Alert message

Domeniul de afaceri:
Autentificare
Înregistrare acum
Politica de confidențialitate

Declarație privind confidențialitatea datelor

Confidențialitatea datelor are o importanță deosebit de mare pentru societatea noastră și pentru grupul nostru de companii. În mod esențial este posibil să utilizați site-ul de internet fără a furniza datele personale. Totuși, dacă o persoană dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre online, poate fi necesar să procesăm datele personale. Dacă este necesară procesarea datelor personale, și dacă nu există bază legală pentru o această procesare, vom obține acordul prealabil al persoanei în cauză.
Procesarea datelor personale, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei în cauză, este desfășurată în conformitate cu, Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (GDPR) care intră în vigoare în date de 25/05/2018, și orice legi similare care se aplică. Prin această declarație de protecție a datelor, compania noastră ar dori să furnizeze informații referitoare la natura, domeniul de aplicare și obiectivul datelor personale procesate de noi, și să explice persoanelor respective ce drepturi pot invoca.
Compania noastră a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a se asigura că orice date personale procesate sunt protejate într-un mod cât mai cuprinzător. Transmisia datelor prin Internet poate, totuși, să conțină posibile breșe de securitate, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută.

1        Definiții

Declarația privind protecția datelor personale din cadrul companiei noastre se bazează pe Regulamentul General Privind Protecția Datelor Personale (GDPR). Este formulată pentru a putea fi citită și înțeleasă cu ușurință. Pentru a asigura acest lucru, noi explicăm dinainte termenii utilizați:

.Date personale

Datele personale sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare denumită persoana afectată sau persoana în discuție ). O persoană fizică este considerată identificabilă dacă el sau ea pot fi direct sau indirect identificați, în special prin intermediul alocării la un identificator, cum ar fi un nume, un număr al CI, date despre amplasament, un identificator online sau una sau mai multe trăsături care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective (vezi Art. 4(1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR)).

.Persoana în cauză/persoana afectată

Persoana în cauză sau persoana afectată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt procesate de către partea responsabilă de procesare.

.Procesare

Procesarea este procedura desfășurată cu sau fără ajutorul metodelor automate, sau al secvențelor de proceduri în legătură cu datele personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea datelor, citirea acestora, căutarea lor, utilizarea, divulgarea lor prin transmitere, diseminare sau orice altă formă de furnizare, compararea sau crearea link-urilor aferente acestora, sau limitarea, ștergerea sau distrugerea lor.

.Limitarea procesării

Limitarea procesării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita procesarea lor viitoare.

.Profilare

Profilarea înseamnă orice tip de procesare automată a datelor personale unde aceste date personale sunt utilizate pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, pentru a analiza și prezice aspectele legate de performanța de muncă, poziția economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, siguranța, comportamentul, domiciliul sau schimbarea locului acestei persoane fizice.

.Pseudonimizarea

Pseudonimizarea înseamnă procesarea datelor personale în cazul în care datele personale nu mai pot fi alocate unei anumite persoane în cauză fără a utiliza informații suplimentare.  Aceste informații suplimentare care se supun măsurilor tehnice și organizatorice sunt stocate separat, și astfel se garantează faptul că datele personale nu pot fi alocate unei persoane fizice identificate sau identificabile.

.Partea responsabilă sau partea responsabilă pentru procesare

Partea responsabilă, sau partea responsabilă pentru procesarea informațiilor, este persoana fizică sau juridica, autoritatea, instituția sau altă entitate care decide, fie de una singură sau împreună cu altele, scopul și modalitatea de procesare a datelor personale.

.Procesatorul datelor din contract

Procesatorul datelor contractuale este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, instituție sau altă entitate care procesează datele personale în numele părții responsabile.

.Beneficiarul

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, instituție sau altă entitate căreia sunt divulgate datele personale, indiferent dacă cea din urmă este un terț sau nu.  Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date personale în contextul unui mandat de investigații special în baza legii UE sau a legii Statelor Membre nu sunt considerate beneficiari.

.Terț

Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, instituție sau altă entitate decât persoana în cauză, partea responsabilă, procesatorul datelor contractuale și persoanele care sunt autorizate, sub responsabilitatea directă a părții responsabile sau a procesatorului datelor contractuale, pentru procesarea datelor personale.

.Acord

Acordul înseamnă exprimarea intenției sub forma unei declarații sau orice altă acțiune clară de confirmare depusă voluntar de către persoana în cauză referitor la un anumit caz într-un mod informat și fără greșeli, cu care persoana în cauză clarifică faptul că el sau ea este de acord cu procesarea datelor personale referitoare la el sau la ea.

2 Numele și adresa operatorului responsabil cu prelucrarea

Operatorul conform GDPR este:
Albert Berner SRL
Str.Vrancei Nr.51-55
RO-310315 Arad

Tel. +40 257 212 291
E-mail: [email protected]
Website: www.berner.com.ro


În ceea ce privește prelucrarea datelor în cadrul administrării interne și al procedurilor comune ale grupului Berner prin sisteme centralizate, noi Albert Berner SRL și companiile grupului Berner suntem responsabili în comun în calitate de controlori comuni. Procedurile comune se referă în special la funcționarea și utilizarea bazelor de date, platformelor și sistemelor IT utilizate în comun. În acest sens, noi Albert Berner SRL și companiile respective din grup stabilim în comun scopurile și mijloacele de prelucrare. Aceasta înseamnă că datele dvs. cu caracter personal nu sunt prelucrate doar de noi Albert Berner SRL ci și de companiile Berner Group în cadrul scopului determinat. Acest lucru ne permite să vă răspundem și mai bine, ca partener de afaceri și la nevoile dumneavoastră. Schimbul de date cu caracter personal între noi Albert Berner SRL și companiile grupului în calitate de controlori comuni se efectuează în general pe baza Art.6, paragraf 1, litera f, GDPR, deoarece urmărim un interes legitim în efectuarea efectivă a activităților de prelucrare menționate mai sus. Într-un acord privind controlul comun în conformitate cu Art. 26 GDPR, noi Albert Berner SRL și companiile grupului ne-am stabilit responsabilitățile respective pentru respectarea obligațiilor prevăzute de GDPR, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră ale persoanei vizate și obligațiile noastre respective de a furniza informațiile menționate la Art. 13 si Art.14 GDPR. Vă stăm la dispoziție ca punct central de contact. Cu toate acestea, vă puteți exercita și drepturile cu privire la prelucrarea în controlul comun în ceea ce privește și împotriva fiecărei companii din grup. În conformitate cu acordul menționat mai sus, noi Albert Berner SRL și companiile relevante din grup ne vom coordona pentru a răspunde la întrebarile dvs. și pentru a vă asigura drepturile ca persoană vizată. Puteți solicita informații suplimentare despre acest acord prin intermediul opțiunii de contact de mai jos.
Mai jos găsiți un link cu companiile grupului Berner cu care am încheiat un acord privind controlul comun.


