerkers aan om digitaal te werken en naast het recyclen van ons kantoorafval gaan we partnerschappen aan om te zorgen voor de professionele recycling en revisie van onze IT-apparatuur. De grootste impact heeft echter het afval dat ontstaat door onze producten en verzendingen.

Daarom hebben we, als eerste stap op deze reis, onszelf tot doel gesteld om over te schakelen op 100% recyclebaar vulmateriaal en 100% recyclebaar en plasticvrij verpakkingsmateriaal in onze uitgaande logistieke activiteiten tot respectievelijk 2023 en 2024.

100% recyclebaar en plastic
vrij verzendverpakking tot
eind 2024

Er zijn nog veel meer mogelijkheden in onze waardeketen om afval te verminderen en we staan nog aan het begin van deze reis, maar we zijn vastbesloten om veranderingen door te voeren.

Maatregelen

Logistieke verpakkingen: 100% recyclebaar in 2024

Het meeste afval dat we produceren is afkomstig van onze producten en verpakkingen. Daarom zijn we een groepsbreed project gestart waarmee we het totale gebruik van verpakkingsmateriaal in de logistiek willen verminderen en 100% recyclebaar maken. Door de verpakkingen te verkleinen en over te stappen op ander vulmateriaal, verminderen we niet alleen de hoeveelheid afval, maar ook de CO2-uitstoot van onze logistieke partners omdat het transport efficiënter wordt. Het nieuwe vulmateriaal is gemaakt van 50% post-consumer plastic en 50% plantaardig afval. Door te kiezen voor dit materiaal, ondersteunen we het proces van inzameling, hergebruik en het recyclen van plastic producten in plaats van deze weg te gooien. Vergeleken met het gebruik van papier als vulmateriaal bespaart dit aanzienlijk op CO2, energie en water tijdens de productie.

Er moet nog veel vooruitgang worden geboekt bij het verminderen van onze totale afvalberg. We moeten sterke partnerschappen aangaan met onze leveranciers en logistieke partners om prioriteit te geven aan het concept van circulariteit in zowel producten als verpakkingen. Door deze aanpak te omarmen, kunnen we afvalvermindering bevorderen en een mentaliteit van duurzaamheid creëeren in de hele toeleveringsketen.

Elektronisch afval: een nieuw leven voor elektrische apparaten

Elektronisch afval is een belangrijke bron van stortafval en het recyclen van elektronica vermindert niet alleen de hoeveelheid afval, maar bevordert ook het concept van de circulaire economie en hergebruik en het behoud van hulpbronnen.

Om circulariteit te bevorderen zijn we in 2011 in Oostenrijk een samenwerking gestart met AfB gGmbH, het grootste non-profit IT-bedrijf van Europa. Door dit partnerschap ondersteunt BERNER de werkgelegenheid voor mensen met een handicap en vermindert het zijn ecologische voetafdruk dankzij de professionele revisie van afgeschreven bedrijfsmiddelen.

Deze samenwerking is onlangs uitgebreid naar Duitsland en we plannen nog een verdere uitbreiding.

Mensen

Mensen vormen de kern van ons bedrijf en hun gezondheid, veiligheid, en welzijn is onze hoogste prioriteit. Dit geldt voor zowel onze medewerkers, onze zakenpartners als onze klanten die een belangrijke rol spelen op onze weg naar duurzaamheid. We streven naar het scheppen van een stimulerende werkomgeving, het bevorderen van partnerschappen en het bieden van innovatieve oplossingen aan onze klanten.

01
Mensen - Medewerkers

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de basis van ons succes
Wij zijn ons ervan bewust dat ons bedrijf nu zo sterk is dankzij de grote betrokkenheid die onze medewerkers elke dag tonen. Als familiebedrijf erkennen wij onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het fysieke en mentale welzijn van onze werknemers.

Onze inzet is gericht op het bieden van een veilige werkomgeving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar alle medewerkers zich volledig kunnen ontplooien.

BERNER Campus: opleiding, ontwikkeling en persoonlijke groei zijn een belangrijke strategische investering in de toekomst.

Bij BERNER geloven we in groei door leren en via onze internationale BERNER Group Campus maken we leren en groei voor al onze medewerkers mogelijk. Ons opleidingsaanbod, met opleidingen verzorgd door interne deskundige trainers, externe partners en moderne digitale leermogelijkheden, stelt onze medewerkers in staat zich aan te passen aan de veranderende werkomgeving en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

De mogelijkheid om iets terug te doen: medewerkers ondersteunen met tijd en middelen om het verschil te maken.

BERNER is een organisatie van individuen die waarde vinden in het teruggeven aan en het positief beïnvloeden van de maatschappij. We erkennen het belang van een doel en bijdrage voor onze medewerkers en daarom ondersteunt de BERNER Group onze medewerkers zowel met tijd als middelen om deel te nemen aan initiatieven waar ze een actieve rol kunnen spelen om een verschil te maken.

