Som samfunn står vi overfor store utfordringer. Men i motsetning til hva mange tror, gjør vi det totalt sett bedre enn noen gang før.Christian A. W. Berner
MENY

Å opptre ansvarlig
er i vårt DNA

Bla nedover

Christian AW Berner

Styreleder
BERNER Omnichannel Trading
& administrerende direktør (CEO)
BERNER Group

Vår bærekraftsvisjon
Uttalelse Christian Berner

Vår verden slik den er i dag

Som samfunn står vi overfor store utfordringer. I motsetning til til hva mange tror, gjør vi det totalt sett bedre enn noen gang før. Vi har mindre fattigdom, bedre utdanning, høyere velstand – en situasjon som aldri har eksistert før.

Alt dette er et resultat av global handel. Industriell fremgang og handel har resultert i at utviklingsland nå er hjemsted for store produksjons- og håndverks-industrier. Disse næringene skaper arbeidsplasser og finansierer lokal utvikling. Videre har teknologiske fremskritt gjort oss i stand til å effektivisere måten vi handler på betydelig. Hvis en gjennomsnittlig bil på av 1900-tallet forbrukte ~30 liter per 100 km, bruker den i dag mindre enn 1/3 av dette. Store datamaskiner, som pleide å forbruke enorme mengder energi, kjører nå på smarttelefonene våre.

Som gründer tror jeg derfor på vår vei, på vekst. Jeg er stolt over at vi i mange deler av verden ikke lenger kjemper kriger fordi vi har sterke økonomiske relasjoner. Dessuten, som europeer, ønsker jeg å forsvare vår ledende økonomiske posisjon og sikre velstand. Jeg vil ikke risikere at Europa blir en del av den tredje verden.

Forpliktelse til å ta ansvar

Samtidig må vi ta ansvar for de negative konsekvensene av fremgangen vi nyter godt av. Dette innebærer å følge den opprinnelige CSR-tilnærmingen: Tjen penger for å sikre egen eksistens og samtidig bruke dem til å finansiere bærekraftig, miljøvennlig, forretningspraksis, samt en verdiorientert tilnærming til å håndtere mennesker og samfunn.

For oss har dette vært en del av vårt DNA siden 1957. Spesielt det å ta ansvar for mennesker og samfunnet er noe som ligger vårt hjerte nært og som vi har demonstrert gjennom utallige prosjekter og initiativer.

Synspunkter på temaet miljø varierer imidlertid sterkt, mens det virker så enkelt:

  1. Vi bør bruke mindre energi, og ikke minst fra bærekraftige energikilder.
  2. Vi må produsere mindre avfall og implementere bærekraftige resirkuleringsprosesser.
  3. Vi må involvere folk i denne innsatsen, i stedet for å bar holde dem i hånden.

Mens temaer som avfall og sirkularitet stort sett er entydige, er et av de mer kontroversielle temaene i denne konteksten "energi", eller hva det ofte reduseres til: CO-utslipp

En realistisk tilnærming til energi og C02

Romaklubben kunngjorde i 1972 at vi ville gå tom for fossile ressurser. Dette har ikke vært tilfelle så langt.

Tilsvarende kunngjorde Paris-traktaten at global oppvarming ikke skulle overstige 1,5 grader, basert på tall fra førindustrialisering. Årsaken er enkel: C02-utslipp driver global oppvarming. I april 2016 signerte 196 land Parisavtalen og forpliktet seg til å bidra til at klimagassutslippene blir redusert

Vi i Berner har en verdi som heter b.real – fordi vi alltid skal være ærlige. Og fordi jeg vil være ærlig, må jeg derfor stille sette spørsmålstegn ved disse målene:

  • Hva betyr 1,5°?
  • Er det realistisk å nå målet på 1,5°?
  • Når kan du oppnå hva og hvordan?

b.real: CO2-utslipp og 1,5°-målet

Det er ubestridelig at CO2 driver global oppvarming og det er behov for å redusere utslippene globalt. Likevel ønsker vi å b.real: en studie fra McKinsey viser at selv om vi var i stand til å flytte den historiske trenden fra 5°C innen 2100 til ~3,5°C, er det urealistisk å nå 1,5°C med dagens tempo. Verdenssamfunnet er ikke i stand til eller villig til å ta de drastiske tiltakene som kreves for å redusere CO2-utslippene tilstrekkelig. Spesielt en del utviklingsland er ikke i stand til å redusere sine CO2-utslipp i den grad som er nødvendig.

