Alert message

Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny.
Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?
Zarejestruj się
Zaloguj się, aby przeglądać swoje ulubione produkty.
Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?
Zarejestruj się
Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?
Zarejestruj się
12 297 62 30 Katalog Online > Kariera > Blog techniczny >
Informacja o przetwarzaniu danych klienta firmy Berner Polska sp. z o.o.

 Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (43-150) przy ul. Puszkarskiej 7J.

Ponadto, informujemy, że:

1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:

a) firmom zapewniającym obsługę IT,

b) kancelarii radcy prawnego,

c) biegłemu rewidentowi,

d) tłumaczom przysięgłym.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy. 

9) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

BA01-Z10 – Informacja o przetwarzaniu danych klienta

23.04.2018_v.1

 

 

 

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych – Administrator Danych:

Możemy informować Cię regularnie o
promocjach i nowościach
Moje zainteresowania

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera.

przewiń w górę  
Copyright © 2018 Grupa Berner. Wszelkie prawa zastrzeżone.