Alert message

Odvetvie:
Prihlásenie
Zaregistrujte sa teraz

 

Podmienky pre používanie chemickej databázy (databázy nebezpečných látok)


1. Podmienky používania

“POSKYTOVATEĽ” v zmysle týchto podmienok používania je spoločnosť Berner.

Termín “UŽÍVATEĽ” označuje zákazníkov spoločnosti Berner, ktorí získajú prístup k databáze nebezpečných látok registráciou na domovskej stránke poskytovateľa a súhlasia s podmienkami používania. Používanie databázy je povolené len v prípade, že užívateľ akceptuje podmienky používania.

Poskytovateľ poskytuje v tejto databáze karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k zakúpeným chemickým produktom pre vlastné účely užívateľa (napr. správa a evidencia dokumentov).

Prístup a používanie tejto webovej stránky a najmä funkčnosť tu uvedenej databázy nebezpečných látok podlieha nasledujúcim ustanoveniam.

2. Zodpovednosť a záruka

Poskytovateľ však neposkytuje žiadnu záruku na úplnosť alebo správnosť informácií na týchto stránkach. Užívatelia by si mali byť vedomí, že tieto informácie nemusia byť aktuálne.

Nároky na náhradu škody a reklamácie z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávnych informácií sú vyslovene vylúčené.

Ďalej poskytovateľ vyslovene odmieta akúkoľvek záruku na úplnosť a správnosť kariet bezpečnostných údajov poskytnutých užívateľovi a na všetky produkty, ktoré nie sú distribuované spoločnosťou Berner. Používanie chemickej databázy poskytnutej poskytovateľom na základe dokumentov nahraných užívateľom (najmä kariet bezpečnostných údajov), ako aj konfigurácia zadaná užívateľom na prispôsobenie individuálnym potrebám užívateľa je teda jeho vlastným rizikom a zodpovednosťou.

Užívatelia sa zriekajú možnosti nároku na náhradu škody voči poskytovateľovi a to aj v prípade nároku tretích osôb.

3. Právne informácie

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Berner. Všetky práva na webové stránky alebo ich jednotlivé časti sú majetkom spoločnosti Berner.

Spoločnosť Berner môže na základe svojho vlastného uváženia a bez prevzatia zodpovednosti kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť túto webovú stránku alebo jej časť a / alebo ukončiť jej prevádzku a nie je povinná aktualizovať jej obsah.

Všetky informácie, dokumenty a prehlásenia zverejnené na týchto webových stránkach sú, pokiaľ nie je uvedené inak, a pokiaľ užívateľ nešpecifikuje inak, výhradným duševným vlastníctvom spoločnosti Berner. Nie je dovolené prenášať alebo inak používať obsah publikovaný a chránený na webových stránkach bez písomného súhlasu spoločnosti Berner v iných programoch alebo na iných webových stránkach. Umiestňovanie kariet bezpečnostných údajov na tieto stránky prebieha bez záruky.

Užívatelia sú zodpovední za dodržovanie podmienok používania, všetkých platných právnych predpisov, existujúcich práv duševného vlastníctva a za všetky škody vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených predpisov a práv.

Užívatelia s presahom do iného štátu (medzinárodný užívateľ) musí venovať pozornosť špecifikám miestnych zákonov, ktorým podliehajú.

4. Osobné údaje

Ochrana osobných údajov užívateľov je pre spoločnosť Berner dôležitá. Užívatelia môžu nájsť informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi v zásadách ochrany osobných údajov na internetových stránkach Berner Online-shop.

Pri použití Chemickej databázy sú uchovávané e-mailové adresy kontaktných osôb užívateľov, a to najmä z dôvodu poskytovania informácií o implementácii Chemickej databázy, nastavení jej služieb, prípadných zmien v databáze alebo zaistenie včasných informácií o produktoch atď.

5. Cena

Cenové podmienky za používanie Chemickej databázy sa stanovujú individuálne každému zákazníkovi na základe dohody.

 

O nás Berner je jednou z popredných európskych spoločností zameraných na viac kanálov, ktorá predáva spotrebný materiál, chemikálie, nástroje a služby odborníkom v oblasti mobility a stavebníctva. Denne poskytuje služby viac ako 6 200 zamestnancov, z ktorých viac ako 4 300 v teréne.
Kontakt & Podpora

Zákaznícky servis +421 45 5410 245

Napíšte nám [email protected]

Berner newsletter Registrácia na odber newslettru

Zjednodušené objednávanie pomocou mobilnej BERNER aplikácie Objavte všetky výhody aplikácie
Spoľahlivý nákup so spoločnosťou BERNER Prečítajte si viac informácií o certifikácii
Sledujte BERNER na sociálnych sieťach Spojte sa s nami