Alert message

Favorieten worden alleen opslagen wanneer u ingelogd bent.
Inloggen
Registreer nu
Nieuw Deals SALE Services Contact

Wet- en regelgeving

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). De verordening is van kracht geworden op 1 juni 2007. REACH schrijft b.v. in artikel 31 dat een actueel Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor alle gevaarlijke producten beschikbaar moet zijn. Naast het documenteren en actualiseren van de veiligheidsinformatiebladen, neemt ook het maken van de verplichte werkplekinstructiekaarten veel tijd in beslag.

REACH

Eén van de meest toonaangevende wetgevingen binnen de chemie is REACH. Het doel van REACH is de veiligheid voor mens, dier en milieu te vergroten. Om deze reden verplicht REACH om te communiceren door de hele keten. Iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, heeft zijn eigen rol met de daarbij horende wettelijke verplichting binnen REACH.

Lees meer
over de REACH-verordening

Veiligheidsinformatiebladen

Een veiligheidsinformatieblad geeft informatie over de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu. Bij Berner kunt u de veiligheidsinformatiebladen van de chemische Berner producten snel en eenvoudig downloaden. Het VIB van het desbetreffende product is te vinden onder het tabblad ‘documenten’.
Let op: het VIB moet actief en aantoonbaar gebruikt worden bij de beleidsvoering. Een verzekering keert niet uit bij een calamiteit als u de administratie gevaarlijke (chemische) producten niet op orde heeft.

Altijd het meest actuele VIB voorhanden? Vraag om advies!

Werkplekinstructiekaarten

In o.a. de ARBO wetgeving en REACH staat de verplichting om werknemers op de juiste wijze te informeren over het werken met gevaarlijke stoffen. Vaak is de informatie in een VIB té technisch en uitgebreid voor de werkvloer. Daarom moet een werkgever een instructie opstellen in de vorm van een werkplekinstructiekaart (WIK). Deze is bestemd voor de werknemer die fysiek in aanraking kan komen met de gevaarlijke stof. In een WIK wordt aangegeven wat hij moet doen om tijdens zijn normale bezigheden op de werkplek veilig met het product te kunnen werken en wat hij moet doen bij een ongeluk.

Berner kan de informatie vanuit het veiligheidsinformatieblad voor u omzetten in een voor uw medewerkers duidelijke en heldere WIK.

Vraag meer info over het laten maken van een WIK

CLP-Verordening

De Europese CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) regelt de Europese invoering van een wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen.

Hierdoor zijn werknemers en consumenten op de hoogte van de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan. Zij worden zo ook geïnformeerd over de beschermmaatregelen.

Download
een overzicht van de gevarensymbolen

Berner services
Wij zijn daar waar u ons nodig heeft.
In de werkplaats, via onze klantenservice of online.
Als uw partner doen we er alles aan om met onze services te ondersteunen in uw dagelijks werk.
Alleen voor ondernemers
Een gezonde verhouding tussen competentie, partnerschap en sympathie
Snelle levering en gratis verzending
Betrouwbare levering binnen 24 tot 48 uur
Gratis verzending
Betrouwbaar inkopen
Garantie minimaal 12 maanden
(m.u.v. chemie en verbruiksartikelen)
Gecertificeerd conform ISO 9001:2015
Meld u aan en blijf op de hoogte
van de Berner deals en nieuws
Ik heb interesse in:

Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.

naar boven  
Copyright © 2020. The Berner Group. All rights reserved.