For å nå målet på 1,5° er ekstreme handlinger nødvendig, og ifølge Greenpeace vil kreve tiltak som eliminering av halvparten av det anslåtte salget av forbrenningsbiler på verdensbasis frem til 2040. Å velge en slik vei ville risikere en avindustrialisering og sette stabiliteten vi nyter godt av i store deler av Europa i fare. Nedturen i bransjer som bygg, bil og landbruk, som er store klimagassutslippere, kan føre til arbeidsledighet og redusert velstand over hele Europa.

Dette er ikke en vei vi ønsker å følge. Vi tror på å sette ambisiøse, men realistiske mål og på å ta folk med på denne reisen. Dessuten tror vi på en fremtid som ikke er bestemt av forbud, men av teknologidrevet transformasjon. Vi må innrømme at på den nåværende sporet vil vi bryte terskelverdien på 1,5°C, angitt i Parisavtalen, og at vi i tillegg til å jobbe med CO2-reduksjoner, også må investere i beskyttelse mot konsekvensene av klimaendringer, over hele verden, men også her i Europa.

En vei for transformasjon

Transformasjonen vil ta tid og vil kreve både gammel og ny teknologi. Fossile ressurser er fortsatt ekstremt viktige for samfunnet og vil forbli det i lang tid. Vi må være åpne for nye teknologier og være villige til å bruke teknologier som ikke er perfekte, men som kan implementeres raskt, for eksempel hydrogen.

I tillegg til å fremme utviklingen av teknologier for å redusere CO2 -utslipp, må vi fremme og investere i teknologier som bruker CO2-lagring og -konvertering.

Mens vi som samfunn jobber med disse reduksjons- og tilpasningstiltakene, bør vi følge denne strategien med å investere i klimavernprosjekter for å redusere CO2-utslipp andre steder i verden, og dermed påvirke det globale CO2 fotavtrykket. Og det er nok penger i den vestlige verden til å gjøre det.

Med trusler og forbud angående bilene vi har lov til å kjøre eller hvordan/hvor vi har lov til å reise, risikerer vi å miste flere allierte enn vi får, og som behøves i denne viktige jobben. Derfor må vi tilby en vei som folk ønsker å følge oss på og som de har tro på. Dette har alltid vært min tilnærming som gründer og for vår suksess.

Et håpefullt blikk fremover – frikobling av vekst og utslipp

Hos BERNER er en av våre bedriftsverdier b.responsible. Å ta ansvar har alltid vært vår konstante streben. Ansvar for samfunnet. Ansvar for samfunnet. Ansvar for miljøet. Men også ansvar for å være ærlig. Ansvar for å handle, selv i fravær av en klar politisk ledelse. Fordi vi vil videre.

Selv om det er mange faktorer som tegner et dystert bilde for en bærekraftig og grønn fremtid, er det én statistikk som forteller en annerledes, mer positiv historie og gir håp om en vellykket grønn økonomi. Data viser at mens økonomisk vekst og karbon-utslipp pleide å være direkte koblet, er dette for mange land i endring. I disse landene realiseres økonomisk vekst, mens utslippene faller og selv om det fortsatt er en lang vei igjen å gå, er dette en strategi vi bør satse på.

Personlig tror jeg dette er en måte for oss alle til å bidra til en sosialt så vel som miljømessig bærekraftig fremtid uten å skade fremgangen vi har gjort som et samfunn og en global økonomi. For oss i BERNER innebærer dette å være kritiske og tenke fremover, med det som formål å skape reell endring, ett skritt av gangen.

Utvalgte mål

Miljø

0% CO2-reduksjon
mål til 0

Co2 nøytral i omfang
1 & 2 starter 2023

0% resirkulerbart fyllmateriale i utgående forsendelser til slutten av 2023

100% resirkulerbar og plastfri fraktemballasje til slutten av 2024

Mennesker

For å fremme helsen og sikkerheten til våre kunder, kvalifiserer 20% av kjemiske produkter i gruppeporteføljen som "ansvarlige produkter" frem til 2030

100% av konsernets leverandører signerte BERNERs adferdskodeks for leverandører

Samfunn

>30 sosiale prosjekter
gjennomført per år

Vår CR-arv

Hos BERNER bygger vi på en arv av ansvarlig tenkning helt tilbake til grunnleggelsen i 1957. Fra første stund prioriterte Albert og Ursula Berner å ta vare på sine ansatte og ha et sosialt engasjement. I dag, under ledelse av vår administrerende direktør Christian Berner, er ansvar solid forankret i våre verdier, og driver vår innsats for å bli en ansvarlig bedrift gjennom å minimere vår miljøpåvirkning, engasjere sosialt og ta ansvar for mennesker internt så vel som langs vår verdikjede.

