Jako społeczeństwo stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Jednak wbrew przekonaniom wielu ludzi, ogólnie rzecz biorąc, radzimy sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.Christian A. W. Berner
MENU

Odpowiedzialne działanie
jest w naszym DNA

Przewiń w dół

Christian A. W. Berner

Prezes Zarządu
BERNER Omnichannel Trading
& Chief Executive Officer (CEO)
BERNER Group

Nasz zrównoważony rozwój Wizja
Oświadczenie Christian Berner

Nasz dzisiejszy świat

Jako społeczeństwo stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Jednak wbrew przekonaniom wielu ludzi, ogólnie rzecz biorąc, radzimy sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy mniej ubóstwa, lepszą edukację, wyższy dobrobyt - sytuacja, która nigdy wcześniej nie istniała.

Wszystko to jest wynikiem globalnego handlu. Postęp przemysłowy i globalny handel sprawiły, że kraje rozwijające się są obecnie domem dla głównych gałęzi przemysłu wytwórczego i produkcyjnego. Te branże tworzą miejsca pracy i finansują rozwój lokalny. Co więcej, postęp technologiczny umożliwił nam znaczne zwiększenie wydajności naszego handlu. Jeśli na początku XX wieku przeciętny samochód zużywał ~30 litrów na 100 km, dziś zużywa mniej niż 1/3 tego. Duże maszyny obliczeniowe, które kiedyś zużywały niezliczone ilości energii, teraz działają na naszych smartfonach.

Dlatego jako przedsiębiorca wierzę w naszą drogę, w rozwój. Jestem dumny, że w wielu częściach świata nie toczymy już wojen, ponieważ mamy silne relacje gospodarcze. Ponadto, jako Europejczyk, chcę bronić naszej wiodącej pozycji gospodarczej i zapewnić dobrobyt. Nie chcę ryzykować, że Europa stanie się krajem trzeciego świata.

Zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności

Jednocześnie musimy wziąć odpowiedzialność za negatywne konsekwencje postępu, z którego korzystamy. Oznacza to, zgodnie z oryginalnym podejściem CSR: Zarabiaj pieniądze na utrzymanie siebie i wykorzystuj je do finansowania zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych, a także zorientowanego na wartości podejścia do postępowania z ludźmi i społeczeństwem.

Dla nas jest to część naszego DNA od 1957 roku. W szczególności, branie odpowiedzialności za ludzi i społeczeństwo jest czymś co jest bliskie naszemu sercu i co udowodniliśmy poprzez niezliczone projekty i inicjatywy.

Jednak poglądy na temat środowiska są bardzo zróżnicowane, podczas gdy wydaje się to takie proste:

  1. Powinniśmy zużywać mniej energii i korzystać ze zrównoważonych źródeł energii .
  2. Powinniśmy produkować mniej odpadów i wdrożyć zrównoważone procesy recyklingu.
  3. Musimy zaangażować ludzi w te wysiłki, zamiast zmuszać ich do działania.

Podczas gdy tematy takie jak odpady i obieg zamknięty są w większości jednoznaczne, jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów w tym kontekście jest "energia" lub to, do czego jest ona często sprowadzana: emisji CO

Realistyczne podejście do energii i emisji CO2

Klub Rzymski ogłosił w 1972 r., że wyczerpują się zasoby kopalne. Jak dotąd nie miało to miejsca.

Podobnie, Traktat Paryski ogłosił, że globalne ocieplenie nie powinno przekroczyć 1,5 stopnia, w oparciu o dane sprzed industrializacji . Przyczyna jest prosta: Emisje C02 powodują globalne ocieplenie. W kwietniu 2016 r. 196 krajów podpisało Porozumienie paryskie i zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W Berner mamy wartość zwaną b.real - zawsze być szczerym. A ponieważ chcę być uczciwy, muszę krytycznie kwestionować te cele:

  • Co oznacza 1,5°?
  • Czy osiągnięcie celu 1,5° jest realistyczne?
  • Do kiedy możesz osiągnąć co i jak?

b.real: Emisje CO2 i cel 1,5°

Nie ulega wątpliwości, że CO2 powoduje globalne ocieplenie i istnieje potrzeba ograniczenia emisji na całym świecie. Niemniej jednak, chcemy b.real: badanie przeprowadzone przez McKinsey pokazuje, że chociaż byliśmy w stanie przesunąć historyczny trend z 5°C do 2100 r. do ~3,5°C, osiągnięcie 1,5°C jest nierealne przy obecnym tempie. Społeczność światowa nie jest w stanie lub nie chce podjąć drastycznych środków wymaganych do redukcji CO2. Zwłaszcza kraje rozwijające się nie są w stanie zredukować emisji CO2 w niezbędnym zakresie.

Aby osiągnąć cel 1,5°, konieczne są ekstremalne działania i, według Greenpeace, wymagałyby takich środków, jak wyeliminowanie połowy prognozowanej sprzedaży pojazdów spalinowych na całym świecie do 2040 roku. Podążanie taką drogą groziłoby stopniową dezindustrializacją i zagroziłoby stabilności, którą cieszymy się w dużej części Europy. Pogorszenie koniunktury w branżach takich jak budownictwo, motoryzacja i rolnictwo, które są poważnymi emitentami gazów cieplarnianych, może doprowadzić do bezrobocia i zmniejszenia dobrobytu w całej Europie.