Lista companiilor din grupul Berner

3 Fișiere temporare

Paginile de internet ale companiei noastre utilizează fișiere temporare. Fișierele temporare sunt fișiere de text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui program de navigare pe internet.
Numeroase site-uri de internet și servere utilizează fișierele temporare. Numeroase fișiere temporare conțin așa-numitele ID-uri de fișiere . Un ID de fișier temporar este un identificator unic al fișierului. El constă dintr-un șir de caractere, prin care paginile de internet și serverele pot fi alocate la programul de navigare specific de internet în care este stocat fișierul temporar. Acest lucru face posibil ca paginile de internet și serverele vizitate să facă distincția dintre programul de navigare individual al persoanei în cauză și alte programe de navigare pe internet care conțin alte fișiere temporare. Un program de navigare special poate fi recunoscut din nou și identificat prin intermediul ID-ului de fișier temporar unic. Prin utilizarea fișierelor temporare, putem furniza utilizatorilor acestui site de internet servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără amplasarea acestui fișier temporar.
Informațiile și serviciile disponibile pe site-ul nostru de internet pot fi optimizate spre beneficiul utilizatorului care folosește fișierul temporar. Așa cum am menționat deja, fișierele temporare ne permit să recunoaștem din nou utilizatorului site-ului nostru de internet. Scopul acestei recunoașteri este cel de a facilita utilizatorilor folosirea site-ului nostru de internet. Utilizatorul unui site de internet care folosește fișiere temporare, nu are nevoie, de exemplu, să introducă din nou datele sale de acces de fiecare dată când el sau ea vizitează site-ul de internet, deoarece sunt procesate de website și de fișierul temporare stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este un fișier temporar care administrează un coș de cumpărături din cadrul unui magazin online. Magazinul online observă articolele pe care clientul le-a plasat în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui fișier temporar.
Persoana în cauză poate în orice moment să împiedice fișierele temporare să fie amplasate de către site-ul nostru de internet prin reglarea setărilor programului de navigare pe internet utilizat corespunzător, și astfel să se opună în mod permanent amplasării fișierelor temporare. Mai mult, orice fișiere temporare deja amplasate pot fi șterse prin intermediul unui program de navigare pe internet în orice moment. Acest lucru este posibil în toate programele de navigare pe internet obișnuite. În cazul în care persoana respectivă dezactivează amplasarea fișierelor în programul de navigare utilizat, pot apărea situații în care nu toate funcțiile site-ului nostru de internet să poate fi utilizate complet.

4 Colectarea datelor și informațiilor generale

De fiecare dată un site de internet este accesat de către o anumită persoană sau un sistem automat, serverul de internet al companiei noastre colectează o gamă de informații și date generale. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele tip jurnal ale server-ului.  Se pot colecta tipurile și versiunile de programe de navigare utilizate, sistemul de operare utilizat prin accesare sistemului, site-ul de internet de la care un sistem de accesare ajunge la site-ul nostru de internet, paginile secundare ale site-ului care sunt accesate pe site-ul nostru web prin sistemul de accesare, data și ora oricărei accesări a site-ului, o adresă de protocol de internet (adresă IP), Furnizorul de Servicii de Internet al sistemului de accesare și orice alte date similare și informații care ajută la respingerea riscurilor în cazul în care sistemele noastre IT sunt atacate.
Când sunt utilizate aceste date și informații generale, compania noastră nu trage concluzii referitoare la persoana în cauză. De fapt aceste informații sunt necesare pentru furnizarea corectă a conținutului site-ului nostru de internet, pentru optimizarea conținutului acestuia cât și a publicității acestuia, pentru garantarea funcționalității continue a sistemelor noastre IT și a tehnologiei site-ului nostru de internet, și pentru a oferi agențiilor de aplicare a legii informațiile necesare pentru investigații în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim sunt astfel evaluate de compania noastră pe de o parte statistic, și în scopul de a crește protecția datelor personale și securitatea datelor în cadrul companiei noastre, pentru a asigura în final un nivel optim de protecție a datelor personale procesate de noi. Datele anonime din fișierele tip jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date personale oferite de persoana în cauză.

5 Înregistrarea pe site-ul nostru de internet

Titularul datelor poate fi înregistrat pe site-ul de internet al operatorului de date, oferind date personale. Datele personale transferate operatorului de date sunt determinate de interfața de introducere a datelor utilizată pentru înregistrare.  Datele personale introduse de titularul datelor sunt colectate și stocate exclusiv pentru utilizare internă de către operatorul de date și în scopurile proprii ale titularului datelor. Operatorul de date poate aranja ca datele să fie transferate către unul sau mai mulți procesatori, cum ar fi furnizorul de servicii de ambalare, care și el utilizează datele personale exclusiv pentru utilizarea internă care este atribuită operatorului de date.
Mai mult, adresa IP alocată de Furnizorul Serviciilor de Internet (ISP) al titularului de date, data și ora înregistrării sunt stocate prin înregistrare pe site-ul de internet al operatorului de date. Datele sunt stocate pentru a preveni utilizarea greșită a serviciilor noastre și, dacă este necesar, pentru a ne permite să investigăm infracțiunile comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru a proteja operatorul de date. Aceste date nu vor fi transferate terților decât dacă ni se cere acest lucru din punct de vedere legal sau pentru investigarea infracțiunilor.
Înregistrarea titularului datelor cu furnizarea voluntară a datelor personale ajută operatorul de date să furnizeze titularului de date conținuturi și servicii care, prin natura lor, pot fi oferite doar utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice datele lor personale oferite în timpul înregistrării în orice moment sau să le șteargă complet din baza de date a operatorului de date.
Operatorul de date va informa întotdeauna, la cerere, fiecare titular de date referitor la datele personale care au legătură cu acel titular de date. Mai mult, operatorul de date va corecta sau șterge datele personale la cererea sau la notificarea trimisă de titularul de date, cu condiția să nu existe nicio obligație legală de a păstra aceste date în siguranță.

.Gestionarea consimțământului privind cookie-urile și alte servicii

Paginile web ale companiei noastre folosesc servicii de prelucrare a datelor, cum ar fi cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser web. Cele mai multe site-uri web și servere folosesc cookie-uri pentru a putea distinge browserul individual al persoanei în cauză de browserele altor persoane. Un anumit browser web poate fi recunoscut din nou și identificat prin intermediul codului cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site web servicii prietenoase, ceea ce nu ar fi posibil fără plasarea cookie-ului. Informațiile și serviciile disponibile pe site-ul nostru web pot fi optimizate în beneficiul utilizatorului folosind un cookie. După cum sa menționat deja, cookie-urile ne permit să recunoaștem din nou utilizatorul site-ului nostru. Scopul unei astfel de recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru pentru utilizatori. Utilizatorul unui site web care dă consimțământul pentru cookie-uri nu trebuie, de exemplu, să-și introducă din nou datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este gestionat de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. . Un alt exemplu este un cookie care administrează un coș de cumpărături în magazinul web. Magazinul web notează articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie, chiar dacă nu este autentificat. Persoana vizată poate împiedica în orice moment plasarea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin ajustarea în mod corespunzător a setării browserului web utilizat și astfel să se opună definitiv plasării cookie-urilor. În plus, orice cookie-uri deja plasate pot fi șterse oricând printr-un browser web sau alt program software. Acest lucru este posibil în toate browserele web obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează plasarea cookie-urilor în browserul web utilizat, se va întâmpla ca, în anumite circumstanțe, să nu poată fi utilizate în totalitate toate funcțiile site-ului nostru.