01
Vår arv – 1957 – 2012

Levende ansvar

BERNERs bærekraftreise har ikke bare vart i de siste 10-15 årene, da temaet fikk betydning i politiske og økonomiske miljøet. Ansvarlig tenkning har alltid preget oss som selskap. Siden BERNER ble grunnlagt i 1957, har Albert og Ursula Berner tatt på seg ansvar for mennesker innenfor, men også utenfor, selskapet. De støttet ikke bare en rekke sosiale institusjoner fra private midler, men klarte også å forme en kultur som oppmuntrer og gjør ansatte i stand til å støtte lokale prosjekter de selv velger gjennom arbeidsinnsats så vel som med produkt- eller kontantdonasjoner.

02
Vår arv – 2012 – 2023

Forankring av ansvar i våre verdier

Med Christian Berner som vår administrerende direktør siden 2012, er vi nå i andre generasjon og har fostret og styrket en ansvarlig tankegang gjennom hele BERNER Group.

I 2015 definerte vi våre seks bedriftsverdier, som fungerer som vårt anker og gir retning i beslutningstakingen vår og måten vi tilnærmer oss utfordringer på hver eneste dag. Å b.responsible er en av disse seks kjerneverdiene. Vi har skapt en kultur der vi tar vare på våre ansatte, støtter samfunnet, når og der det trengs mest, og jobber hardt for å minimere påvirkningen vi som selskap har på miljøet.

03
Vår arv – siden 2023

En kikk inn i fremtiden

For å understreke vår besluttsomhet, har vi i 2023 etablert en dedikert Corporate Responsibility (CR)-ledelse og har definert en konsernomfattende helhetlig bærekraftsstrategi for å samle og styrke pågående prosjekter og initiativer og for å veilede oss fremover. Vi nærmer oss CR helhetlig ved å se på 'Miljø', 'Mennesker' og 'Samfunn' og ved å gjøre det vi gjør best: å være tro mot våre verdier.

En av disse verdiene er b.real og det betyr å alltid være ærlig. Vi ønsker å stille spørsmål ved opinionen og tenke for selv for å basere vår strategiske retning på kritisk tenkning og et realistisk syn på verden. Dette er hvordan vi bestemmer hvordan vi ønsker å handle og hvor vi kan ha mest effekt.

CR-strategi

Som en familiebedrift er bærekraft en del av vårt DNA. I stedet for å se på de neste årene, tenker vi på de neste generasjonene - i vårt daglige arbeid så vel som i strategiske beslutninger. For oss i BERNER betyr dette å ta ansvar for 'Miljøet', 'Mennesker' og 'Samfunn'. Disse tre strategiske pilarene utgjør hjørnesteinene i vår CR-strategi, gir oss retning og bestemmer veien videre til å bli et bærekraftig selskap.

Miljø

Å beskytte miljøet betyr å ta ansvar for fremtidige generasjoner. Våre handlinger som mennesker og som bedrift har en enorm innvirkning på miljøet i form av forbruk av ressurser, forurensning og CO2-utslipp.

Hos BERNER har vi alltid fremmet og håndhevet en økonomisk bruk av ressurser. De siste årene har klimakrisen vist at det globale samfunnet ikke gjør nok for å forhindre de fatale endringene i klimaet vårt og at det viktigheten av å ta hensyn til tiltak som å redusere CO2-utslipp øker hver dag.

Vi har bestemt CO2-utslipp og avfall som to fokustemaer for å drive endring internt og maksimere den positive innvirkningen vi kan ha på miljøet.

01
Miljø – C02-utslipp

CO2-utslipp

Det er ubestridelig at CO2 driver global oppvarming, og er behov for å redusere utslippene globalt. En studie fra McKinsey & Company viser at selv om vi var i stand til å flytte den historiske trenden fra 5°C innen 2100 til ~3,5°C, er det urealistisk å nå 1,5°C med det nåværende tempoet. Verdenssamfunnet er ikke i stand til eller til å ta de drastiske tiltakene som kreves for å redusere CO2. Spesielt en del utviklingsland er ikke i stand til å redusere sine CO2-utslipp i den grad som er nødvendig.

80% CO2-reduksjon
mål til 2030

For å nå målet på 1,5° er ekstreme tiltak nødvendig, og ifølge Greenpeace vil det kreve tiltak som eliminering av halvparten av det anslåtte salget av forbrenningsbiler på verdensbasis frem til 2040. Å velge en slik vei ville risikere en avindustrialisering og sette stabiliteten vi nyter godt av i store deler av Europa i fare. Nedturen i bransjer som bygg, bil og landbruk, som er store klimagassutslippere, kan føre til arbeidsledighet og redusert velstand over hele Europa.

