Alert message

Logga in för att använda favoriter.
Inloggning
Registrera dig nu

Rättsliga förbehåll

© Copyright 2020 Albert Berner Montageteknik AB

Alla rättigheter till bilder, text, grafik och animationer publicerade på denna webbplats ägs av Berner Montageteknik AB och är upphovsrätts-skyddat under nationell lagstiftning och enligt internationella konventioner. Kopiering, distribuering, lagring, överföring, sändning eller vidarebefordring av hela eller delar av webbplatsen till tredje part är direkt förbjudet. Tilläggas skall att delar av Berner Montagetekniks webbsidor även kan innehålla bilder och/eller text som är skyddade av tredje parts copyright.

Ansvarsfriskrivning

Skyldigheter för innehåll och länkar

Innehållet på vår webbplats har framtagits med största möjliga omsorg och uppdateras regelbundet. Trots det ersätter webbplatsen inte en mångsidig, individuell konsultation och innehållet skall inte heller anses som bindande information.

Vi kan inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten eller gällande exakthet av innehållet, inte heller för problem med tillgänglighet till webbplatsen. Vi vill vidare poängtera att webbplatsen även innehåller länkar till externa webbplatser. Dessa länkar har när de sattes upp kontrollerats för eventuella legala kränkningar. Trots detta har vi inget inflytande över vare sig design eller innehåll på de länkade webbplatserna och kan därför inte ta ansvar för att innehållet som presenteras där är aktuellt, korrekt, komplett eller kvaliteten på innehållet. Med detta i åtanke, undantar vi oss allt ansvar för innehållet i externa webbplatser.
Detta uttalande gäller alla länkar på Internet-platser tillhöriga Berner Group på externa webbplatser och deras innehåll.

Vid aktivering av externa länkar lämnar Ni det område av information tillhandahållet av Berner Montageteknik AB. Vidare kan inte Berner Montageteknik AB hållas ansvarig när mindre problem uppstår med den service som tillhandahålls på webbplatsen, speciellt vid nedladdning av filer som hålls tillgängliga av Berner Montageteknik AB.

Snabb Leverans
Normalt inom 24 till 48 timmar
98% av alla artiklar finns i lager
Ordinarie Sortiment
Över 10.000 produkter online
För professionella användare
Nöjda Kunder Sedan 1957
Inom fordonsindustrin
Inom byggindustrin
Vi informerar regelbundet om
Erbjudanden & Nyheter
Till toppen  
Copyright © 2020 The Berner Group. Alla rättigheter reserverade.