Alert message

Ditt branschområde
Inloggning
Registrera dig nu
Leveransvillkor

© Copyright 2022 Albert Berner Montageteknik AB

Försäljnings- och Leveransvillkor

Försäljnings- och Leveransvillkor för Albert Berner Montageteknik AB (härefter kallat ”Berner)” gäller om ej annat skriftligen överenskommet

Priser

 • Samtliga priser är exklusive moms
 • Priser gäller enligt den för varje kund gällande prislistan
 • Berners prislistor revideras på årsbasis. Prisrevision meddelas en månad innan på Berners hemsida om ej annat avtalats

Betalningsvillkor

 • 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande regler
 • Miljöavgifter samt ADR-tillägg kan tillkomma
 • Fakturan skickas per post om ej annat anges

Leveranstid

 • Order på lagervaror packas och levereras omgående från vårt lager. Leverans sker sedan med extern transportör, vanligen nästa dag men lokala avvikelser förekommer beroende på avstånd och tillgänglighet. Stopptid för orderingång är 14:30 mån-tors, 12:00 fre. Tider gällande snabb-order, vänligen kontakta kundservice
 • Berner har inget ansvar för förseningar, eller andra hinder, som härrör från force majeure eller andra liknande klausuler, som inte är under kontroll av Berner

Fraktvillkor

 • Varor levereras fritt Berners lager med av Berner anlitad transportör
 • Frakt debiteras enligt Berners gällande frakttariff om ej annat anges
 • Fraktavgiften debiteras per order. Eventuell restorder levereras kostnadsfritt
 • I förekommande fall äger Berner rätt att debitera kostnader för lastbärare och farligt gods
 • Frakt sker med extern transportör under dagtid. Kund förväntas vara på plats för att kunna ta emot leverans. Berner förbehåller sig rätten att debitera extra fraktkostnader som föranletts av kund

Retur & Reklamation

Gods tas i retur först efter skriftlig överenskommelse med Berner. För kreditering av returer på Berners svenska sortiment gäller följande:

 • Den returnerade varan ska vara obegagnad, felfri och i originalförpackning
 • För varor som returneras inom 30 dagar efter fakturadatum avdrages ingen returkostnad
 • För varor som returneras senare än 30 dagar efter fakturadatum krediteras 80% av fakturerat värde
 • För varor som returneras senare än 6 månader efter fakturadatum utgår ingen kreditering

Övrigt

 • Berner äger rätt att omedelbart säga upp kundens konto och / eller upphöra att leverera om kunden inställt sina betalningar, blir insolvent eller inte betalat fakturor eller gör detta för sent
 • Undantag från dessa försäljningsvillkor måste skriftligen undertecknas av båda parter för att vara gällande
 • I alla delar som inte regleras i dessa försäljningsvillkor gäller teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelsen NL 09 vid produktförsäljning och NU 06 vid tjänsteförsäljning
B2B affärsmodell

(1)

BERNER´s produktutbud är endast avsett för yrkesmässigt bruk (B2B-marknaden)

Produkterna överensstämmer i allmänhet inte med de särskilda bestämmelser som gäller för konsumentmarknaden (B2C). Därför förbinder sig BERNER att endast sälja sina produkter på B2B-marknaden till företag och andra juridiska personer som finns officiellt registrerade i bolags- och handelsregister eller dylikt. I försäljningsprocessen ska BERNER säkerställa att dess produkter endast används för kundens egen konsumtion och att produkterna inte kommer att säljas eller på annat sätt tillhandahållas till B2C-konsumenter av någon av BERNER´s kunder eller kunds närstående företag/organisation

(2)

BERNER´s kunder förutsätts respektera BERNER´s B2B-modell och förbinder sig att endast använda BERNER´s produkter för egen konsumtion samt att säkerställa genom interna processer att BERNER´s produkter inte säljs eller på annat sätt tillhandahållas till privata kunder via kunden eller kunds närstående företag/organisationer. Detta innebär att kunden förbinder sig att tillse att BERNER´s produkter inte säljs eller på annat sätt tillhandahålls till B2C-konsumenter

(3)

I händelse av att BERNER erhåller krav från B2C-konsument som köpt eller på annat sätt erhållit BERNER-produkter från kund eller kunds närstående företag/organisation som inte är förbunden av andra stycket (2), skall kund eller kunds närstående företag/organisation hålla BERNER skadeslöst

(4)

Vid behov skall BERNER tillsammans med kunden koordinera erforderliga processer för att säkerställa att ovan beskrivna B2B-modell åtföljs i enlighet med dessa bestämmelser

Dataskydd / Informationsansvar i enlighet med GDPR

Information i enlighet med Art. 13, 14 GDPR (General Data Protection Regulation) rörande behandling av personlig data kan hittas under "Sekretesspolicy / GDPR" på vår webbplats www.berner.se

Om oss Berner är ett av Europas ledande flerkanalsföretag som säljer förbrukningsvaror, kemikalier, verktyg och tjänster till proffs inom mobilitets- och byggsektorn. 6 500 anställda, av vilka över 4500 arbetar inom fältet, tillhandahåller en helhetsservice dagligen.
Kontakt & Support

Kundservice 08 578 778 60

Maila oss [email protected]

Berner Nyhetsbrev Registrera för nyhetsbrev

Förenklad beställning med BERNER-appen Upptäck alla appfördelar
Pålitliga inköp hos BERNER Läs mer information om certifieringen
Följ BERNER Kontakta oss på sociala medier