Dette er ikke en rute vi ønsker å følge. Vi tror på å sette ambisiøse, men realistiske mål og på å ta folk med på denne reisen. Dessuten tror vi på en fremtid som ikke er bestemt av forbud, men av teknologidrevne innovasjoner. Vi må innrømme at på den nåværende sporet vil vi bryte terskelverdien på 1,5°C, angitt i Parisavtalen, og at vi i tillegg til å jobbe med CO2-reduksjoner, også må investere i beskyttelse mot konsekvensene av klimaendringer, over hele verden, men også her i Europa.

Imidlertid er det også oppmuntrende statistikk når man ser på fremtiden. Data viser at mens økonomisk vekst og karbon -utslipp pleide å være direkte koblet, er dette for noen land i endring. I disse landene er den økonomiske veksten realisert, mens utslippene faller og selv om det kan være lang vei å gå, er dette en mulighet vi bør fokusere på.

Som en bedrift og med de eksisterende teknologiske alternativene vil det være mulig å redusere CO2-utslippene til null. Imidlertid er det vi kan og ønsker å gjøre. Derfor har vi i BERNER definert en CO2-strategi basert på reduksjon, erstatning, og kompensasjonstiltak og satt et CO2-reduksjonsmål på 80 % frem til 2030.

Objektiv

CO2-fotavtrykk BERNER Group
2021 etter bruk

Mobilitet
Oppvarming
Elektrisitet

Vi har satt oss som mål å redusere våre konsernomfattende utslipp generert av operasjoner, kontorer og vår flåte (Scope 1 & 2) med 80 % frem til 2030. Dette målet er utelukkende basert på reduksjons- og erstatningstiltak som vi planlegger å på tvers av BERNER-gruppen.

Mens vi forfølger oppnåelsen av CO2-målet vårt, forbedrer og utvider vi vår gruppeomfattende CO2 fotavtrykkanalyse. Den første analysen fokuserte primært på Scope 1 og 2 utslipp med kun utvalgte scope 3 kategorier. For å finne de mest effektive reduksjonstiltakene i vår oppstrøms og nedstrøms verdikjede, vil vi ved å se fremover utvide vår scope 3-analyse.

Målinger

Reduksjon og utskifting er prioritet i vår CO2 strategi. Noen av tiltakene vi gjennomfører vil imidlertid ta tid når det gjelder å realisere de planlagte CO2-besparelsene. For å bidra til å redusere de globale CO2-utslippene akkurat nå, med start i 2023, investerer vi i klimavernprosjekter for å realisere CO2-besparelser som matcher våre scope 1 og 2 CO2 utslipp. Gjennom disse økonomiske bidragene til klima beskyttelse er vi i 2023 CO2-nøytrale i omfang 1 og 2 for våre europeiske operasjoner.

Co2% nøytral i Scope
1 & 2 starter 2023

CO2-transformasjonen for BERNER, så vel som for samfunnet som sådan, vil ta tid og vi må holde oss åpne for nye teknologier, fordi bare radikale innovasjoner kan bringe fremgangen i CO2-besparelser og -fangst som klima krever.

E-mobilitet: press mot elektrifisering av flåten

Vi ønsker å og må øke effektiviteten i vårt energiforbruk og redusere CO2-utslippene. Som hovedårsaken til CO2-utslipp, er vår bilpark på >5.500 biler også den viktigste faktoren for CO2-reduksjoner. Ved å skifte til neste gir i vår "Grønnbilpolicy", vil vi skifte 85 % av vår flåte til alternative kraftkilder frem til 2030.

Fra og med nå oppfordres ansatte over hele Europa, som eier en firmabil, til å bytte til helelektrisk kjøretøy. Som et resultat vil forbrenningsmotorer gradvis forsvinne fra vår flåte i løpet av de neste årene. Hybridbiler er allerede ikke lenger alternativ under den nye flåtepolitikken, på grunn av begrensede positive klimaeffekter for de observerte reiseprofilene. Mens vår 'Green Car Policy' fokuserer på elektriske biler akkurat nå, tror vi på å investere i innovasjon og undersøke nye teknologiske ruter for å skape et klimanøytralt perspektiv for kjøretøyparken vår. Derfor holder vi oss åpne for å vurdere nye teknologier etter hvert som de blir tilgjengelige.

Vi er klar over den delvis utilstrekkelige over hele Europa, men ønsker likevel å oppmuntre våre ansatte til å bytte til en elbil. Derfor mottar alle ansatte som bytter firmabil til et e-kjøretøy en økonomisk støtte på flere hundre euro for installasjon av en veggboks og kan lade sine biler hjemme og på BERNER-anlegg over hele Europa gratis.