To nie jest ścieżka, którą chcemy podążać. Wierzymy w wyznaczanie ambitnych, ale realistycznych celów i zabieranie ludzi w tę podróż. Co więcej, wierzymy w przyszłość, która nie jest zdeterminowana przez zakazy, ale przez transformację napędzaną technologią . Musimy przyznać, że na obecnej drodze przekroczymy próg 1,5°C, określony w porozumieniu paryskim, i że oprócz pracy nad redukcją emisji CO2, musimy również zainwestować w ochronę przed konsekwencjami zmian klimatu, na całym świecie, ale także tutaj, w Europie.

Ścieżka transformacji

Transformacja zajmie trochę czasu i będzie wykorzystywać zarówno stare, jak i nowe technologie . Zasoby kopalne są nadal niezwykle ważne dla naszego społeczeństwa i pozostaną takie przez długi czas. Musimy pozostać otwarci na nowe technologie i chętnie korzystać z technologii, które nie są doskonałe, ale można je szybko wdrożyć, takich jak wodór.

Oprócz promowania rozwoju technologii ograniczających emisję CO2 , musimy promować i inwestować w technologie, które działają w zakresie magazynowania i konwersji CO2.

Podczas gdy jako społeczeństwo pracujemy nad tymi środkami redukcji i unikania, powinniśmy towarzyszyć tej strategii poprzez inwestowanie w projekty ochrony klimatu w celu zmniejszenia emisji CO2 w innych częściach świata, wpływając w ten sposób na globalny ślad CO2 . W zachodnim świecie jest wystarczająco dużo pieniędzy, aby to zrobić .

Groźby i zakazy dotyczące tego, jakimi samochodami wolno nam jeździć lub jak/gdzie wolno nam podróżować, sprawiają, że tracimy więcej ludzi na misji, niż zyskujemy. Dlatego musimy oferować ścieżkę, którą ludzie chcą podążać i która ich motywuje . To zawsze było moje podejście jako przedsiębiorcy i podstawa naszego sukcesu.

Pełne nadziei spojrzenie w przyszłość - oddzielenie wzrostu od emisji

W firmie BERNER jedną z naszych wartości korporacyjnych jest b.responsible. To właśnie dlatego jest naszym stałym dążeniem do wzięcia odpowiedzialności. Odpowiedzialność za społeczeństwo. Odpowiedzialność za środowisko . Ale także odpowiedzialność za szczerość. Odpowiedzialność za działanie, nawet w przypadku braku wyraźnego przywództwa politycznego. Ponieważ tego chcemy.

Podczas gdy istnieje wiele czynników, które malują ponury obraz dla zrównoważonej i zielonej przyszłości, istnieje jedna statystyka, która ustawia inną, bardziej pozytywną scenę i daje nadzieję na sukces zielonej gospodarki. Dane pokazują, że podczas gdy wzrost gospodarczy i emisje dwutlenku węgla były kiedyś bezpośrednio ze sobą powiązane, w przypadku niektórych krajów to się zmienia. W tych krajach realizowany jest wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym spadku emisji i chociaż może to być długa droga do , jest to ścieżka, którą powinniśmy podążać.

Osobiście uważam, że istnieje sposób, w jaki wszyscy możemy przyczynić się do społecznie i środowiskowo zrównoważonej przyszłości bez szkody dla postępu, jaki osiągnęliśmy jako społeczeństwo i globalnej gospodarki. Dla nas w BERNER oznacza to bycie krytycznym i myślenie z wyprzedzeniem, aby stworzyć prawdziwą zmianę, krok po kroku.

Wybrane cele

Środowisko

0% Redukcja CO2
cel do 0

Co2 neutralny w Scope
1 & 2 od 2023

0% materiału wypełniającego nadającego się do recyklingu w przesyłkach wychodzących do końca 2023

100% opakowania nadające się do recyklingu i niezawierające plastiku opakowania wysyłkowe do końca 2024

Ludzie

Aby promować zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, 20% produktów chemicznych w portfolio grupy kwalifikuje się jako "odpowiedzialne produkty" do 2030

100% dostawców Grupy podpisało Kodeks Postępowania Dostawców BERNER

Społeczeństwo

>30 projekty społeczne
prowadzone rocznie

Nasze dziedzictwo CR

W firmie BERNER opieramy się na dziedzictwie odpowiedzialnego myślenia, które sięga od momentu założenia firmy w 1957 roku. Od samego początku Albert i Ursula Berner traktowali priorytetowo dbanie o swoich pracowników i promowanie zaangażowania społecznego . Dziś, pod kierownictwem naszego CEO Christiana Bernera, odpowiedzialność jest mocno zakorzeniona w naszych wartościach , napędzając nasze wysiłki, aby stać się odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym poprzez minimalizowanie naszego wpływu na środowisko, angażowanie społeczne i branie odpowiedzialności za ludzi zarówno wewnętrznie, jak i wzdłuż naszego łańcucha wartości.