.Usercentrics

Site-ul nostru web folosește tehnologia de conținut cookie de la Usercentrics pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru stocarea anumitor module cookie și a serviciilor generale de procesare a datelor pe dispozitivul dumneavoastră și pentru a documenta acest lucru într-un mod compatibil cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germania (www.usercentrics.com). Atunci când vizitați site-ul nostru, se stabilește o conexiune la serverele Usercentrics pentru a obține consimțământul dumneavoastră și a oferi explicații cu privire la utilizarea serviciilor de prelucrare a datelor. Usercentrics va stoca apoi un cookie pe computerul dumneavoastră pentru a vă putea atribui consimțământul dat sau revocarea acestuia. Datele colectate în acest fel vor fi stocate până când ne solicitați să le ștergem, să ștergem propriu-zis cookie-ul de consimțământ al Usercentrics sau până când scopul pentru care sunt stocate datele nu se mai aplică. Aceste date nu sunt transmise terților și nu sunt asociate cu informații personale fără consimțământul vizitatorului site-ului. Obligațiile legale obligatorii de stocare rămân neafectate. De asemenea, este posibil să vizitați site-ul nostru doar consimțând cookie-urilor funcționale. Dacă utilizarea cookie-urilor este dezactivată, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile disponibile pe site-ul nostru. Am încheiat un acord de prelucrare a datelor cu Usercentrics. Acesta este un acord stipulat de reglementările privind protecția datelor care asigură că Usercentrics prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu GDPR. Usercentrics este folosit pentru a obține consimțământul necesar legal pentru utilizarea cookie-urilor. Temeiul legal pentru aceasta este art. 6 alin. 1, lit. c GDPR. Cookie-urile și serviciile de prelucrare a datelor menționate mai sus sunt activate numai după ce ați fost de acord cu utilizarea lor. Puteți modifica oricând setările de consimțământ.

6 Abonarea la buletinul  nostru Informativ

Pe site-ul nostru de internet de la Berner Group, utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se abona la buletinul informativ al companiei. Care date personale sunt transmise persoanei responsabile de procesare la comandarea buletinului informativ este determinat de interfața de introducere a datelor utilizată în acest scop.
Grupul Berner își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate în ceea ce privește ofertele companiei prin intermediul unui buletin informativ. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit doar de persoana în cauză dacă persoana în cauza are o adresă de e-mail valabilă și dacă persoana în cauză se înregistrează în vederea livrării buletinului informativ. Din motive legale, un e-mail de confirmare în procedura de tip opt-in cu verificare este trimis la adresa de e-mail introdusă de persoana în cauză pentru prima data pentru trimiterea buletinului informativ. Acest e-mail de confirmare servește pentru a verifica dacă titularul adresei de e-mail a autorizat primirea buletinului informativ ca și persoana în cauză.
La înregistrarea pentru primirea buletinului informativ, adresa IP a sistemului informatic utilizată de persoana în cauză în momentul înregistrării alocată de Furnizorul de Servicii de Internet (ISP) este de asemenea stocată împreună cu data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară și ne permite să depistăm utilizarea eronată (posibilă) a adresei de e-mail a titularului de date la un moment ulterior astfel servind la protecția legală a persoanei responsabile pentru procesare.
Datele personale colectate la înregistrarea pentru primirea buletinului informativ vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului nostru informativ. Mai mult, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletine informative sau pentru înregistrare, așa cum ar putea fi în cazul modificărilor ofertei din cadrul buletinului informativ sau al modificărilor privind condițiile tehnice. Datele personale colectate în contextul serviciului de buletine informative nu vor fi transferate terților. Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi anulată de persoana în cauză în orice moment. Acordul pentru stocarea datelor personale, pe care persoana în cauză ni le-a furnizat în vederea livrării buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. Pentru revocarea acordului, fiecare buletin informativ conține un link corespunzător pentru acest lucru. În plus, este posibilă în orice moment dezabonarea directă de la buletinul informativ pe site-ul de internet al operatorului de date sau informarea operatorului de date într-un alt mod.

7 Monitorizarea Buletinului Informativ

Buletinele informative ale Grupului Berner care sunt trimise mai întâi cu software-ul Inxmail conțin așa-numiții pixeli de monitorizare. Un pixel de monitorizare este un element grafic miniatural integrat în e-mail-urile trimise in format HTML pentru a permite înregistrarea fișierelor de tip jurnal și analizele. Acest fapt permite o evaluare statistică a succesului sau nereușitei campaniilor de marketing online care vor fi desfășurate. Prin intermediul codului de pixeli integrat, Grupul Berner poate recunoaște dacă sau când s-a deschis un e-mail de către persoana afectată și care link-uri din cadrul e-mail-ului au fost solicitate.
Datele personale colectate prin intermediul pixelilor de monitorizare conținuți în buletinul informativ sunt stocate și evaluate de operatorul de date pentru a optimiza livrarea buletinului informativ și pentru a adapta conținutul viitoarelor buletine informative și mai mult la interesele persoanei în cauză. Aceste date personale nu se vor transfera terților. Persoanele afectate sunt îndreptățite în orice moment să revoce declarația respectivă separată de obiecție depusă prin intermediul procedurii de opt-in cu verificare.  După revocare, aceste date personale vor fi șterse de operatorul de date. Dacă vă dezabonați de la primirea buletinului nostru informativ, Grupul Berner interpretează acest lucru în mod automat ca o revocare.

8 Servicii de Monitorizare

.Politica de confidențialitate privind utilizarea aplicației Facebook

Persoana responsabilă de procesarea componentelor integrate ale companiei Facebook pe site-ul nostru de internet. Facebook este o rețea socială. Rețeaua socială este un loc de întâlnire social pe Internet, o comunitate online care în mod obișnuit ajută utilizatorii să comunice unii cu ceilalți și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate avea rolul de platformă pentru schimbarea opiniilor și experiențelor sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau referitoare la companie. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să relaționeze prin intermediul cererilor de prietenie, printre alte lucruri.
Facebook este operat de  Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Persoana responsabilă pentru procesarea datelor personale dacă un titular al datelor locuiește înafara SUA sau Canada este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
De fiecare dată când una din paginile de internet exploatate de operatorul de date și în care a fost integrată o componentă Facebook (Facebook plug-in), programul de navigare pe Internet al sistemului IT al persoanei este afișat automat prin respectiva componentă Facebook pentru a descărca o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare din Facebook.
Puteți găsi descrierea generală a tuturor elementelor de tip plug-in ale Facebook la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE . Ca parte a acestui proces tehnic, Facebook este informat referitor la care sub-pagină specifică a site-ului nostru de internet este vizitată de persoana în cauză.
Dacă o persoană este autentificată pe Facebook în același timp, Facebook recunoaște care sub-pagină specifică a site-ului nostru de internet este vizitată de persoana respectivă de fiecare dată când persoana vizitează site-ul nostru de internet și pe întreaga durată respectivă petrecută pe site-ul nostru de internet.   Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și alocate de către Facebook contului Facebook respectiv al persoanei în cauză. Dacă persoana apasă unul din butoanele Facebook integrate în site-ul nostru de internet, de exemplu butonul Like , sau dacă persoana face un comentariu, Facebook alocă aceste informații contului de utilizator Facebook personal al persoanei în cauză și stochează aceste date personale.
Facebook primește informații prin intermediul componentei Facebook că persoana respectivă a vizitat site-ul nostru de internet oricând persoana respectivă se autentifică pe Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru aceasta se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe componenta Facebook sau nu.  Dacă persoana respectivă nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, atunci ea poate să împiedice transmiterea lor prin ieșirea din contul lor de Facebook înainte de vizitarea site-ului nostru de internet.
Politica referitoare la date publicată de Facebook, care este disponibilă la https://www.facebook.com/about/privacy/ , oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. De asemenea explică ce opțiuni de configurare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei respective.
În plus sunt disponibile diferite aplicații care fac posibilă suprimarea transmisiei de date către Facebook, de exemplu sistemul de blocare Facebook al furnizorului Web graph, care poate fi obținut de la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ . Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana respectivă pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

