Login for at se priser.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu

Log ind for at bruge favoritter.
Login

Glemt kodeord?
Registrer nu

Login

Glemt kodeord?
Registrer nu

Info om mærkning af kemi

Hvad er CLP?

Som leverandør af kemiske produkter, er Berner forpligtet til at mærke og pakke de relevante produkter i henhold til bestemmelserne i (EC) regulativ No. 1272/2008 (CLP regulativ eller forkortet ”CLP”) før de sælges på markedet i EU. Disse lovbestemmelser fastsætter 1 juni 2015 som deadline for mærkning af kemiske produkter og blandinger, i overensstemmelse med CLP, og hvornår de relevante sikkerhedsdata-blade skal være tilgængelige. Generelt, skal CLP etiketten indeholde klassifikation gældende for FNs (FN_GHS) globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier, dvs. de nye piktogrammer, signalord, fare- og sikkerhedsmeddelelser om de tildelte klassifikationer for et kemisk stof eller en blanding.


Hvad ændres?

Fra den 1. juni 2015 skal blandinger være mærket I henhold til CLP – det er dog allerede tilladt nu. I overgangsperioden er det tilladt kun at have en klassifikation, I overensstemmelse med enten den gamle eller nye lovgivning. Den gamle klassifikation skal stadig angives i sikkerhedsdatablade frem til den 1. juni 2015. Den nye Europæiske CLP lovgivning er baseret på tidligere systemer for klassificering og mærkning.
Pga. de ændrede klassifikationssymboler (se billedet nedenunder) er ændringerne synlige med det samme. Bortset fra 3 nye piktogrammer (gasflaske, udråbstegn og sundhedsfare) er de fleste af de nye advarsels-piktogrammer identiske med de allerede kendte advarselssymboler. St. Andrews kors er dog blevet slettet uden erstatning. Du kan hente en oversigt over de nye piktogrammer på Miljøstyrelsens hjemmeside.
CLp berner mærkning kemi

Hvilket er det rigtige sikkerhedsdatablad (SDS) til mit produkt?

Du kan som sædvanlig finde sikkerhedsdatablader i Berners online shop. Fra august 2013 og fremefter vil Berner begynde at revidere sikkerhedsdatabladene i overensstemmelse med CLP. Det betyder at fra august vil der løbende blive to tilgængelige sikkerhedsdatablade: En med den gamle klassifikation og en i henholdt til de nye CLP klassifikationer.
Produkter der er mærket efter den gamle ordning, og derfor kræver et “gammelt” sikkerhedsdatablad, kan kendes på det kendte etiket design (se billedet nedenunder) og de gamle advarselssymboler.
gammel vs ny etiket clp berner kemi
Cookie betingelser
for Berner Danmark A/S
For at give dig den bedste oplevelse, skal cookies gemmes i din browser.
Anvend cookies

Alert message

til toppen