Alert message

Kirjaudu sisään käyttääksesi suosikkeja.
Kirjaudu sisään

Salasana hukassa?
Rekisteröidy nyt
0207 590220 Asiakaspalvelukeskus Tietoa meistä
Myyntiehdot

Berner Kiinnitystekniikka Oy

 

Palveluhinnasto

 

Kaikki hinnat materiaaleissamme ja verkkokaupassamme ovat alv. 0%, jos tuotteiden yhteydessä ei ole erikseen muuta mainittu.

Palvelu/Lisä

Hinta euroa (alv.0%)

Rahti jokaiseen tilaukseen

4,90

Pientoimituslisä kaikkiin alle 50 € tilauksiin

7,00

Pikatoimituslisä tilauksiin, jotka ovat normaalin toimituslupauksen ulkopuolella.

50,00

Koneiden huolto – Kaikissa huoltoon liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä asiakaspalveluun. asiakaspalvelu@berner-pultti.com tai 0207590220

Takuun ulkopuoliset huollot veloitetaan huoltokumppanin laskun perusteella.

ProfiPoint24-palvelu

Erillisen sopimuksen mukaan

 

Tuotteiden palautuskäytäntö

Tuotteita voi palauttaa Berner Kiinnitystekniikka Oy:lle seuraavin ehdoin. Palautusoikeus on 30 päivää perusvalikoimaamme kuuluvilla, myyntikuntoisilla ja täysillä alkuperäispakkauksessa olevilla tuotteilla. Tuotteista hyvitetään 80 % myyntihinnasta. Palautusoikeutta ei ole valikoiman ulkopuolisilla tilaustuotteilla, kemikaaleilla eikä asiakkaan toiminnasta vioittuneille tuotteilla. Kaikissa palautusasioissa olkaa yhteydessä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@berner-pultti.com tai 0207590220.

 

Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yleiset myynnin ehdot

 

§ 1  Soveltamisala

1.1    Näitä sopimusehtoja sovelletaan, elleivät Berner Kiinnitystekniikka Oy (”Berner”) ja asiakas ole kirjallisesti toisin sopineet.

1.2    Bernerin myymät tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön ja niitä myydään ainoastaan yritysasiakkaille (ei kuluttajille). Tuotteita ei myydä jälleenmyytäväksi, vaan ainoastaan asiakkaan omaan käyttöön.

 

 

 

§ 2  Sopimuksen tekeminen

  2.1        Tarjous sitoo Berneriä 30 pv ajan tarjouksen päiväyksestä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
  2.2        Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä
      tarjouksen. Muussa tapauksessa sopimus syntyy, kun Berner on vahvistanut tilauksen tai
      toimittanut tavaran.

 

 

§ 3  Hinnat

   3.1        Hinnat määräytyvät tilauksen tekohetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
   3.2        Hintoihin ei sisälly pakkaus- kuljetus-, vakuutus- tai muita lisäkuluja. Jollei toisin sovita,
        ne veloitetaan asiakkaalta.
  3.3        Arvonlisävero veloitetaan asiakkaalta erikseen.
 

 

 

§ 4  Maksuehdot

4.1   Lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle kertyy 16 % suuruista vuosikorkoa määräpäivästä maksupäivään.  

4.2   Jos maksua ei ole suoritettu, veloitamme asiakkaalta maksuhuomautusten lähettämisestä aiheutuvat kulut.

 

 

 

§ 5  Toimitusaika

 5.1                Varastosta toimitettavat tilaukset toimitetaan asiakkaalle 24 tunnin kuluessa  
          tilausvahvistuksesta, ellei muuta ole sovittu.  Palvelutuotteiden toimitusaika sovitaan
          erikseen kunkin tilauksen osalta.

5.2        Mikäli toimitus estyy ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan ennalta-arvaamattoman syyn vuoksi kuten sota, terrori-isku, kapina, mellakka, vientiä tai tuontia koskeva rajoitus, valuuttarajoitus, yleinen hyödykepula, kuljetuksen estyminen, työtaistelu, luonnonkatastrofi, polttoaineen tai energian säännöstely, tulipalo, alihankkijoiden toimitusten saamatta jäämisen e.m. syistä, toimitusaika pitenee vastaavasti.  

5.3        Jos toimitus on myöhässä, saa asiakas purkaa sopimuksen edellyttäen, että hän on ensin asettanut toimitukselle uuden kohtuullisen määräajan, eikä tätä määräaikaa ole noudatettu. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia, etenkään vahingonkorvausvaatimuksia, toimituksen viivästymisen johdosta, paitsi jos viivästys on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.  