.Prevederile referitoare la confidențialitatea datelor în contextul utilizării Instrumentului de Analiză Google (Google Analytics)

Partea responsabilă de procesare a integrat componenta Google Analytics în acest website (împreună cu o funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză a site-urilor web. Analiza site-urilor web înseamnă înregistrarea, colectarea și evaluarea datelor privind conduita vizitatorilor site-ului web. Un serviciu de analiză a site-urilor web acoperă, printre alte date referitoare la site-ul web prin intermediul căruia persoana în cauză a ajuns la o anumită pagină web ( site-ul de referință ), paginile secundare ale site-ului web care au fost accesate, sau cât de des au fost accesate și timpul petrecut cu vizualizarea unei anumite pagini secundare. Analiza web este desfășurată în mare pentru a optimiza site-ul web și pentru a efectua o analiză costuri/beneficii privind publicitatea web.
Componenta Google Analytics este exploatată de Google, Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, SUA.
Compania noastră utilizează sufixul _gat._anonymizeIp pentru analiza web prin intermediul Google Analytics. Utilizând acest sufix, adresa IP a conexiunii de internet a persoanei în cauză este truncată și anonimizată de Google dacă paginile noastre web sunt accesate din interiorul oricărui stat membru al Uniunii Europene sau al oricărui alt stat contractant al tratatului privind Spațiul Economic European.
Scopul componentei Google Analytics este să analizeze fluxul de vizitatori ai site-ului nostru web. Google utilizează datele și informațiile obținute, printre alte lucruri, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web pentru a realiza rapoarte online pentru noi care scot în evidență activitățile din paginile noastre web, și pentru a ne oferi alte servicii aferente utilizării site-ului nostru de web.
Google Analytics plasează un fișier temporar în sistemul IT al persoanei în cauză. Prin amplasarea unui fișier temporar, Google poate analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată paginile individuale ale acestui sit web, care este exploatat de partea responsabilă de procesare datelor, și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, sunt accesate, programul de navigare pe internet de pe sistemul IT al persoanei în cauză transmite automat datele către Google, datorită componentei Google Analytics, în scopul analizei online. În contextul acestei proceduri tehnice, Google ia la cunoștință datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care, printre altele, permite motorului Google să înțeleagă originea vizitatorului și a clic-urilor, și ulterior, să emită declarații ale comisiei.
Informațiile personale cum ar fi timpul de acces, locul de la care acest acces a pornit și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de web efectuate de persoana în cauză, sunt salvate utilizând fișierul temporar. La fiecare vizită a paginilor noastre web aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii de Internet utilizate de persoana respectivă, sunt transmise către Google in SUA. Datele personale sunt salvate de Google în SUA. În anumite circumstanțe, Google transferă aceste date personale, adunate printr-o procedură tehnică specifică, unui terț.
Persoana în cauză poate, în orice moment, să împiedice fișierele temporare să fie amplasate de către site-ul nostru web, așa cum am explicat mai sus, prin reglarea setărilor programului de navigare pe internet utilizat corespunzător, și astfel să refuze permanent amplasarea fișierelor temporare. O astfel de setare a motorului de navigare pe internet ar împiedica și amplasarea unui fișier temporar de către Google în sistemul IT al persoanei respective. În plus, orice fișier temporar deja amplasat de Google Analytics poate fi șters prin motorul de navigare pe internet sau prin orice alt software.
Mai mult, persoana are oportunitatea de a se opune oricărei înregistrări de date generate de Google Analytics legate de utilizarea acestui sit web, cât procesării acestor date de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana trebuie să descarce și să instaleze un element add-on al motorului de navigare la link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Aceste add-on-uri ale motorului de căutare informează Google Analytics prin JavaScript că nicio dată sau informație referitoare la vizitele pe paginile web nu poate fi transmisă către Google Analytics. Instalarea add-on-ului motorului de navigare este înțeleasă de Google ca reprezentând acest refuz. Dacă sistemul IT al persoanei în cauză este șters, formatat sau re-instalat mai târziu, add-on-ul motorului de navigare va trebui reinstalat de către persoana în cauză pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă add-on-ul motorului de căutare este dezinstalat sau dezactivat de persoana în cauza sau de altă persoană care face parte din altă sferă de influență, va exista oportunitatea de a reinstala sau reactiva add-on-ul motorului de căutare.
Alte informații și prevederile Google aplicabile privind protecția datelor pot fi accesate la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și www.google.com/analytics/terms/de.html . Google Analytics este explicat în detaliu la acest link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

.Google Tag Manager

Google Tag Manager este un sistem prin care specialiștii în marketing pot administra tag-urile site-urilor web utilizând o interfață. Instrumentul Tag Manager, care implementează tag-urile, este un domeniu fără fișiere temporare și care nu colectează date personale. Instrumentul permite eliberarea altor tag-uri care pot colecta singure datele. Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă dezactivarea este realizată la nivel de domeniu sau fișier temporar, ea rămâne în vigoare pentru toate tag-urile de monitorizare care au fost implementate cu Google Tag Manager.  http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Userlike

Acest site web utilizează Userlike, un software de conversații în timp real al companiei Userlike UG (răspundere limitată). Userlike folosește cookies , care sunt fișiere tip text stocate pe computerul dvs. și care permit conversația personalizată sub forma unei conversații în timp real. Suplimentar, se va stoca și protocolul de conversații. Datele conținute aici nu sunt utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului site-ului web sau în alte scopuri.

.Dynatrace

Și acest site web utilizează software-ul Dynatrace pentru colectarea și stocarea datelor în scopuri de performanță și experiență a utilizatorului care necesită colectarea unei adrese IP prescurtată până a opt cifre. În același timp, acest sit web va stoca întreaga adresă IP prin utilizarea software-ului Elasticsearch pe o perioadă de timp limitată pentru a împiedica atacurile hacker-ilor.