01
Nasze dziedzictwo - 1957 - 2012

Żywa odpowiedzialność

Podróż firmy BERNER w kierunku zrównoważonego rozwoju rozpoczęła się nie tylko w ostatnich 10-15 latach, kiedy temat ten zyskał na znaczeniu w środowisku politycznym i gospodarczym . Odpowiedzialne myślenie zawsze charakteryzowało nas jako firmę. Od momentu założenia firmy BERNER w 1957 roku, Albert i Ursula Berner wzięli na siebie odpowiedzialność za ludzi w firmie, ale także poza nią. Nie tylko wsparli liczne instytucje społeczne z prywatnych środków, ale udało im się również ukształtować kulturę, która zachęca i umożliwia swoim pracownikom wspieranie wybranych przez nich lokalnych projektów poprzez siłę roboczą, a także poprzez darowizny produktów lub gotówki.

02
Nasze dziedzictwo - 2012 - 2023

Zakotwiczenie odpowiedzialności w naszych wartościach

Z Christianem Bernerem jako naszym CEO od 2012 roku, jesteśmy teraz w drugim pokoleniu i wspieramy i wzmacniamy odpowiedzialny sposób myślenia w całej Grupie BERNER.

W 2015 r. zdefiniowaliśmy sześć naszych wartości korporacyjnych, które służą jako nasza kotwica i zapewniają kierunek w podejmowaniu decyzji oraz sposób, w jaki podchodzimy do wyzwań każdego dnia. B.responsible to jedna z tych sześciu podstawowych wartości. Stworzyliśmy kulturę w , w której dbamy o naszych pracowników, wspieramy społeczeństwo, kiedy i gdzie jest to najbardziej potrzebne, i ciężko pracujemy nad zminimalizowaniem wpływu, jaki jako firma wywieramy na środowisko.

03
Nasze dziedzictwo - od 2023 r.

Patrząc w przyszłość

Aby podkreślić naszą determinację, w 2023 r. utworzyliśmy dedykowane zarządzanie Corporate Responsibility (CR) i zdefiniowaliśmy ogólnogrupową, holistyczną strategię zrównoważonego rozwoju, aby połączyć i wzmocnić bieżące projekty i inicjatywy oraz poprowadzić nas naprzód. Podchodzimy do CR holistycznie, patrząc na "Środowisko", "Ludzie" i "Społeczeństwo" i robiąc to, co robimy najlepiej: pozostając wiernym naszym wartościom.

Jedną z tych wartości jest b.real i oznacza ona, że zawsze musisz być uczciwy. Chcemy kwestionować opinię publiczną i myśleć za siebie, aby oprzeć nasz strategiczny kierunek na krytycznym myśleniu i realistycznym spojrzeniu na świat. W ten sposób określamy , jak chcemy działać i gdzie możemy mieć największy wpływ.

Strategia CR

Jako firma rodzinna, zrównoważony rozwój jest częścią naszego DNA. Zamiast patrzeć na następne kilka lat, myślimy o następnych pokoleniach - zarówno w naszej codziennej pracy, jak i podejmowaniu strategicznych decyzji . Dla nas w firmie BERNER oznacza to wzięcie odpowiedzialności za "Środowisko", "Ludzie" i "Społeczeństwo". Te trzy strategiczne filary tworzą fundamenty naszej strategii CR, nadają nam kierunek i określają naszą drogę do stania się bardziej zrównoważoną firmą.

Środowisko

Ochrona środowiska oznacza wzięcie odpowiedzialności za przyszłe pokolenia Nasze działania jako ludzi i jako biznesu mają ogromny wpływ na środowisko pod względem zużycia zasobów, zanieczyszczenia i emisji CO2.

W firmie BERNER zawsze promowaliśmy i egzekwowaliśmy ekonomiczne wykorzystanie zasobów. W ostatnich latach kryzys klimatyczny pokazał, że globalna społeczność nie robi wystarczająco dużo, aby zapobiec fatalnym zmianom w naszym klimacie i że pilna potrzeba zwrócenia uwagi na środki takie jak redukcja emisji CO2 rośnie każdego dnia.

Wyznaczyliśmy emisję CO2 i odpady jako dwa główne tematy , aby stymulować zmiany wewnętrzne i zmaksymalizować pozytywny wpływ, jaki może mieć na środowisko.

01
Środowisko - Emisje C02

Emisje CO2

Nie ulega wątpliwości, że CO2 powoduje globalne ocieplenie i istnieje potrzeba ograniczenia emisji na całym świecie. Badanie przeprowadzone przez McKinsey pokazuje, że chociaż byliśmy w stanie przesunąć historyczny trend z 5°C do 2100 r. do ~3,5°C, osiągnięcie 1,5°C jest nierealne przy obecnym tempie. Społeczność światowa nie jest w stanie lub nie chce podjąć drastycznych środków wymaganych do ograniczenia emisji CO2. Zwłaszcza kraje rozwijające się nie są w stanie zredukować emisji CO2 do niezbędnego poziomu.

80% Redukcja emisji CO2
cel do 2030

Aby osiągnąć cel 1,5°, konieczne są ekstremalne działania i, według Greenpeace, wymagałyby takich środków, jak wyeliminowanie połowy prognozowanej sprzedaży pojazdów spalinowych na całym świecie do 2040 roku. Podążanie taką drogą groziłoby stopniową dezindustrializacją i zagroziłoby stabilności, którą cieszymy się w dużej części Europy. Pogorszenie koniunktury w branżach takich jak budownictwo, motoryzacja i rolnictwo, które są silnymi emitentami gazów cieplarnianych, może doprowadzić do bezrobocia i zmniejszenia dobrobytu w całej Europie.

