Alert message

Kirjaudu sisään käyttääksesi suosikkeja.
Kirjaudu sisään

Salasana hukassa?
Rekisteröidy nyt
0207 590220 Asiakaspalvelukeskus Tietoa meistä
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Berner Kiinnitystekniikka Oy

Y-tunnus: 0291568-5

Äyritie 8 D, 01510 VANTAA

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Asiakaspalvelupäällikkö Pekka Ikonen

Äyritie 8 D, 01510 VANTAA

Puh. 040 480 3672

pekka.ikonen@berner-pultti.com

 

3. Rekisterin nimi

 

Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yritysverkkokaupan asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yritysverkkokaupan asiakasrekisterissä  ylläpidetään Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yritysverkkokaupan asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

- markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta.

- asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu.

- asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Berner Kiinnitystekniikka Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

- asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely.

- markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

- asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, asiakaspalvelun, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 

Käyttäjältä saadut tiedot

 

- yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-numero

- yrityksen vastuuhenkilöt

- yrityksen yhteyshenkilöiden  tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)

- yrityksen taustatiedot (toiminnan alkamisvuosi, liikevaihto, omistajatiedot) 

- mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot

- suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

 

Havainnoidut palveluiden käyttöä koskevat tiedot

 

- käyttäjän selailema sivu sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuille, laitteen malli, yksiköllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä sekä

- sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua ja erilaisia kaupallisia rekisteri- ja osoitepalveluita.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Tietoja voidaan luovuttaa Berner Groupin muille yhtiöille ja Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja ei kuitenkaan luovuteta Berner Kiinnitystekniikka Oy:n tai Berner Kiinnitystekniikka Oy:n lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Tietoja voidaan luovuttaa Berner Groupin muille yhtiöille ja Berner Kiinnitystekniikka Oy:n yhteistyökumppaneille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Berner Kiinnitystekniikka Oy:n analytiikkapalvelun yhteydessä kerätyt tiedot voidaan tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, jos analytiikkapalvelun tarjoaja sijaitsee EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Berner Kiinnitystekniikka Oy pyrkii näissä tilanteissa varmistamaan, että käyttäjän tietoja käsitellään lain sekä verkkosivustojen käyttöohjeiden ja rekisteriselosteen mukaisesti.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A. Manuaalinen aineisto

 

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Tiloissa liikkuvilta edellytetään tunnistautumista pyydettäessä.

 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

 

10. Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Laadittu: 9.10.2015

 

Nopea toimitus
Vakiotoimitus 24 - 48 tunnin sisällä.
98% kaikista tuotteista löytyy varastosta.
Monipuolinen valikoima
Verkkokaupassa yli 10.000 tuotetta
Ammattimaiseen toteutukseen
Tyytyväiset asiakkaat jo vuodesta 1957
Asiantunteva asiakaspalvelu
niin rakentamisen, autoilun kuin teollisuuden alalla.
Tiedotamme säännöllisesti
Toiminta ja Uutiset
Kiinnostukseni

Voit lopettaa uutiskirjeen milloin tahansa.

vieritä ylös  
Copyright © 2019 The Berner Group. All rights reserved.