.Regulamentele de protecție a datelor privind utilizarea și aplicațiile LinkedIn

Operatorul de date are componente integrate ale Corporației Linkedin pe acest sit web. LinkedIn este o rețea socială pe Internet care permite utilizatorilor să se conecteze cu persoanele de contact din domeniul afacerilor și să creeze noi persoane de contact în domeniul profesional. Peste 400 de milioane de utilizatori înregistrați în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. În prezent este cea mai mare platformă de contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.
LinkedIn este exploatată de Corporația LinkedIn , 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Chestiunile de confidențialitate dinafara Statelor Unite țin de responsabilitatea companiei LinkedIn Ireland, Chestiuni legate de Politica de Confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.
De fiecare dată o componentă LinkedIn (LinkedIn Plug-In) este instalată pe site-ul nostru web, această componentă face ca motorul de căutare utilizat de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Mai multe informații privind elementele Plug-in ale  LinkedIn se pot găsi la
https://developer.linkedin.com/plugins . Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn este informată  care sub-pagină specifică a site-ului nostru de internet este vizitată de persoana în cauză.
Dacă o persoană este autentificată pe LinkedIn în același timp, LinkedIn recunoaște care sub-pagină specifică a site-ului nostru de internet este vizitată de persoana respectivă de fiecare dată când persoana vizitează site-ul nostru de internet și pe întreaga durată respectivă petrecută pe site-ul nostru de internet. Aceste informații sunt colectate de componenta LinkedIn și alocate de către LinkedIn contului LinkedIn respectiv al persoanei în cauză. Dacă persoana face clic pe butonul LinkedIn integrat pe site-ul web, LinkedIn alocă aceste informații contului de utilizator LinkedIn al persoanei respective și stochează datele personale.
LinkedIn primește informații prin intermediul componentei că persoana respectivă a vizitat site-ul nostru de internet oricând persoana respectivă se autentifică pe LinkedIn în același timp cu accesarea site-ului nostru; aceasta se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe componenta LinkedIn sau nu. Dacă transmiterea acestor informații către LinkedIn nu este dorită, persoana poate împiedica transmiterea ieșind din contul său de LinkedIn înainte de a intra pe site-ul nostru web.
LinkedIn Oferă posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele e-mail, mesajele text și publicitatea personalizată cât și de a gestiona setările anunțurilor publicitare la https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls . LinkedIn utilizează și parteneri cum ar fi Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot configura fișiere temporare. Aceste fișiere temporare pot fi refuzat la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Politica curentă de confidențialitate a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Politica fișierelor temporare a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

.Kameleoon

Acest site web folosește serviciul de testare și analiză web Kameleoon. Programul permite o analiză a comportamentului utilizatorului pe baza segmentării utilizatorilor. Evaluând datele din fișierul de jurnal, putem determina modul în care segmentele individuale de utilizatori vizitează site-ul, ce pagini de destinație sunt vizitate și cum se poate obține o creștere a ratelor de clic. După cum este descris mai sus, cookie-urile/memoria locală de stocare a browserului sunt utilizate pentru analize, care sunt legate de un ID pseudonimizat. Adresa dvs. IP este complet anonimizată și nu este stocată. Informațiile generate de cookie-ul/stocarea locală despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web sunt transferate pe un server Kameleoon din Germania și stocate acolo sub formă agregată și pseudonimizată. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul Kameleoon nu va fi îmbinată cu alte date de la Kameleoon. Kameleoon este utilizat pentru a evalua utilizarea site-ului web și pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului, astfel încât să ne putem îmbunătăți în mod regulat serviciile. Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul dat (Art. 6 (1) S. 1 (a) GDPR). Evaluarea ulterioară a datelor colectate se realizează pe o perioadă de max. 380 de zile în baza art. 6 (1) S. 1 (f) GDPR. Puteți preveni stocarea cookie-urilor/stocarea locală ajustând software-ul browserului în mod corespunzător; cu toate acestea, dorim să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web în întregime. De asemenea, puteți dezactiva urmărirea Kameleoon în orice moment (și astfel împiedicați colectarea datelor generate de cookie și referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului web către Kameleoon și prelucrarea acestor date de către Kameleoon) făcând clic pe acest link: https:// shop.berner.eu/xx-yy#kameleoonOptout=true

.Google reCAPTCHA

Scopul nostru principal este să securizăm și să protejăm site-ul nostru pentru tine și pentru noi în cel mai bun mod posibil. Pentru a ne asigura acest lucru, folosim Google reCAPTCHA de la Google Inc. Pentru regiunea europeană, compania Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda) este responsabilă pentru toate serviciile Google. Cu reCAPTCHA putem stabili dacă ești cu adevărat o ființă umană în carne și oase și nu un robot sau alt software de spam. Prin spam înțelegem orice informație nesolicitată trimisă către noi prin mijloace electronice. Cu clasicul CAPTCHAS, de obicei trebuia să rezolvi puzzle-uri cu text sau imagine pentru a verifica. Cu reCAPTCHA de la Google, de obicei, nu trebuie să vă deranjem cu astfel de puzzle-uri. În cele mai multe cazuri, este suficient să bifați caseta și să confirmați că nu sunteți un bot. Cu noua versiune Invisible reCAPTCHA, nici măcar nu trebuie să bifați. Prelucrarea datelor are la bază art. 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în a-și proteja ofertele web de spionajul automat abuziv și de SPAM.

.Prudsys

Folosim serviciul Prudsys (Prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz, Germania) din magazinul nostru online pentru a vă oferi recomandări personalizate de produse bazate pe istoricul dvs. de cumpărături și pe produsul (categorii) pe care le-ați căutat sau pe care le-ați căutat. Prelucrarea datelor în acest context se bazează pe art. 6 (1) (f) GDPR. Datele colectate și utilizate în acest context sunt întotdeauna stocate sub un număr de identificare aleatoriu și nu sunt combinate cu nicio dată cu caracter personal. Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor la Prudsys la Declarația de confidențialitate a datelor a prudsys AG - Specialist pentru AI pentru retail

.Firebase

În aplicațiile noastre folosim tehnologie de la Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, „Google”) cu diferite funcționalități. Firebase Analytics permite analiza utilizării aplicațiilor noastre. Aceste informații complet anonimizate despre utilizarea aplicațiilor noastre sunt colectate și transmise către Google și stocate acolo. Folosim informațiile pregătite de Google pentru a evalua utilizarea de către dvs. a aplicațiilor noastre pentru a facilita optimizarea și dezvoltarea ulterioară. Google folosește ID-ul de publicitate al dispozitivului. Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea aplicațiilor noastre și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea aplicațiilor. În setările dispozitivului dvs., puteți restricționa utilizarea ID-ului de publicitate (iOS: Confidențialitate / Publicitate / Fără urmărire anunțuri, Android: Cont / Google / Vizualizare). Firebase Crashlytics este folosit pentru a urmări blocările aplicațiilor și pentru a le preveni în viitor. În cazul unui accident, se generează automat un raport de blocare care conține tipul de dispozitiv utilizat, sistemul de operare, ultimele activități din aplicație și geolocalizarea în formă pseudonimă și este trimis la Google. Puteți găsi informații despre cum funcționează Crashlytics aici: Firebase Crashlytics | O soluție puternică de raportare a erorilor pentru Android și iOS (google.com) Firebase Cloud Messaging este folosit pentru a trimite mesaje utilizatorilor aplicațiilor, cum ar fi confirmări de comandă, informații de livrare sau alte notificări tranzacționale. Pentru a face acest lucru, aplicațiile trimite un ID de dispozitiv anonim (token) pregenerat la Google, astfel încât să putem identifica utilizatorii aplicațiilor și să le adresăm cu conținutul mesajului. Puteți găsi informații despre cum funcționează mesageria în cloud aici: Firebase Cloud Messaging | Trimiteți gratuit notificări peste platforme (google.com) Datele personale nu sunt stocate. Cu toate acestea, am încheiat clauza contractuală standard cu Google Inc., care oferă o garanție pentru respectarea legislației europene privind confidențialitatea. Subcontractanții pe care Google îi poate folosi pot fi găsiți aici: Firebase Subprocessors (google.com). Temeiul legal pentru utilizarea analizei datelor și utilizarea Firebase este un interes legitim (adică interesul în analiza, optimizarea și funcționarea economică a aplicațiilor noastre) în sensul art. 6 (1) (f) GDPR). Puteți renunța la utilizarea Firebase în orice moment, modificând setarea glisorului în aplicații de sub „Confidențialitatea datelor”.