To nie jest ścieżka, którą chcemy podążać. Wierzymy w wyznaczanie ambitnych, ale realistycznych celów i zabieranie ludzi w tę podróż. Co więcej, wierzymy w przyszłość, która nie jest zdeterminowana przez zakazy, ale przez innowacje napędzane technologią . Musimy przyznać, że na obecnej drodze przekroczymy próg 1,5°C i że oprócz pracy nad redukcją emisji CO2 , musimy również inwestować w ochronę przed konsekwencjami zmian klimatu, na całym świecie, ale także tutaj w Europie.

Istnieją jednak również zachęcające statystyki, patrząc na przyszłość. Dane pokazują, że podczas gdy wzrost gospodarczy i emisje dwutlenku węgla były kiedyś bezpośrednio powiązane, w przypadku niektórych krajów to się zmienia. W tych krajach wzrost gospodarczy jest realizowany, podczas gdy emisje spadają i nawet jeśli może to być długa droga do przebycia, jest to ścieżka, na którą powinniśmy patrzeć.

Jako firma i przy istniejących opcjach technologicznych, ograniczenie emisji CO2 do zera nie będzie możliwe. Jednakże, jest wiele rzeczy, które możemy i chcemy zrobić. Dlatego w firmie BERNER zdefiniowaliśmy strategię CO2 opartą na redukcji, wymianie, i środkach kompensacyjnych oraz wyznaczyliśmy cel redukcji CO2 o 80% do 2030 roku.

Cel

Ślad CO2 Grupy BERNER
2021 według zużycia

Mobilność
Ogrzewanie
Elektryczność

Postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie emisji w całej grupie generowanych przez działalność operacyjną, biura i naszą flotę (Scope 1 i 2) o 80% do 2030 roku. Cel ten opiera się wyłącznie na środkach redukcji i wymiany, które planujemy wdrożyć w całej Grupie BERNER.

Dążąc do osiągnięcia naszego celu w zakresie emisji CO2, stale ulepszamy i rozszerzamy naszą analizę śladu CO2 w całej grupie. Wstępna analiza koncentrowała się przede wszystkim na Emisje z Scope 1 i 2 oraz tylko wybranych kategorii z Scope 3. Aby określić najskuteczniejsze środki redukcji w naszym łańcuchu wartości upstream i downstream, w przyszłości będziemy również rozszerzać naszą analizę Scope 3.

Środki

Redukcja i wymiana są priorytetem w naszej strategii CO2 . Jednak niektóre z wdrażanych przez nas środków będą wymagały czasu, aby osiągnąć planowane oszczędności CO2. Aby przyczynić się do zmniejszenia globalnej emisji CO2 już teraz, począwszy od 2023 r., inwestujemy w projekty ochrony klimatu, aby uzyskać oszczędności CO2 odpowiadające naszym emisjom CO2 z Scope 1 i 2. Dzięki temu wkładowi finansowemu w ochronę klimatu , w 2023 r. będziemy neutralni pod względem emisji CO2 w Scope 1 i 2 dla naszej ogólnoeuropejskiej działalności .

Co2% neutralne w Scope
1 i 2 od 2023

Transformacja CO2 dla firmy BERNER, a także społeczeństwa jako całości , zajmie trochę czasu i musimy pozostać otwarci na nowe technologie , ponieważ tylko radykalne innowacje mogą przynieść postęp w zakresie oszczędności i wychwytywania CO2, którego wymaga klimat .

E-mobilność: dążenie do elektryfikacji floty

Chcemy i musimy zwiększyć efektywność naszego zużycia energii i zmniejszyć emisję CO2. Jako główny czynnik wpływający na emisję CO2 przez , nasza flota pojazdów licząca >5 500 samochodów jest również największą dźwignią redukcji emisji CO2. Przełączając się na kolejny bieg w ramach naszej "Polityki ekologicznych samochodów", do 2030 r. przeniesiemy 85% całej naszej floty na alternatywne źródła energii.

Od teraz pracownicy w całej Europie, którzy posiadają samochód służbowy, są zachęcani do przejścia na pojazd w pełni elektryczny. W rezultacie silniki spalinowe będą stopniowo znikać z naszej floty w ciągu najbliższych lat. Samochody hybrydowe nie są już opcją w ramach nowej polityki flotowej, ze względu na ograniczone pozytywne efekty klimatyczne dla obserwowanych profili podróży. Podczas gdy nasza "Polityka ekologicznych samochodów" koncentruje się obecnie na samochodach elektrycznych, my wierzymy w inwestowanie w innowacje i badanie nowych ścieżek technologicznych, aby stworzyć neutralną dla klimatu perspektywę dla naszej floty pojazdów. Dlatego pozostajemy otwarci na rozważenie nowych technologii , gdy tylko staną się one dostępne.