02
Mensen - Klanten

Klanten

Ons bedrijf is erop gericht om onze klanten te helpen. We werken nauw samen met onze klanten en hebben sterke partnerschappen opgebouwd om op de meest effectieve en efficiënte manier aan hun eisen te voldoen. Onze focus op samenwerking heeft laten zien dat als we samenwerken, we echte verandering mogelijk kunnen maken; dit geldt ook voor een meer duurzame toekomst.

Doelstellingen

Duurzaamheid beïnvloedt de relatie met onze klanten op meerdere niveaus.

  1. We werken nauw samen met onze klanten om te voldoen aan de toegenomen duurzaamheidseisen waarmee ze te maken krijgen als gevolg van nationale en Europese regelgeving.
  2. We hebben een positieve invloed op hun afvalmanagement door onze verpakkingen te verkleinen en ons vulmateriaal recyclebaar te maken.
  3. Maar het allerbelangrijkste is dat we de gezondheid en veiligheid van onze klanten beschermen en daarbij voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. .

Onze verantwoorde productlijn helpt onze klanten om hun gezondheid en veiligheid te beschermen. Ons doel is dat in 2030 20% van alle chemie producten in het assortiment van de BERNER Group als 'verantwoord product' worden aangemerkt.

Maatregelen

Verantwoorde producten: drie nieuwe productcategorieën gelanceerd

In 2023 lanceerden we de BERNER 'verantwoord product'-lijn. De drie nieuwe productcategorieën 'USERprotect', 'ECOprotect' en 'RESIDENTprotect' stellen onze klanten in staat om gezondheidsrisico's te verminderen, hun milieueffecten te beperken en de emissies in gebouwen te verlagen. Duidelijke etiketten en strenge criteria zorgen voor transparantie en maken gefundeerde beslissingen mogelijk die het werk van onze klanten makkelijker maken.

We beginnen met 52 producten die voldoen aan onze criteria voor 'verantwoorde producten' en we willen dit aantal voortdurend verhogen door nieuwe producten te introduceren en bestaande producten aan te passen zodat ze voldoen aan de vereiste normen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en kwaliteit. Ons doel is is dat in 2030 20% van alle chemie producten in het assortiment van de groep het label 'verantwoord product' heeft .

Klik voor meer informatie over onze verantwoorde producten op hier https://shop.berner.eu/be-nl/aac/59528058-responsible-products/ .

03
Mensen - Leveranciers

Leveranciers

Zowel onze producten als onze waardeketen zijn een belangrijke schakel in onze verduurzaming. Niet alleen wat betreft milieu gerelateerde aspecten, maar ook op het gebied van veiligheid en bescherming van de mensenrechten in de hele toeleveringsketen.

We streven naar lange termijn relaties met onze leveranciers, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden. Sommige relaties gaan meer dan 20 jaar terug en onze waarden vormen een basis voor zowel onze langdurige als onze nieuwe relaties.

Om te garanderen dat ons wereldwijde leveranciersnetwerk onze waarden deelt, namelijk verantwoordelijkheid nemen en de gezondheid en veiligheid van de medewerkers garanderen, hebben we de BERNER Gedragscode voor leveranciersopgesteld. Hierin staan een aantal basisvoorwaarden waaraan onze leveranciers contractueel dienen te voldoen met betrekking tot werkomstandigheden, corruptiebestrijding, veiligheid op de werkplek en mensenrechten. Alle leveranciers moeten deze gedragscode ondertekenen en naleven.

Maatschappij

Van donaties tot onderwijs: zo ziet sociale betrokkenheid bij BERNER eruit
Hulp bieden waar het nodig is, is een wezenlijk aspect van het moderne bedrijfsleven geworden en is altijd een fundamentele bouwsteen van de BERNER cultuur geweest. We willen een actieve rol spelen en bijdragen aan de gemeenschappen in de buurt van onze vestigingen - en daarbuiten.

Sociale betrokkenheid bij BERNER kent vele vormen: van het opzetten en uitvoeren van sociale projecten tot gelddonaties voor mensen in nood en het ondersteunen van jongeren bij hun beroepskeuze. Er zijn veel mogelijkheden om betrokken te zijn en we zijn trots op de sociale betrokkenheid die bij BERNER door zowel het bedrijf als de medewerkers wordt gedragen.

Om alle BERNER medewerkers in staat te stellen in actie te komen en iets terug te geven aan de maatschappij, hebben we ons als BERNER als doel gesteld om elk jaar meer dan 30 sociale projecten uit te voeren binnen de hele groep.

01
Maatschappij- 60-jarig jubileum

60-jarig jubileum: geleefde verantwoordelijkheid sinds 1957

60 jaar BERNER in 2017 - Dat was voor ons een goede reden om te vieren en trots te zijn op de successen die we tijdens de eerste zes decennia na onze oprichting in 1957 hebben behaald. Maar in plaats van alleen een groot feest te geven, besloten we om de vreugde en de spirit door te geven en te delen met iedereen die onze hulp goed kon gebruiken. In 2017 steunden we 60 sociale projecten in heel Europa met donaties van producten en geld, maar vooral met onze eigen medewerkers die ter plaatse de handen uit de mouwen staken. Alle geweldige ideeën voor de 60 sociale projecten die het verdienden om gesteund te worden, werden aangedragen door onze medewerkers.