.Utilizarea Google Maps

Folosim Google Maps pe site-ul nostru web pentru a ne afișa locația și pentru a oferi indicații. Acesta este un serviciu oferit de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, denumit în continuare „Google”. Prin certificarea conform EU-US Privacy Shield („EU-US Privacy Shield”) (Privacy Shield), Google garantează că cerințele de protecție a datelor din UE sunt și ele respectate atunci când procesează date în SUA. Pentru a permite afișarea anumitor fonturi pe site-ul nostru, se stabilește o conexiune la serverul Google din SUA atunci când accesați site-ul nostru. Dacă apelați componenta Google Maps integrată în site-ul nostru web, Google va stoca un cookie pe dispozitivul dvs. terminal prin intermediul browserului dvs. de internet. Pentru a afișa locația noastră și a furniza indicații de orientare, setările și datele dvs. de utilizator sunt procesate. Nu putem exclude posibilitatea ca Google să folosească servere în SUA. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. f) DSGVO. Interesul nostru legitim constă în optimizarea funcționalității site-ului nostru. Prin conexiunea la Google stabilită în acest fel, Google poate stabili de pe ce site web a fost trimisă solicitarea dumneavoastră și la ce adresă IP urmează să fie transmise indicațiile. Dacă nu sunteți de acord cu această prelucrare, aveți opțiunea de a împiedica instalarea cookie-urilor prin efectuarea setărilor corespunzătoare în browserul dumneavoastră de internet. Detalii despre acest lucru pot fi găsite mai sus la punctul „Cookie-uri”. În plus, utilizarea Hărților Google și a informațiilor obținute prin Hărți Google este guvernată de Termenii și condițiile Google (Termenii și condițiile Google – Confidențialitate și Termenii – Google) și de Termenii și condițiile pentru Hărți Google (Termenii suplimentari Google Maps/Earth of Service – Google). Google oferă, de asemenea, informații suplimentare la Setări anunțuri (google.com) și Politica de confidențialitate – Confidențialitate și condiții – Google.

.Politica de confidențialitate pentru utilizarea și aplicațiile Xing

Persoana responsabilă de procesarea componentelor integrate Xing pe acest site web. Xing este o rețea socială pe Internet care permite utilizatorilor să se conecteze cu persoanele de contact din domeniul afacerilor și să creeze noi persoane de contact în domeniul profesional. Fiecare utilizator poate crea un profil personal al său pe Xing. De exemplu, companiile pot crea profiluri ale companiilor sau pot publica oferte de locuri de muncă pe Xing.
Rețeaua Xing este exploatată de XING AG,  Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.
De fiecare dată când una din paginile acestui site de web este vizitată, care este exploatată de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Xing (Xing plug-in), programul de navigare pe Internet din sistemului IT al persoanei este afișat automat prin respectiva componentă Xing pentru a descărca o reprezentare a componentei Xing corespunzătoare din Xing. Mai multe informații privind elementele plug-in ale  Xing se pot găsi la dev.xing.com/plugins . Ca parte a acestui proces tehnic, Xing este informată  care sub-pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana în cauză.
Dacă persoana în cauză este autentificată în Xing în același timp, Xing recunoaște fiecare vizită a persoanei pe site-ul nostru web și întreaga durată petrecută pe site-ul nostru web pe sub-pagina specifică vizitată. Aceste informații sunt colectate de componenta Xing și alocate contului Xing respectiv al persoanei în cauză de către Xing. Dacă persoana apasă unul din butoanele Xing integrate în site-ul nostru web, de exemplu butonul Share , Xing alocă aceste informații contului de utilizator Xing al persoanei în cauză și stochează aceste date personale.
Xing primește informații prin intermediul componentei Xing că persoana a vizitat site-ul nostru web oricând persoana respectivă se autentifică pe Xing în același timp cu accesarea site-ului nostru; aceasta se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe componenta Xing sau nu. Dacă transmiterea acestor informații către Xing nu este dorită, persoana poate împiedica transmiterea ieșind din contul său de Xing înainte de a intra pe site-ul nostru web.
Politica referitoare la confidențialitatea datelor publicată de Xing, care este disponibilă la https://www.xing.com/privacy ,  oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale de către Xing. Xing a publicat și o notificare privind confidențialitatea pentru butonul de partajare XING la https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

.Politica de confidențialitate pentru utilizarea și aplicațiile YouTube

Persoana responsabilă de procesare a integrat componente YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe Internet car permite editorilor de conținut video să posteze video-clipuri și altor utilizatori să le vizioneze, aprecieze și să le comenteze gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, fapt pentru care se pot solicita prin portalul de Internet programe de film și televiziune complete, trailere de film sau videoclipuri produse chiar de utilizatori.
YouTube este exploatat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
De fiecare dată o componentă YouTube (un videoclip YouTube) este integrată într-una din paginile individuale ale acestui site web exploatat de operatorul de date, programul de navigare pe Internet din sistemul IT al persoanei este afișat automat de componenta respectivă YouTube pentru a descărca reprezentarea componentei YouTube corespunzătoare de pe YouTube. Mai multe informații despre YouTube se pot găsi la https://www.youtube.com/yt/about/ . În timpul acestui proces tehnic, YouTube și Google sunt informate  care sub-pagină specifică a site-ului nostru de internet este vizitată de persoana în cauză.
Dacă persoana în cauză este autentificată simultan pe YouTube, YouTube recunoaște care sub-pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoană când solicită o sub-pagină care conține un videoclip YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt alocate contului YouTube respectiv al persoanei în cauză.
YouTube și Google primesc informații prin intermediul componentei YouTube că persoana respectivă a vizitat site-ul nostru de internet oricând persoana respectivă se autentifică pe YouTube în același timp cu accesarea site-ului nostru; aceasta se întâmplă indiferent dacă persoana respectivă face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă transmiterea acestor informații către YouTube și Google nu este dorită, persoana poate împiedica transmiterea ieșind din contul său de YouTube înainte de a accesa site-ul nostru web.
Politica referitoare la confidențialitatea datelor publicată de YouTube, care poate fi accesată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ,  oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

9  Metoda de plată: Politica de confidențialitate pentru PayPal ca metodă de plată

Persoana responsabilă de procesare a integrat componente PayPal pe acest site web. PayPal este un furnizor de servicii de plăți online. Plățile sunt procesate prin intermediul așa-numitelor conturi PayPal, care sunt conturi virtuale private sau de afaceri. În plus, PayPal oferă opțiunea de procesare a plăților virtuale prin intermediul cardurilor de credit dacă un utilizator nu are un cont de PayPal. Contul PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, fapt pentru care nu există un număr clasic de cont. PayPal face posibilă inițierea plăților online către terți sau primirea plăților. De asemenea, PayPal acționează asemenea unui administrator și oferă cumpărătorului servicii de protecție.
Compania de exploatare PayPal din Europa este PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.
Dacă persoana în cauză selectează PayPal ca opțiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de comandă, datele persoanei sunt transmise automat către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana este de acord cu transferul datelor personale necesare pentru procesarea plății.
Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plății. Datele personale referitoare la comanda respectivă sunt și ele necesare pentru procesarea contractului de achiziție.
Scopul transmisiei datelor este de a procesa plățile și de a preveni frauda. Operatorul de date va furniza PayPal datele personale, în special dacă există un interes legitim în transfer.  Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de date pot fi transferate de PayPal către agențiile de informații privind creditele. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și solvabilitatea.
PayPal poate transmite datele personale companiilor afiliate și furnizorilor de servicii sau sub-contractorilor dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau dacă datele vor fi procesate în numele PayPal.
Persoana în cauză are opțiunea de a-și retrage consimțământul referitor la procesarea datelor personale cu PayPal în orice moment. Revocarea nu afectează datele personale care trebuie procesate, utilizate sau transmise pentru procesarea (contractuală) a plății.
Politica de confidențialitate curentă din cadrul PayPal poate fi găsită online la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