Grønn energi: 100 % grønn strøm i hele Europa frem til 2024

Der vi ikke kan redusere energiforbruket ytterligere, går over til fornybare energikilder så langt det lar seg gjøre. Dette kan ha ulike former: Noen tiltak er så enkle som at kontraktsmessig skifter fra grå til grønn strøm. I 2023 bruker vi allerede grønn energi på 65 % av BERNER-eide anlegg og planlegger å nå 100 % grønn strøm på tvers av våre europeiske virksomheter innen 2024.

For andre tiltak går vi et skritt videre og blir vår egen energileverandør gjennom solcelleanlegg på våre tak. Dette gir oss ikke bare grønn energi, men øker også selvforsyning og prisstabilitet. For øyeblikket bruker seks steder allerede solenergi – og det er flere på vei.

I tillegg gjennomfører vi detaljerte analyser av våre viktigste steder for å finne nye grep for å redusere utslippene våre, alt fra energisparende tiltak til nye oppvarmingskonsepter.

Investering i klimabeskyttelse: CO2-nøytral i omfang 1 og 2 på BERNER-anlegg over hele Europa

Å redusere våre CO2-utslipp er en reise og kan ikke oppnås fra den ene dagen til den andre. Vår CO2-strategi kombinerer reduksjon, erstatning, men også kompensasjonselementer. Mens målet om 80 % CO2 -reduksjon er basert på tiltak som for er under implementering, har Berner-familien besluttet å investere i sertifiserte klimavernprosjekter for å ta ansvar for CO2-utslippene forårsaket av vår virksomhet (scope 1 & 2) over hele Europa, fra 2023.

Ved å investere i klimavernprosjekter finansierer vi CO2-reduksjonstiltak over hele kloden, samtidig som vi jobber med å redusere CO2-utslippene fra våre virksomheter i Europa. Vi har håndplukkede prosjekter som ikke bare er utformet for å hjelpe med å redusere globale CO2-utslipp, men også for å adressere sosiale og helseproblemer i samfunn i det globale sør, og dermed støtte FNs bærekraftsmål (SDGs).

Vi har håndplukkede prosjekter som ikke bare er utformet for å hjelpe med å redusere globale Co2-utslipp, men også for å adressere sosiale og helseproblemer i samfunn i det globale sør, og dermed støtte Fns bærekraftsmål (Sdgs).

CO2-fotavtrykk BERNER Group 2021
(i t/CO2e)

Midt nord
Sørvest
Sørøst
Scope 1
Scope 2
02
Miljø– Avfall

Avfall

Avfall er en av de ledende miljøspørsmålene i dagens verden. Produksjon og uriktig deponering av avfall har betydelig innvirkning på miljøet, inkludert forurensning av vann og luft. Dessuten vil plasten vårt samfunn produserer ta tusenvis av år å bryte ned, og dermed sette sine spor lenge etter at vi er borte.

Objektiv

100% resirkulerbart fyll
materiale i utgående
forsendelser til slutten av 2023

Som selskap har vi startet en vei for å redusere avfall skapt av vår forretningsdrift. Dette inkluderer ikke bare avfallet vi kaster, men også avfallet vi lager gjennom vår emballasje og produkter.

Vi oppfordrer ansatte til å jobbe digitalt og utover å resirkulere av vårt kontoravfall, inngår vi partnerskap for å sikre profesjonell resirkulering og oppussing av IT-utstyret vårt. Vår viktigste faktor er imidlertid avfallet som skapes av våre produkter og forsendelser.

Derfor, som et første skritt på denne reisen, har vi satt som mål å bytte til 100 % resirkulerbart fyllmateriale samt 100 % resirkulerbart og plastfritt emballasje materiale i vår utgående logistikkvirksomhet frem til henholdsvis 2023 og 2024.

100% resirkulerbar og plast
gratis frakt emballasje til
slutten av 2024

Det er mange flere spaker å trekke langs verdikjeden vår for å redusere avfall, og vi er fortsatt i begynnelsen av denne reisen, men er fast bestemt på å gjøre endringer.

Målinger

Logistikkemballasje: 100 % resirkulerbar innen 2024

De viktigste kildene til avfall som vi genererer er våre produkter og vår emballasje. Derfor har vi satt i gang et konsernomfattende prosjekt der vi planlegger å redusere den totale bruken av emballasjematerialer i logistikk og gjøre det 100 % resirkulerbart. Gjennom en reduksjon i pakkestørrelse og bytte av fyll- materialer, reduserer vi ikke bare avfall, men også CO2 -utslippene fra våre logistikkpartnere, på grunn av økt transporteffektivitet. Dessuten er det nye fyllmaterialet laget av 50 % resirkulert plast og 50 % vegetabilsk avfall. Ved å velge dette materialet, støtter vi prosessen med å samle inn, rebearbeide og omgjøre et tidligere brukt plastprodukt til noe nytt, i stedet for å kaste det på en søppelfylling. Sammenlignet med å bruke papir som fyllmateriale, sparer denne en betydelig mengde CO2, energi og vann under produksjon.