Dit mocht geen eenmalig initiatief blijven: na dit grote succes in 2017 is het opzetten van en bijdragen aan sociale projecten een integraal onderdeel geworden van de BERNER cultuur.

Lees meer in ons 60 jaar magazine.

02
Maatschappij - Sociale projecten

Sociale projecten: een doel vinden buiten ons dagelijks werk

Na het grote succes van ons initiatief "60 jaar - 60 projecten" in 2017, is het uitvoeren van sociale projecten een integraal onderdeel van de BERNER cultuur geworden.

Als familiebedrijf met sterke waarden is het voor ons belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Daarom blijven we ons inzetten voor sociale projecten die onze bedrijfswaarde b.responsible onderstrepen, door organisaties zonder winstoogmerk en andere sociale instellingen in al onze vestigingen in heel Europa te ondersteunen.

De projectvoorstellen komen van onze medewerkers en hebben betrekking op een breed scala aan goede doelen en sociale instellingen. Ze variëren van projecten zoals de aanleg van een permacultuurtuin voor kinderen met een handicap in Frankrijk tot het aanbieden van trainingen voor studenten met een verstandelijke beperking in Spanje en de bouw van nieuwe buitenfaciliteiten bij een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in Duitsland - om maar een paar van de vele projecten te noemen.

Onze aanpak van sociale projecten gaat verder dan alleen het doneren van producten of het verlenen van financiële steun. Onze medewerkers doen actief mee op locatie om met onze expertise te helpen bouwen, repareren of schoonmaken: wat er ook maar nodig is!

03
Maatschappij- Donaties

Donaties: hulp waar het het hardst nodig is

BERNER zamelt in: geld en goederen doneren aan slachtoffers in aardbevingsgebieden

We waren en zijn nog steeds diep getroffen door de verschrikkelijke aardbevingsramp in Turkije en Syrië in 2023. Om de mensen in de crisisgebieden te steunen, is samen met de vereniging Caritas International een centrale rekening geopend waarop onze 8.000 medewerkers geld konden storten. Daarnaast droeg de familie Berner 50.000 euro bij aan dit doel .
Omdat de getroffen mensen vaak niets meer hadden en al hun bezittingen kwijt waren, organiseerde BERNER Oostenrijk de inzameling en levering van materiaal en goederen (bijv. lampen, dekens, ontsmettingsmiddelen) aan het rampgebied.

BERNER zamelt in: doneren aan getroffen burgers in Oekraïne

BERNER staat sinds het begin van de oorlog aan de kant van Oekraïne. "Donaties in geld en natura ter waarde van meer dan een half miljoen euro zijn ingezameld om ter plaatse te helpen," vat CEO Christian Berner samen.

Na een eerste donatie van 200.000 euro in februari 2022, lanceerden we vlak voor Kerst in datzelfde jaar een nieuwe, groepsbrede donatiecampagne om onze voortdurende solidariteit en steun aan Oekraïne aan te geven. De campagne werd geïnitieerd door onze medewerkers en met trots gesteund door Christian Berner, die aanbood alle ingezamelde donaties te verdubbelen.

Samen konden we 15.000 euro inzamelen, wat door Christian Berner werd verhoogd tot 30.000 euro. Dit bedrag is overgemaakt naar Caritas International, een vereniging die onvermoeibaar blijft helpen om door oorlog getroffen mensen hulp te bieden en hun lijden te verlichten.

04
Maatschappij - Future Youth

Future Youth: investeren in de volgende generatie is investeren in onze toekomst

Met ons groepsbrede CR project Future Youth bieden we jongeren de kans om via een interactief en leuk leerprogramma bedrijfs- en carrièremogelijkheden te verkennen en en hen zo in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken over hun toekomstige loopbaan.

Het Future Youth initiatief bestaat uit drie programma's die gericht zijn op verschillende leeftijdsgroepen en afgestemd zijn op hun behoeften. Alle programma's zijn ontworpen om de leerlingen in een reële context kennis te laten maken met verschillende beroepen, terwijl ze de kans krijgen om de werkcultuur van een bedrijf te ontdekken en zich voor te bereiden op hun beroepsleven na hun afstuderen. Deelnemers krijgen inzicht in verschillende carrièremogelijkheden, ontdekken hun professionele interesses en zien hoe een internationaal bedrijf werkt. Tijdens de partijksimulatie ervaren ze hoe het voelt om deel uit te maken van het bedrijfsleven. . Samen lossen ze bedrijfsmatige uitdagingen op en ontwikkelen ze voorstellen voor nieuwe marktinnovaties.

Het programma is gestart in 2023 en biedt meer dan 600 leerlingen in heel Europa de kans om inzicht te krijgen in hun professionele toekomst en te netwerken.

Persoonlijk geloof ik dat er voor ons allemaal een manier is om bij te dragen aan een zowel sociaal als ecologisch duurzame toekomst, om groei en CO2-uitstoot te ontkoppelen en duurzamer te worden zonder de vooruitgang die we hebben geboekt als samenleving en als wereldeconomie te schaden. Er is nog een lange weg te gaan, maar we zijn vastbesloten om dit pad te volgen.