Om du vill se priser måste du logga in.
Inloggning

Glömt ditt lösen?
Registrera dig nu

Logga in för att använda favoriter.
Inloggning

Glömt ditt lösen?
Registrera dig nu

Inloggning

Glömt ditt lösen?
Registrera dig nu

Leveransvillkor

© Copyright 2017 Albert Berner Montageteknik AB

B2B affärsmodell

(1)

BERNER´s produktutbud är endast avsett för yrkesmässigt bruk (B2B-marknaden).

Produkterna överensstämmer i allmänhet inte med de särskilda bestämmelser som gäller för konsumentmarknaden (B2C). Därför förbinder sig BERNER att endast sälja sina produkter på B2B-marknaden till företag och andra juridiska personer som finns officiellt registrerade i bolags- och handelsregister eller dylikt. I försäljningsprocessen ska BERNER säkerställa att dess produkter endast används för kundens egen konsumtion och att produkterna inte kommer att säljas eller på annat sätt tillhandahållas till B2C-konsumenter av någon av BERNER´s kunder eller kunds närstående företag/organisation.

(2)

BERNER´s kunder förutsätts respektera BERNER´s B2B-modell och förbinder sig att endast använda BERNER´s produkter för egen konsumtion samt att säkerställa genom interna processer att BERNER´s produkter inte säljs eller på annat sätt tillhandahållas till privata kunder via kunden eller kunds närstående företag/organisationer. Detta innebär att kunden förbinder sig att tillse att BERNER´s produkter inte säljs eller på annat sätt tillhandahålls till B2C-konsumenter.

(3)

I händelse av att BERNER erhåller krav från B2C-konsument som köpt eller på annat sätt erhållit BERNER-produkter från kund eller kunds närstående företag/organisation som inte är förbunden av andra stycket (2), skall kund eller kunds närstående företag/organisation hålla BERNER skadeslöst.

(4)

Vid behov skall BERNER tillsammans med kunden koordinera erforderliga processer för att säkerställa att ovan beskrivna B2B-modell åtföljs i enlighet med dessa bestämmelser.

Cookiepolicy
av Albert Berner Deutschland GmbH
För att använda denna webbplats med alla funktioner, måste cookies sparas i din webbläsare.
Visa inte detta meddelande igen

Alert message

Till toppen