Det er fortsatt betydelige fremskritt som må gjøres for å redusere vår avfallspåvirkning. Vi må etablere sterke partnerskap med våre leverandører og logistikkpartnere for å prioritere konseptet sirkularitet i både produkter og emballasje. Ved å omfavne denne tilnærmingen, kan vi fremme avfallsreduksjon og dyrke en tankegang om bærekraft gjennom hele forsyningskjeden.

Elektronisk avfall: et nytt liv for elektriske apparater

Elektronisk avfall er en betydelig kilde til deponiavfall og av elektronikk reduserer ikke bare avfall, men fremmer konseptet sirkulær økonomi og gjenbruk og bevaring av ressurser.

For å fremme sirkularitet har vi startet et partnerskap med AfB gGmbH, Europas største non-profit IT-selskap, i Østerrike i 2011. Takket være dette partnerskapet støtter BERNER ansettelse av funksjonshemmede og reduserer dets miljøfotavtrykk på grunn av den profesjonelle oppussingen av kassert bedriftsteknologi.

Dette partnerskapet ble nylig utvidet til vår tyske virksomhet, og vi planlegger å utvide det ytterligere fremover.

Mennesker

Mennesker er kjernen i vår virksomhet og deres helse, sikkerhet, og velvære er en prioritet for oss. Dette inkluderer våre ansatte samt våre forretningspartnere og kunder som spiller en rolle i å forme vår vei mot bærekraft. Vi etter å skape et støttende arbeidsmiljø, fremme sterke partnerskap og levere innovative løsninger til våre kunder.

01
Mennesker – ansatte

Ansatte

Våre ansatte er for vår suksess
Vi erkjenner at virksomheten vår er så sterk som den er i dag på grunn av det store engasjementet våre ansatte viser hver dag. Som en familieeid virksomhet anerkjenner vi vår ansvarlighet og ansvar for å sikre fysisk og psykisk velvære til våre ansatte.

Vårt engasjement går ut på å sørge for et trygt arbeidsmiljø der alle behandles likt og hvor alle ansatte kan utvikle seg til sitt fulle potensial.

BERNER Campus: utdanning, utvikling og personlig vekst er en viktig strategisk investering i fremtiden

Hos BERNER tror vi på vekst gjennom læring og gjennom vår globale BERNER Group Campus muliggjør læring og vekst for alle våre ansatte. Vårt læringstilbud, som inkluderer læring levert av interne eksperter trenere og eksterne partnere, samt moderne digitale læringsalternativer, gjør det mulig for våre ansatte å tilpasse seg det skiftende arbeidsmiljøet og utvikle sine personlige og profesjonelle karrierer.

Mulighet til å gi tilbake: støtte ansatte med tid og ressurser til å gjøre en forskjell

Hos BERNER er vi et fellesskap av individer som finner verdi i å gi tilbake og påvirke samfunnet positivt. Vi anerkjenner viktigheten av formål og bidrag for våre ansatte, og som sådan støtter BERNER-gruppen våre ansatte både med tid og ressurser til å delta i initiativer der de kan være en aktiv del i å gjøre en forskjell.

02
Mennesker– kunder

Kunder

Vår virksomhet er designet for å betjene våre kunder. Vi jobber tett med våre kunder og har utviklet sterke partnerskap for å møte deres krav på den mest effektive og mest effektive måten. Vårt fokus på samarbeid har vist at når vi jobber sammen, kan vi skape reell endring – dette gjelder også for en bærekraftig fremtid.

Mål

Bærekraft påvirker våre kunderelasjoner på flere nivåer.

  1. Vi jobber tett med kundene våre for å svare på de økte bærekraftskrav de står overfor på grunn av nasjonale og europeisk regelverk.
  2. Vi har en positiv innvirkning på avfallshåndteringen deres ved å redusere vår emballasjestørrelse samt øke resirkulerbarheten til fyllmaterialet vårt.
  3. Viktigst av alt: vi beskyttet helsen og sikkerheten til våre kunder etter de høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandardene.