10 Opțiunea de contact prin intermediul site-ului web

Pe baza regulamentelor legale, site-ul web al companiei noastre conține detalii care fac posibil contactul electronic rapid cu compania noastră și permite comunicarea directă cu noi, care în mod asemănător includ o adresă de e-mail generală. În cazul în care persoana în cauză ia contact cu partea responsabilă de procesare printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana în cauză vor fi salvate automat. Aceste date personale transmise persoanei responsabile de procesare de către persoana în cauză, în mod voluntar, sunt salvate în scopul procesării cererii sau pentru a lua contact cu persoana în cauză. Aceste date personale nu se vor transfera terților.

11 Ștergerea regulată și blocarea datelor personale

Partea responsabilă de procesare doar procesează și stochează datele personale ale persoanei în cauză pe perioada care este necesară pentru a realiza scopul procesării, sau în măsura în care acesta a fost stipulat în legile și regulamentele care formează baza procesării de către partea responsabilă de procesare, de către autoritatea legislativă.  În cazul în care această perioadă de stocare își pierde valabilitatea, sau dacă perioada de stocare prescrisă de autoritatea legislativă expiră, datele personale sunt blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu regulamentele legale.

12 Drepturile persoanei în cauză

12.1 Dreptul de a primi confirmarea

Fiecare persoana în cauză are dreptul să ceară persoanei responsabile de procesare o confirmare a faptului că detaliile sale personale sunt procesate. În cazul în care persoana în cauză dorește să revendice drepturile asupra acestui drept de confirmare, el sau ea poate contacta Responsabilul pentru Confidențialitatea Datelor sau orice alt angajat al părții responsabile de procesare pentru procesarea în acest scop.

12.2 Dreptul la informare

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul să primească informații privind datele personale stocate referitor la persoana sa de la partea responsabilă de procesare, gratuit, și să i se ofere o copie a acestor informații împreună cu informațiile enunțate aici:

 • Scopurile de procesare ale datelor personale
 • categoriile datelor personale care sunt procesate
 • beneficiarii sau categoriile de beneficiari cărora le-au fost divulgate datele personale sau cărora li se vor divulga, în special în cazul beneficiarilor din țările non-UE sau din cadrul organizațiilor internaționale
 • dacă este posibil, durata programată pentru care se vor salva datele personale, sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate
 • existența unui drept de corecție sau ștergere a datelor personale referitoare la el sau la ea sau de restricționare a procesului de către partea responsabilă sau a unui drept de opoziție împotriva acestei procesări
 • existența unui drept de apel în cadrul unei autorități de reglementare
 • dacă datele personale nu sunt colectate de la persoana în cauză: orice informații disponibile privind originea datelor
 • existența procesului decizional automat, inclusiv profilarea conform Articolului 22(1) și (4) Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), și - cel puțin în astfel de cazuri - informații semnificative privind logica implicată, cât și accesul și efectele acestei procesări vizate, pentru persoana în cauză.

Mai mult, persoana în cauză are dreptul la informare privind transmiterea datelor personale către o țară non-UE sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana în cauză va fi îndreptățită să primească și informații despre garanțiile corespunzătoare legate de transmitere.
În cazul în care persoana în cauză dorește să revendice acest drept la informare, el sau ea poate contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor în acest scop în orice moment.

12.3 Dreptul la corecție

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul să ceară imediat corectarea oricăror date personale incorecte referitoare la el sau ea. Persoana în cauză este, mai mult, îndreptățită să ia în considerare scopul procesării, să ceară ca datele personale incomplete să fie completate - și prin intermediul unei declarații suplimentare.
În cazul în care persoana în cauză dorește să revendice acest drept la informare, el sau ea poate contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor în acest scop în orice moment.

12.4 Dreptul de ștergere (dreptul la eliminarea datelor)

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul să ceară părții responsabile ca datele personale referitoare la el sau ea să fie șterse imediat, dacă se aplică unul din temeiurile următoare și dacă procesarea nu este necesară:

 • Datele personale au fost adunate în aceste scopuri sau procesare într-un alt mod, pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana în cauză revocă acordul său, pe care el sau ea și-a bazat procesarea conform Art. 6(1)(a) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) sau Art. 9 (2)(a)  Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și nu există alte baze legale pentru procesare.
 • Conform Art. 21(1)  din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), persoana în cauză completează o declarație de opoziție împotriva procesării, și nu există motive imperative justificate pentru procesare, sau persoana în cauză completează o declarație de opoziție împotriva procesării conform Art. 21(2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).
 • Datele personale au fost procesate ilegal.
 • Ștergerea datelor personale este necesară pentru a putea îndeplini o obligație legală în conformitate cu legea UE sau cu legea Statelor Membre la care se supune partea responsabilă.
 • Datele personale au fost colectate referitor la serviciile oferite în societatea informațională conform Art. 8(1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

În cazul în care unul din temeiurile menționate mai sus se aplică și o persoană afectată dorește să aranjeze ștergerea datelor personale care sunt stocate de compania noastră, el sau ea poate contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor în acest scop, în orice moment. Responsabilul pentru Protecția Datelor va ordona respectarea cererii de ștergere fără întârziere.
În cazul în care datele personale au fost publicate de compania noastră, și dacă compania noastră, ca parte responsabilă conform Art. 17(1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), este obligată să șteargă datele personale menționate, compania noastră, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, va lua măsurile corespunzătoare, și de natură tehnică, pentru a informa celelalte părți responsabile de procesarea datelor, care procesează datele personale publicate, că persoana în cauză a solicitat de la celelalte părți responsabile de procesarea datelor ștergerea tuturor link-urilor către datele personale menționate sau a copiilor sau duplicatelor acestor date personale, cu condiția ca procesarea lor să nu fie necesară. Responsabilul pentru Protecția Datelor va realiza toate cele necesare pentru fiecare caz.

12.5 Dreptul de limitare a procesării

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul, acordat de Legislatorul Directivelor și Regulamentelor Europene respective, să solicite părții responsabile limitarea procesării datelor dacă există una din următoarele condiții prestabilite:

 • Acuratețea datelor personale este contestată de persoana în cauză, și de fapt pe o perioadă de timp care permite părții responsabile să verifice acuratețea datelor personale.
 • Procesarea este ilegală și persoana în cauză refuză să șteargă datele personale, și cere în locul ștergerii restricționarea utilizării datelor personale.
 • Partea responsabilă nu mai solicită datele personale în scopul procesării, cu toate acestea persoana în cauză solicită exprimarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în cadrul unei acțiuni în justiție.
 • Persoana afectat a completat o declarație de opoziție împotriva procesării datelor conform Art. 21(1) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), și încă nu s-a stabilit dacă temeiurile justificate ale părții responsabile cântăresc mai mult decât cele ale persoanei afectate.

