Alert message

Přihlásit
Registrovat nyní
Geometric left background orange

Chemická databáze

Geometric left orange
Geometric right Geometric right orange

Chemická databáze


CHEMICKÁ DATABÁZE 

VAŠE DIGITÁLNÍ SPRÁVA INFORMACÍ O POUŽÍVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ, VŽDY AKTUÁLNÍ A VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ 24 HODIN DENNĚ

 

Každý, kdo profesionálně pracuje s chemickými látkami a používá je při své každodenní práci, je ze zákona konfrontován s různými skutečnostmi: musí je používat v souladu s předpisy a musí je správně spravovat a skladovat. Abyste neztratili přehled a měli vše na jednom místě, má společnost BERNER ideální řešení. Naše chemická databáze zjednodušuje správu všech nebezpečných látek a umožňuje vám a vašemu týmu připravit se na každou situaci. Přehledná, snadno pochopitelná, kdykoli připravená k použití a vždy aktuální online i v aplikaci BERNER.


A pokud chcete pracovat ještě efektivněji a bez starostí, vyzkoušejte naši službu Řízení chemické bezpečnosti: získejte kompletní balíček pro ještě větší bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami. Postaráme se o vše, abyste vy nemuseli. 

Zobrazení obrázku Popis obrázku
Výstřižek II uživate.PNG

Prohlédni si naši
uživatelskou příručku

Zobrazit

REGISTRACE DO
CHEMICKÉ DATABÁZE

Registrace je možná pouze pro zákazníky s aktivním účtem v BERNER online shopu.
Přístup k této službě bude aktivován během 1 pracovního dne.
*Povinný údaj
Porovnejte produkty ()