Vår ansvarlige produktlinje hjelper våre kunder med å beskytte deres og sikkerhet. Vårt mål er at innen 2030 vil 20 % av kjemiske produkter i BERNER Groups produktportefølje kvalifisere som "ansvarlige produkter".

målinger

Ansvarlige produkter: tre nye produktkategorier lansert

I 2023 lanserte vi BERNERs linje 'ansvarlige produkter'. De nye produktkategoriene 'USERprotect', 'ECOprotect' og 'RESIDENTprotect' gjør det mulig for våre kunder å redusere helserisiko, redusere deres miljøpåvirkning og redusere utslipp i bygninger. Tydelige etiketter og strenge kriterier gir åpenhet og muliggjør informert beslutningstaking for å gjøre våre kunders arbeid enklere.

Mens vi starter med 52 produkter som oppfyller våre "ansvarlige produkter"-kriterier, ønsker vi kontinuerlig å øke dette antallet ved å introdusere nye produkter samt modifisere eksisterende produkter for å møte de nødvendige standardene, uten å ofre noe av funksjonaliteten og kvalitet. Vårt mål er at innen 2030 er 20 % av alle kjemiske produkter i vår gruppe produktportefølje "ansvarlige produkter".

For å lære mer om våre ansvarlige produkter, klikk her https://shop.berner.eu/no-no/aac/59528058-responsible-products/ .

03
Mennesker– leverandører

Leverandører

Våre produkter så vel som vår verdikjede er en viktig faktor i strategien for å bli bærekraftig. Ikke bare når det gjelder miljøet, men også når det gjelder sikkerhet og beskyttelse av menneskerettigheter langs leverandørkjeden.

Vi streber etter langsiktige relasjoner med våre leverandører, der vi bygger partnerskap basert på et sett med felles verdier. Noen av våre leverandørrelasjoner går tilbake mer enn 20 år og våre verdier bygger en sentral hjørnestein i våre langvarige så vel som nye relasjoner.

For å garantere at vårt globale leverandørnettverk deler våre verdier om å ta ansvar og sikre helse og sikkerhet til deres ansatte, har vi definert BERNER Leverandørens Code of Conduct. CoC fastsetter et sett med grunnleggende krav angående, f.eks. arbeidsstandarder, antikorrupsjon, arbeidsplasssikkerhet og menneskerettigheter. Alle våre konsernleverandører er pålagt å signere og overholde disse kravene.

Samfunn

Fra donasjoner til utdanning: Hvordan sosialt engasjement på BERNER ser ut
Å tilby hjelp der det trengs har blitt et viktig aspekt av det moderne forretningslandskapet og har alltid vært en byggestein i BERNER-kulturen. Vi ønsker å en aktiv rolle og bidra til samfunnene som er nær våre driftssteder – og utover.

Sosialt engasjement hos BERNER kommer i mange former: Fra å initiere og gjennomføre sosiale prosjekter til kontantdonasjoner for mennesker i nød, samt støtte yrkesvalget til unge mennesker. Spekteret av muligheter for å engasjere seg er bredt og vi er stolte av å si at sosialt engasjement hos BERNER er drevet av selskapet like mye som av dets ansatte.

For å gjøre det mulig for alle BERNER-ansatte å handle og gi tilbake til sine -samfunn, har vi som selskap satt oss som mål å gjennomføre mer enn 30 sosiale prosjekter hvert år på tvers av hele gruppen.

01
Samfunn – 60-årsjubileum

60-årsjubileum: Levende ansvar siden 1957

60 år med BERNER i 2017 – Dette var en god grunn for oss til feire og være stolte over suksessene vi oppnådde i løpet de første seks tiårene siden selskapet ble grunnlagt i 1957. Men i stedet for å bare arrangere en stor fest, bestemte vi oss for for å gi gleden og ånden videre og dele den med alle de som kunne gjøre god bruk av en hjelpende hånd. I 2017 støttet vi 60 fellesskapsprosjekter over hele Europa med donasjoner av produkter og kontanter, men mest av alt med vår egen arbeidsstyrke på stedet – en forpliktelse som kom rett fra hjertet av vårt selskap. Alle de flotte ideene til de 60 sosiale prosjektene som fortjente å bli støttet, ble foreslått av våre ansatte.

Dette bør ikke forbli et engangsinitiativ: Etter denne store suksessen i 2017 har det å initiere og bidra til sosiale prosjekter blitt en integrert del av BERNER-kulturen.

Finn ut mer i vårt 60 års magasin.

02
Samfunn – Sosiale prosjekter

Sosiale prosjekter: Finne formål utover vårt daglige arbeid

Etter den store suksessen med vårt "60-år – 60 prosjekter"-initiativ i 2017, har gjennomføring av sosiale prosjekter blitt en integrert av BERNER-kulturen.