Zdajemy sobie sprawę z częściowo niewystarczającej infrastruktury ładowania w całej Europie, ale mimo to chcemy zachęcić naszych pracowników do przejścia na samochód elektryczny. Dlatego wszyscy pracownicy, którzy zamienią swój samochód służbowy na e-pojazd , otrzymują wsparcie finansowe w wysokości kilkuset euro na instalację skrzynki ściennej i mogą ładować swoje samochody w domu i w zakładach BERNER w całej Europie bez dodatkowych kosztów.

Zielona energia: 100% zielonej energii elektrycznej w całej Europie do 2024 r.

Tam, gdzie nie możemy jeszcze bardziej ograniczyć zużycia energii, na stronie w miarę możliwości przechodzimy na odnawialne źródła energii. Może to przybierać różne formy: Niektóre środki są tak proste, jak umowne przejście z szarej na zieloną energię elektryczną. W 2023 r. korzystamy już z zielonej energii w 65% zakładów należących do BERNER i planujemy osiągnąć 100% zielonej energii elektrycznej w całej naszej europejskiej działalności do 2024 r..

W przypadku innych środków idziemy o krok dalej i stajemy się naszym własnym dostawcą energii dzięki systemom fotowoltaicznym na dachach . To nie tylko dostarcza nam zielonej energii, ale także zwiększa autarkię i stabilność cen. Obecnie już sześć stron korzysta z energii słonecznej - a będzie ich jeszcze więcej.

Ponadto prowadzimy szczegółowe analizy naszych kluczowych lokalizacji w celu określenia nowych dźwigni redukcji naszych emisji, począwszy od środków oszczędzania energii po nowe koncepcje ogrzewania.

Inwestycja w ochronę klimatu: Neutralność pod względem emisji CO2 w Scope 1 i 2 w zakładach BERNER w całej Europie

Redukcja emisji CO2 to podróż, której nie można osiągnąć z dnia na dzień. Nasza strategia CO2 łączy w sobie redukcję, wymianę , ale także elementy kompensacyjne. Podczas gdy cel 80% redukcji emisji CO2 opiera się na środkach, które są obecnie wdrażane, rodzina Berner postanowiła zainwestować w certyfikowane projekty ochrony klimatu , aby wziąć odpowiedzialność za emisje CO2 spowodowane przez naszą działalność (Scope 1 i 2) w całej Europie, począwszy od 2023 roku.

Inwestując w projekty związane z ochroną klimatu, finansujemy działania mające na celu redukcję emisji CO2 na całym świecie, jednocześnie pracując nad zmniejszeniem emisji CO2 z naszej działalności w Europie. Na stronie wybraliśmy projekty, które mają na celu nie tylko zmniejszenie globalnej emisji CO2, ale także zajęcie się kwestiami społecznymi i zdrowotnymi w społecznościach na globalnym Południu, tym samym wspierając Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Współpracujemy z doświadczonymi i innowacyjnymi partnerami , takimi jak myclimate i goodcarbon, i wybieramy tylko projekty o najwyższych standardach, aby zapewnić najbardziej efektywne wykorzystanie naszych funduszy i maksymalny pozytywny wpływ na klimat, a także społeczności lokalne.

Ślad CO2 Grupy BERNER 2021
(w t/CO2e)

Środkowa północ
Południowy zachód
Południowy Wschód
Scope 1
Scope 2
02
Środowisko - Odpady

Odpady

Odpady są jednym z głównych problemów środowiskowych w dzisiejszym świecie . Produkcja i niewłaściwa utylizacja odpadów mają znaczący wpływ na środowisko, w tym zanieczyszczenie ziemi, wody i powietrza. Co więcej, plastik produkowany przez nasze społeczeństwo będzie rozkładał się przez tysiące lat, tym samym pozostawiając swój ślad na długo po naszym odejściu.

Cel

100% wypełnienie nadające się do recyklingu
materiał w przesyłkach wychodzących
do końca 2023

Jako firma wkroczyliśmy na ścieżkę mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów powstających w wyniku naszej działalności biznesowej. Obejmuje to nie tylko odpady , których się pozbywamy, ale także odpady, które tworzymy poprzez nasze opakowania i produkty.

Zachęcamy pracowników do pracy cyfrowej i poza recyklingiem naszych odpadów biurowych, angażujemy się w partnerstwa, aby zapewnić profesjonalny recykling i renowację naszego sprzętu IT. Naszą największą dźwignią są jednak odpady wytwarzane przez nasze produkty i przesyłki .

W związku z tym, jako pierwszy krok na tej drodze, postawiliśmy sobie za cel przejście w 100% na nadające się do recyklingu materiały wypełniające , a także w 100% nadające się do recyklingu i wolne od plastiku opakowania w naszych wychodzących operacjach logistycznych odpowiednio do 2023 i 2024 roku.

100% nadające się do recyklingu i plastikowe
wolne opakowanie wysyłkowe do
końca 2024

W naszym łańcuchu wartości jest jeszcze wiele innych dźwigni, które należy pociągnąć, aby zmniejszyć ilość odpadów i wciąż jesteśmy na początku tej podróży , ale jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić zmiany.

Środki

Opakowania logistyczne: w 100% nadające się do recyklingu do 2024 r.