În cazul în care una din condițiile prestabilite menționate mai sus se aplică și o persoană afectată dorește să ceară ca datele personale care sunt stocate de compania noastră să fie limitate, el sau ea poate contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor în acest scop, în orice moment. Responsabilul pentru Protecția Datelor va face ca procesarea datelor să fie limitată.

12.6 Dreptul de portabilitate a datelor

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul de a primi datele personale referitoare la el sau ea, care au fost furnizate unei părți responsabile de către persoana afectată, într-un format structurat, actualizat și care poate fi citit automat. În plus, el sau ea are dreptul să transmită aceste date unei părți responsabile diferite, fără a fi afectat de partea responsabilă, pentru care sau căreia datele personale au fost furnizate, cât timp procesarea se bazează pe acordul conform Art. 6(1)(a) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) sau Art. 9(2)(a) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) sau pe acordul conform Art. 6(1)(b) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), și procesarea este realizată cu ajutorul procedurilor automate, cât timp procesarea nu este necesară pentru finalizarea unei sarcini de interes public sau finalizată pentru a exercita o autoritate oficială care a fost acordată părții responsabile.
La exercitarea dreptului său asupra portabilității datelor conform Art. 20(1) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), persoana în cauză este, mai mult decât atât, îndreptățită să cauzeze transmiterea datelor personale de la o parte responsabilă la cealaltă parte responsabilă, dacă cea din urmă este fezabilă din punct de vedere tehnic, și atâta timp cât drepturile și libertățile altor persoane nu sunt afectate de acest lucru.
Pentru a exprima dreptul de portabilitate a datelor, persoana în cauză poate contacta Responsabilul pentru Protecția Datelor desemnat de noi în orice moment.

12.7 Dreptul de a depune o declarație de opoziție

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul, din motive care reies din situația sa particulară, să depună o declarație de opoziție împotriva procesării datelor personale referitoare la el sau ea care este realizată în baza Art. 6(1)(e) sau (f) Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), în orice moment. Acest lucru se aplică oricărei profilări pe baza acestor prevederi.
În cazul unei opoziții, compania noastră nu mai procesează datele personale, decât dacă putem face dovada motivelor obligatorii pentru procesare, care merită protejate, care contrabalansează interesele, drepturile și libertățile persoanei în cauză, sau procesarea servește scopului de a exprima, exercita sau apăra drepturile în justiție.
În cazul în care compania noastră procesează date personale pentru a desfășura marketing direct, persoana în cauză are dreptul să depună o declarație de opoziție împotriva procesării datelor personale în scopuri de marketing, în orice moment. Acest lucru se aplică și la profilare, în măsura în care are legătură cu marketing-ul  direct respectiv. În cazul în care persoana în cauză se opune procesării datelor în scopuri de marketing direct, față de compania noastră, noi nu vom mai procesa datele personale în aceste scopuri.
În plus, persoana în cauză are dreptul, pentru motive care provin din situația sa particulară, sp depună o declarație de opoziție împotriva procesării datelor personale referitoare la el sau ea care este realizată de compania noastră în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform Art. 89(1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), cu excepția cazului în care această procesare este necesară pentru a finaliza o sarcină care face parte din domeniul de interes public.
Pentru a exercita dreptul de opoziție, persoana în cauză poate contacta direct Responsabilul pentru Protecția Datelor.

12.8 Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul de a nu se supune unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automată - inclusiv profilare - care dezvoltă valabilitatea legală referitoare la el sau ea sau îl/o afectează semnificativ într-un mod asemănător, în măsură în care decizia nu este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui acord între persoana în cauză și partea responsabilă, sau admisibilă pe baza legislației Uniunii sau a Statelor Membre, la care se supune partea responsabilă, această legislație conținând pașii necesari pentru a protejarea drepturilor și libertăților, cât și a intereselor justificate ale persoanei în cauză, sau provenite cu acordul expres al persoanei în cauză.
În cazul în care este necesară decizia privind încheierea sau îndeplinirea unui acord între persoana în cauză și partea responsabilă, sau în cazul în care este luată cu acordul expres al persoanei în cauză, compania noastră va lua măsurile necesare pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei în cauză, cât și a intereselor sale justificate, care include cel puțin dreptul de a organiza intervenția unei persoane în favoarea părții responsabile, dreptul de a explica propria poziție și dreptul de a contesta decizia.
Dacă persoana în cauză dorește să exprime drepturile referitoare la deciziile automate, el sau ea poate contacta, în acest scop, Responsabilul pentru Protecția Datelor.

12.9 Dreptul de revocare a oricărui acord conform legii privind protecția datelor

Orice persoană afectată de procesarea datelor personale are dreptul de a revoca orice acord dat pentru procesarea datelor personale în orice moment, În cazul în care persoana în cauză dorește să își exprime dreptul său de a revoca acordul dat, el sau ea poate contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor în acest scop în orice moment.

13 Protecția datelor în cazul aplicațiilor și al procesului de depunere a cererilor

Partea responsabilă de procesare adună și procesează datele personale ale candidaților cu scopul de a executa procedura de depunere a cererilor. Procesarea poate fi desfășurată și electronic. Acesta este cazul dacă un candidat transmite electronic companiei noastre documentele de depunere a cererii, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular de tip web care se găsește pe site-ul nostru web. În cazul în care compania noastră încheie un contract de muncă cu un candidat, datele transmise vor fi salvate în scopul gestionării relației de muncă, respectând regulamentele legale. Dacă compania noastră nu încheie niciun contract de muncă cu candidatul, documentele de depunere a cererii vor fi șterse automat la șase luni după anunțarea deciziei de respingere a cererii, cu excepția cazului în care această ștergere intră în conflict cu orice interese justificate ale părții responsabile de procesare. Un interes justificat, în acest sens, poate, de exemplu, să fie o obligație care furnizează dovezi în cadrul procedurilor desfășurate în baza Legii Generale privind Tratamentul Egal din Germania (AGG).

14 Autorități de reglementare competente pentru protecția datelor

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Tel.: +40.318.059.211
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

 

15 Amendamente ale prevederilor privind confidențialitatea datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile noastre privind securitatea și protecția datelor, dacă este necesar datorită dezvoltării tehnologice. În acest cazuri, vom adapta declarația privind protecția datelor în mod corespunzător. Vă rugăm să rețineți versiunea curentă a declarației noastre privind protecția datelor.

Mai 2022 Grupul Berner

Despre noi Berner este una dintre cele mai importante companii europene multi-channel furnizând materiale consumabile, produse chimice, unelte și servicii pentru profesioniști din sectoarele automotive și construcții. 6.200 de angajați, dintre care peste 4.300 lucrând în teren, vă oferă zilnic produse de calitate și servicii complete.
Contact & Suport

Relații clienți 0257 212 291

Contactați-ne prin email [email protected]

Berner Newsletter Înregistrare newsletter

Contact
Comandați simplu și rapid cu BERNER app Descoperiți toate avantajele BERNER app
Achiziții sigure cu BERNER Certificare ISO 9001