 

 

 

§6    Toimitus ja pakkaaminen

6.1   Kuljetusehto on Ex Works Incoterms 2010, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

6.2   Berner pakkaa ja toimittaa tuotteet asiakkaalle sovitun kuljetusehdon mukaisesti. Mikäli on sovittu, että Berner huolehtii kuljetuksesta, veloitetaan asiakkaalta voimassa olevan hinnastonsa mukaiset kuljetus- ja pakkauskustannukset. Tilausvahvistuksessa määritetään  toimituspaikka.

6.3   Jos asiakas ei ole antanut tarkempia ohjeita kuljetusta koskien, lähetämme tuotteet parhaaksi katsomallamme tavalla.

6.4   Bernerillä ei ole velvollisuutta vakuuttaa tuotteita kuljetuksessa mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden varalta.

6.5   Jos tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi  ja toimitus  viivästyy Berneristä johtumattomasta syystä, vastuu siirtyy asiakkaalle siitä hetkestä alkaen, kun asiakas on saanut tiedon siitä, että tuotteet ovat valmiina toimitettavaksi.


§ 7  Takuu

Tuotteille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

 

 

§ 8 Reklamaatiot ja virhevastuu

8.1  Berner vastaa siitä, että myydyissä tuotteissa ei ole materiaali-, suunnittelu- tai valmistusvirheitä sillä hetkellä, kun vaaranvastuu kohdan 6.2 mukaan siirtyy asiakkaalle.

8.2  Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan vastaan toimituksen.

8.3  Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 8 pv kuluessa toimituspäivästä reklamoida havaitsemastaan virheestä tai puutteesta Bernerille. Asiakkaan tulee toimittaa Bernerille yksityiskohtainen kuvaus virheestä tai puutteesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen muuten kuin tämän kohdan mukaisesti tehdyn reklamaation perusteella.

8.4 Bernerin vastuu rajoittuu niihin tuotteiden virheisiin ja puutteisiin, jotka ovat olemassa vaaranvastuun siirtyessä kohdan 6.2 mukaisesti ja jotka todetaan 30 pv kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä.

8.5  Mikäli tuote todetaan virheelliseksi, Bernerillä on harkintansa mukaan oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai ottaa vastaan palautettu puutteellinen tuote ja palauttaa asiakkaalle asiakkaan maksama ostohinta.    

 

 

§ 9  Välillinen vahinko

9.1   Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyksen eikä toimituksen virheellisyyden perusteella vahingonkorvaukseen välillisistä vahingoista kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappioista tai muusta seurannaisvahingosta, pois lukien tuotevastuu, eikä Berner ole milloinkaan velvollinen maksamaan tällaisia vahingonkorvauksia.

9.2   Tuotevastuun osalta Berner on vastuussa ainoastaan pakottavan tuotevastuulainsäädännön mukaisista vioista tai turvallisuuspuutteista. Berner ei vastaa sellaisista vioista tai turvallisuuspuutteista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tai kolmannen tahon toiminnasta tai väärinkäytöstä, palveluista, asennuksista, ohjeista, muutoksista tai muista vastaavista syistä.

 

§ 10  Omistusoikeuden pidätys

Berner pidättää omistusoikeuden toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kaikki liikesuhteesta johtuvat vaatimukset on täytetty.

 

 

 

 

§ 11   Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

11.1 Sopimukseen ja siihen mahdollisesti liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

11.2 Bernerin ja asiakkaan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaiseman ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei löydetä neuvottelemalla kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä asteena.

 

 

Nämä ehdot ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi 01.08.2017 lähtien ja varaamme oikeuden muuttaa niitä yksipuolisesti.

Nopea toimitus
Vakiotoimitus 24 - 48 tunnin sisällä.
98% kaikista tuotteista löytyy varastosta.
Monipuolinen valikoima
Verkkokaupassa yli 10.000 tuotetta
Ammattimaiseen toteutukseen
Tyytyväiset asiakkaat jo vuodesta 1957
Asiantunteva asiakaspalvelu
niin rakentamisen, autoilun kuin teollisuuden alalla.
Tiedotamme säännöllisesti
Toiminta ja Uutiset
Kiinnostukseni

Voit lopettaa uutiskirjeen milloin tahansa.

vieritä ylös  
Copyright © 2019 The Berner Group. All rights reserved.