Głównymi źródłami generowanych przez nas odpadów są nasze produkty i nasze opakowania. W związku z tym zainicjowaliśmy ogólnogrupowy projekt , w ramach którego planujemy zmniejszyć ogólne wykorzystanie materiałów opakowaniowych w logistyce i sprawić, by w 100% nadawały się do recyklingu. Dzięki zmniejszeniu rozmiaru opakowania i zmianie materiałów wypełniających , nie tylko zmniejszamy ilość odpadów, ale także emisję CO2 naszych partnerów logistycznych, ze względu na zwiększoną wydajność transportu. Co więcej, nowy materiał wypełniający to wykonany w 50% z plastiku pokonsumenckiego i w 50% z odpadów roślinnych. Wybierając ten materiał na stronie , wspieramy proces zbierania, ponownego przetwarzania i przerabiania wcześniej używanych produktów z tworzyw sztucznych w coś nowego, zamiast wyrzucać je na wysypisko śmieci. W porównaniu do stosowania papieru jako materiału wypełniającego, ten znacznie oszczędza CO2, energię i wodę podczas produkcji.

Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zmniejszenie ogólnego wpływu na odpady. Musimy ustanowić silne partnerstwa z naszymi dostawcami i partnerami logistycznymi, aby nadać priorytet koncepcji obiegu zamkniętego zarówno w odniesieniu do produktów, jak i opakowań. Dzięki przyjęciu tego podejścia możemy promować redukcję odpadów i kultywować postawę zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw .

Odpady elektroniczne: nowe życie dla urządzeń elektrycznych

Odpady elektroniczne są znaczącym źródłem odpadów składowanych na wysypiskach, a recykling elektroniki nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także promuje koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym i ponownego użycia oraz ochrony zasobów.

Aby promować obieg zamknięty, w 2011 r. nawiązaliśmy w Austrii współpracę z AfB gGmbH, największą w Europie firmą informatyczną non-profit. Dzięki temu partnerstwu firma BERNER wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych i zmniejsza swój wpływ na środowisko dzięki profesjonalnej renowacji zużytej technologii firmy.

Ta współpraca została niedawno rozszerzona na nasze niemieckie operacje i planujemy ją dalej rozwijać.

Ludzie

Ludzie są podstawą naszej działalności, a ich zdrowie, bezpieczeństwo, i dobre samopoczucie są dla nas priorytetem. Obejmuje to naszych pracowników , a także naszych partnerów biznesowych i klientów, którzy odgrywają integralną rolę w kształtowaniu naszej drogi do zrównoważonego rozwoju. My staramy się tworzyć wspierające środowisko pracy, wspierać silne partnerstwa i dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania.

01
Ludzie - Pracownicy

Pracownicy

Nasi pracownicy są podstawą naszego sukcesu
Zdajemy sobie sprawę, że nasza firma jest tak silna, jak jest dzisiaj dzięki ogromnemu zaangażowaniu, jakie nasi pracownicy wykazują każdego dnia. Jako firma rodzinna uznajemy naszą odpowiedzialność i obowiązek zapewnienia dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego naszych pracowników.

Nasze zaangażowanie koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy , w którym wszyscy są traktowani jednakowo i w którym wszyscy pracownicy mogą rozwijać swój pełny potencjał.

Kampus BERNER: edukacja, rozwój i wzrost osobisty to ważna strategiczna inwestycja w przyszłość

W firmie BERNER wierzymy w rozwój poprzez naukę i poprzez nasz globalny Kampus Grupy BERNER umożliwiamy naukę i rozwój wszystkim naszym pracownikom. Nasza oferta edukacyjna, obejmująca naukę prowadzoną przez wewnętrznych ekspertów trenerów i partnerów zewnętrznych, a także nowoczesne cyfrowe opcje uczenia się, umożliwia naszym pracownikom dostosowanie się do zmieniającego się środowiska pracy i rozwój ich kariery osobistej i zawodowej.

Możliwość odwdzięczenia się: wspieranie pracowników poprzez poświęcanie im czasu i zasobów, aby mogli coś zmienić.

W firmie BERNER jesteśmy społecznością osób, które znajdują wartość w dawaniu siebie i pozytywnym wpływie na społeczeństwo. uznajemy znaczenie celu i wkładu dla naszych pracowników i jako taka Grupa BERNER wspiera naszych pracowników zarówno czasem, jak i zasobami, aby mogli uczestniczyć w inicjatywach, w których mogą być aktywną częścią dokonywania zmian.

02
Ludzie - Klienci

Klienci

Nasza działalność ma służyć naszym klientom. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami i rozwinęliśmy silne partnerstwo, aby sprostać ich wymaganiom w najbardziej efektywny i wydajny sposób. Nasza koncentracja na współpracy pokazała, że kiedy pracujemy razem, możemy dokonać prawdziwych zmian - dotyczy to również bardziej zrównoważonej przyszłości.

Cele

Zrównoważony rozwój wpływa na relacje z naszymi klientami na wielu poziomach.

  1. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby reagować na zwiększone wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoją ze względu na krajowe i ogólnoeuropejskie przepisy.
  2. Pozytywnie wpływamy na gospodarkę odpadami, zmniejszając rozmiar naszych opakowań , a także zwiększając możliwość recyklingu naszego materiału wypełniającego.
  3. Co najważniejsze: chroniliśmy zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa .

Nasza odpowiedzialna linia produktów pomaga naszym klientom chronić ich zdrowie i bezpieczeństwo. Naszym celem jest, aby do 2030 r. 20% wszystkich produktów chemicznych w portfolio produktów Grupy BERNER kwalifikowało się jako "produkty odpowiedzialne".

Środki

Odpowiedzialne produkty: uruchomiono trzy nowe kategorie produktów

W 2023 r. uruchomiliśmy linię "odpowiedzialnych produktów" BERNER. Trzy nowe kategorie produktów "USERprotect", "ECOprotect" i "RESIDENTprotect" umożliwiają naszym klientom zmniejszenie ryzyka dla zdrowia, zmniejszenie ich wpływu na środowisko i zmniejszenie emisji w budynkach . Jasne etykiety i surowe kryteria zapewniają przejrzystość i umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji, aby ułatwić naszym klientom pracę .

Chociaż zaczynamy od 52 produktów, które spełniają nasze kryteria "odpowiedzialnego produktu", chcemy stale zwiększać tę liczbę, wprowadzając nowe produkty, a także modyfikując istniejące produkty, aby spełniały wymagane standardy, bez poświęcania jakiejkolwiek funkcjonalności i jakości. Naszym celem jest, aby do 2030 r. 20% wszystkich produktów chemicznych w naszej grupie stanowiły "produkty odpowiedzialne".

Aby dowiedzieć się więcej o naszych odpowiedzialnych produktach, kliknij tutaj https://shop.berner.eu/pl-pl/aac/59528058-responsible-products/ .

03
Ludzie - Dostawcy

Dostawcy

Nasze produkty, jak również nasz łańcuch wartości, są główną dźwignią, dzięki której staje się bardziej zrównoważona. Nie tylko pod względem aspektów środowiskowych , ale także pod względem bezpieczeństwa i ochrony praw człowieka w całym łańcuchu dostaw.

Dążymy do długoterminowych relacji z naszymi dostawcami, gdzie budujemy partnerstwa oparte na wspólnym zestawie wartości. Niektóre z naszych relacji z dostawcami sięgają ponad 20 lat wstecz , a nasze wartości stanowią centralny kamień węgielny naszych długotrwałych , jak również nowych relacji.

Aby zagwarantować, że nasza globalna sieć dostawców podziela nasze wartości przyjmowania odpowiedzialności i zapewniania zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, zdefiniowaliśmy Kodeks Postępowania Dostawców BERNER . CoC określa zestaw podstawowych wymogów dotyczących np. standardów pracy, przeciwdziałania korupcji, bezpieczeństwa w miejscu pracy i praw człowieka. Wszyscy dostawcy Grupy są zobowiązani do podpisania i przestrzegania tych wymogów.

Społeczeństwo

Od darowizn po edukację: Jak wygląda zaangażowanie społeczne w firmie BERNER
Oferowanie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna, stało się istotnym aspektem współczesnego krajobrazu biznesowego i zawsze było podstawowym elementem kultury firmy BERNER. Chcemy odgrywać aktywną rolę i przyczyniać się do rozwoju społeczności, które znajdują się w pobliżu naszych zakładów operacyjnych - i nie tylko.

Zaangażowanie społeczne w firmie BERNER przybiera różne formy: Od inicjowania i prowadzenia projektów społecznych, po darowizny pieniężne dla potrzebujących, a także wspieranie wyboru kariery przez młodych ludzi. Spektrum możliwości zaangażowania się jest szerokie i z dumą możemy powiedzieć, że zaangażowanie społeczne w BERNER jest napędzane zarówno przez firmę, jak i jej pracowników.

Aby umożliwić wszystkim pracownikom BERNER działanie i odwdzięczanie się społecznościom , jako BERNER postawiliśmy sobie za cel prowadzenie >30 projektów społecznych każdego roku w całej grupie.

01
Społeczeństwo - 60-lecie

60-lecie: Odpowiedzialność od 1957 roku

60 lat firmy BERNER w 2017 roku - Był to dla nas dobry powód do świętowania i dumy z sukcesów, które osiągnęliśmy w ciągu pierwszych sześciu dekad od założenia firmy w 1957 roku. Jednak zamiast organizować wielką imprezę, postanowiliśmy przekazać radość i ducha i podzielić się nimi ze wszystkimi , którym przydałaby się pomocna dłoń. W 2017 r. wsparliśmy 60 projektów społecznych w całej Europie, przekazując darowizny w postaci produktów i gotówki, ale przede wszystkim dzięki naszej własnej sile roboczej na terenie - zaangażowanie, które pochodzi prosto z serca naszej firmy . Wszystkie świetne pomysły na 60 projektów społecznych, które zasługiwały na wsparcie, zostały zasugerowane przez naszych pracowników.

Nie powinna to być jednorazowa inicjatywa: Po tym wielkim sukcesie w 2017 roku, inicjowanie i wspieranie projektów społecznych stało się integralną częścią kultury BERNER.

Dowiedz się więcej z naszego magazynu 60 years.

02
Społeczeństwo - Projekty społeczne

Projekty społeczne: Znajdowanie celu poza codzienną pracą

Po wielkim sukcesie naszej inicjatywy "60 lat - 60 projektów" w 2017 roku, realizacja projektów społecznych stała się integralną częścią kultury BERNER.