Som en familiebedrift med sterke verdier tror vi på å ta ansvar for fellesskapet. Det er derfor vi fortsetter å engasjere oss i fellesskapsprosjekter som eksemplifiserer vår bedriftsverdi b.responsible, ved å støtte ideelle foreninger og andre sosiale institusjoner på alle våre lokasjoner i hele Europa.

Forslagene til prosjektene kommer fra våre ansatte og dekker et bredt spekter av gode formål og sosiale institusjoner. De strekker seg fra prosjekter som å bygge en kulturhage for barn med funksjonshemminger i Frankrike til å tilby opplæring for studenter med intellektuelle funksjonshemninger i Spania samt bygge nye utendørsanlegg på et krisesenter for kvinner og barn i Tyskland – for bare å nevne noen få av mange prosjekter.

Vår tilnærming til sosiale prosjekter går utover bare å donere produkter eller gi økonomisk bistand. Vi deltar på stedet med våre ansattes arbeidsstyrke, og bruker vår ekspertise som en grossist for å hjelpe til med å bygge, reparere eller rengjøre det som trengs, uansett hvor det trengs.

03
Samfunn – donasjoner

Donasjoner: hjelp der det trengs mest

BERNER samler inn: donerer kontanter og varer til ofre i jordskjelvområder

Vi var og er fortsatt dypt berørt av den forferdelige jordskjelvet -katastrofen i Tyrkia og Syria i 2023. For å støtte menneskene i kriseregionene er det opprettet en sentral konto sammen med foreningen Caritas International, hvor våre 8.000 ansatte kunne sette inn midler med umiddelbar virkning. I tillegg bidro Berner-familien med 50 000 euro til -saken.
Siden de berørte ofte ble sittende igjen med ingenting og mistet alle eiendelene sine, organiserte BERNER Østerrike innsamling og levering av materiell og varer (f.eks. lamper, tepper, desinfeksjonsmidler) til katastroferegionen.

BERNER samler inn: donerer til lidende sivile i Ukraina

BERNER har stått ved Ukrainas side siden starten av krigen. "Donasjoner i kontanter og naturalier verdt mer enn en halv millioner euro har blitt samlet inn for å hjelpe på bakken," oppsummerer administrerende direktør Christian Berner.

Etter en første donasjon på 200.000€ i februar 2022, for jul samme år, lanserte vi en ny gruppeomfattende -donasjonskampanje for å signalisere vår pågående solidaritet og støtte til Ukraina. Kampanjen ble initiert av våre ansatte og stolt støttet av Christian Berner, som tilbød seg å doble alle innsamlede donasjoner.

Til sammen kunne vi heve 15.000€ som ble økt til 30.000€ av Christian Berner. Dette beløpet ble overført til Caritas International, en forening som fortsetter utrettelig med å gi hjelp til krigsrammede mennesker og arbeider for å lindre deres lidelser.

04
Samfunn – Future Youth

Future Youth: å investere i neste generasjon betyr å investere i fremtiden vår

Med vårt gruppeomfattende CR-prosjekt Future Youth, gir vi ungdom muligheten til å gjennom et interaktivt og morsomt forretningsbasert læringsprogram, utforske forretnings- og karrieremuligheter og dermed bidra til å styrke dem i å ta informerte valg om deres fremtidige yrker og samtidig introdusere dem til arbeidslivet.

Future Youth-satsingen består av tre programmer som er rettet mot ulike aldersgrupper og skreddersydd for deres behov. Alle programmene er laget for at studentene i en kontekst skal lære om en rekke yrker og gi dem en mulighet til å få forståelse for arbeidet i en bedrift og støtte dem i å forberede seg på arbeidet og livet etter endt utdanning. Deltakerne får innsikt i forskjellige karriereveier, finner ut arbeidsrelaterte interesser og lærer hvordan et selskap fungerer. I løpet av den virkelige simuleringen og arbeidsobserveringen opplever de hvordan det føles å være en del av bedriftsverdenen. Sammen løser de forretningsutfordringer og forslag til nye markedsinnovasjoner.

Programmet startet i 2023 og vil tilby mer enn 600 studenter over hele Europa muligheten til å få innsikt i hvordan deres profesjonelle fremtid kan se ut, ha det gøy og samarbeide i nettverk.

Personlig tror jeg det er en måte for oss alle til å bidra til en sosialt så vel som miljømessig bærekraftig fremtid, til å koble vekst og CO2-utslipp og bli mer bærekraftig uten å skade fremgangen vi har gjort som et samfunn og en global økonomi. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi er fast bestemt på å følge denne veien.