Jako firma rodzinna z silnymi wartościami, wierzymy w odpowiedzialność za społeczność. Dlatego nadal angażujemy się w projekty społeczne, które są przykładem naszej wartości korporacyjnej b.responsible, wspierając stowarzyszenia non-profit i inne instytucje społeczne we wszystkich naszych lokalizacjach w całej Europie.

Propozycje projektów pochodzą od naszych pracowników i obejmują szeroki zakres dobrych celów i instytucji społecznych. Obejmują one projekty takie jak budowa ogrodu permakultury dla niepełnosprawnych dzieci we Francji, oferowanie sesji szkoleniowych dla studentów z niepełnosprawnością intelektualną w Hiszpanii, a także budowę nowych obiektów na świeżym powietrzu w schronisku dla kobiet i dzieci w Niemczech - to tylko kilka z wielu projektów.

Nasze podejście do projektów społecznych wykracza poza zwykłe przekazywanie produktów lub udzielanie pomocy finansowej. Aktywnie uczestniczymy na miejscu z siłą roboczą naszych pracowników, wykorzystując naszą wiedzę jako hurtownika, aby pomóc w budowie, naprawie lub czyszczeniu , cokolwiek jest potrzebne, gdziekolwiek jest to potrzebne.

03
Społeczeństwo - Darowizny

Darowizny: pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna

BERNER zbiera: darowizny pieniężne i towary dla ofiar na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi

Byliśmy i nadal jesteśmy głęboko dotknięci straszliwym trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii w 2023 roku. Aby wesprzeć ludzi w regionach dotkniętych kryzysem, wspólnie ze stowarzyszeniem Caritas International utworzono centralne konto , na które 8 000 naszych pracowników mogło wpłacać środki pomocowe ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto rodzina Berner przekazała 50 000 euro na rzecz .
Ponieważ ludzie dotknięci katastrofą często zostali bez niczego i stracili cały swój dobytek, firma BERNER Austria zorganizowała zbiórkę i dostawę materiałów i towarów (np. lamp, koców, środków dezynfekujących) do regionu dotkniętego katastrofą.

BERNER zbiera: darowizny dla cierpiącej ludności cywilnej na Ukrainie

BERNER stoi po stronie Ukrainy od początku wojny. "Zebrano darowizny pieniężne i rzeczowe o wartości ponad pół miliona euro na pomoc w terenie", podsumowuje dyrektor generalny Christian Berner.

Po początkowej darowiźnie w wysokości 200 000 EUR w lutym 2022 r., na Boże Narodzenie tego samego roku, rozpoczęliśmy nową kampanię darowizn w całej grupie , aby zasygnalizować naszą stałą solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Kampania została zainicjowana przez naszych pracowników i z dumą wspierana przez Christiana Bernera, który zaoferował podwojenie wszystkich zebranych darowizn.

Wspólnie udało nam się zebrać 15 000 euro, które zostały zwiększone do 30 000 euro przez Christiana Bernera. Kwota ta została przekazana na rzecz Caritas International, stowarzyszenia, które nadal niestrudzenie pomaga nieść pomoc ludziom dotkniętym wojną i pracować nad złagodzeniem ich cierpienia.

04
Społeczeństwo - Future Youth

Future Youth: inwestowanie w następne pokolenie oznacza inwestowanie w naszą przyszłość.

Dzięki naszemu ogólnogrupowemu projektowi CR Future Youth zapewniamy młodzieży możliwość interaktywnego i zabawnego programu edukacyjnego opartego na biznesie, odkrywania opcji biznesowych i zawodowych, a tym samym przyczyniamy się do umożliwienia im dokonywania świadomych wyborów dotyczących ich przyszłych zawodów, jednocześnie wprowadzając ich w świat pracy.

Inicjatywa Future Youth składa się z trzech programów, które są skierowane do różnych grup wiekowych i dostosowane do ich potrzeb. Wszystkie programy są zaprojektowane tak, aby studenci w prawdziwym kontekście poznawali różne zawody, a jednocześnie dawały im możliwość zrozumienia kultury pracy w biznesie i wspierały ich w przygotowaniu się do pracy po ukończeniu studiów. Uczestnicy zyskują wgląd w różne ścieżki kariery , poznają zainteresowania związane z pracą i widzą, jak działa międzynarodowa firma . Podczas prawdziwej symulacji i work shadowing doświadczają, jak to jest być częścią korporacyjnego świata . Wspólnie rozwiązują wyzwania biznesowe i tworzą propozycje nowych innowacji rynkowych.

Program rozpoczął się w 2023 r. i zaoferuje ponad 600 studentom z całej Europy możliwość zapoznania się z tym, jak może wyglądać ich przyszłość zawodowa, dobrą zabawę i nawiązywanie kontaktów.

Osobiście uważam, że każdy z nas może przyczynić się do społecznie i środowiskowo zrównoważonej przyszłości, aby oddzielić wzrost od emisji CO2 i stać się bardziej zrównoważonym bez szkody dla postępu, jaki osiągnęliśmy jako społeczeństwo i globalna gospodarka. Przed nami jeszcze długa droga, ale jesteśmy zdeterminowani, by podążać tą ścieżką.