Alert message

Product Compliance

Biztonság a BERNER termékeken keresztül

Megfelelés mindenkinek

A BERNER által szállított összes keveréket és terméket a hatályos előírásoknak megfelelően szállítjuk. A BERNER emellett a műszaki lehetőségek révén optimalizálja a receptúrát, és a korlátozott vagy aggályos anyagokat helyettesíti.
Amennyire lehetséges, a beszállítóinkkal közösen megoldásokat dolgozunk ki, hogy ezeket fenntarthatóbb és lehetőség szerint ártalmatlanabb alternatív anyagokkal helyettesítsük.
SVHC terméklista letöltése
Előnyök

REACh

REACH - vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet előírja, hogy minden áruszállítónak tájékoztatnia kell vásárlóit az árucikkekben található különösen veszélyes anyagokról (SVHC), ha ezen anyagok valamelyike 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban van jelen. Ha a beszállítóinktól olyan információhoz jutunk, hogy termékeink a folyamatosan frissített jelöltlista szerinti SVHC anyagokat tartalmaznak, akkor eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségünknek és tájékoztatjuk Önt. Az SVHC anyagokat > 0,1 tömegszázalékban tartalmazó termékek listája szintén itt található linkelve. Továbbá biztosítjuk, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk választékunkat, amint az SVHC anyagok listája változik.

POP

POP - Tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok. Az (EU) 2019/1021 POP rendelet, szabályozza a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmát és korlátozását. A POP-ok közé tartozik például a DDT és a lindán, valamint a poliklórozott dibenzodioxinok és furánok (dioxinok és furánok) és a poliklórozott bifenilek (PCB-k). A rendelet hatálya alá tartozó POP-ok listája rendszeres időközönként új POP-okkal egészül ki. Ezennel kijelentjük, hogy a BERNER Csoport valamennyi terméke megfelel ennek a rendeletnek.

RoHS

RoHS - egyes veszélyes anyagok korlátozása. Az EU 2015/863/EU rendelet, amely a RoHS irányelv harmadik felülvizsgálataként ismert, megtiltja a veszélyes anyagok használatát az elektromos és elektronikus berendezésekben. Ezennel kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek a 2015/863/EU (RoHS-III) rendeletnek és az eredeti 2011/65/EU rendeletnek.

Ártalmatlanítási utasítások

A legtöbb készülék és anyag életciklusa után nem kerülhet egyszerűen a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás ezért rendkívül fontos, különösen a környezetre káros összetevők esetében. Az újrahasznosítási eljárásokkal értékes erőforrások is visszanyerhetők és újra felhasználhatók.

Világítóanyagok

Más elektromos készülékekhez hasonlóan a legtöbb izzót sem szabad a normál maradék hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel higanyt tartalmazhatnak. Kérjük, használja a kommunális visszavételi pontokat, valamint a kiskereskedelem ajánlatait. A régi lámpatestek ártalmatlanításával kapcsolatban a BERNER-hez is fordulhat.

A megfelelő ártalmatlanítás kötelező:

  • Fénycsövek / kompakt fénycsövek

  • kisülési lámpák

  • LED-ek


Amit azonban a maradék hulladékba lehet dobni:

  • Izzólámpák

  • Halogénlámpák

  • mivel fémet és üveget tartalmaznak.

Elektromos készülékek

Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékeket külön kell gyűjteni, és nem szabad a normál maradékhulladékba dobni. Ezért a régi elektromos készülékeket ingyenesen visszaviheti a BERNER-hez. Végfelhasználóként Ön felelős a kidobásra kerülő régi készülékek személyes adatainak törléséért. Ha a régi készülék szennyezettsége miatt veszélyt jelent az emberek egészségére és biztonságára, a visszavétel megtagadható. A < 25 cm élhosszúságú készülékeket mindig csak háztartási mennyiségben vesszük vissza, akár új készülék kapcsolódó vásárlása nélkül is (ún. 0:1 visszavétel). A 25 cm élhosszúságot meghaladó készülékeket akkor vesszük vissza, ha Ön egy hasonló új készüléket vásárol tőlünk (ún. 1:1 visszavétel). Nem tudunk visszavenni olyan készülékeket, amelyeket nem tartunk a termékkínálatunkban.

Elemek és akkumulátorok

Visszavesszük azokat az elemeket és akkumulátorokat is, amelyeket a választékunkban tartunk. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy fokozott tűz- és robbanásveszély áll fenn. A lítiumtartalmú elemek pólusait ragassza le a visszavétel előtt, hogy elkerülje a rövidzárlatok okozta veszélyes helyzeteket. A biztonságos szállítás kockázatát a feladó viseli.

Csomagolás

A BERNER csomagolóanyagokat, szállítócsomagolásokat, valamint a szennyező anyagokat tartalmazó töltőanyagok csomagolásait is visszaveszi ügyfeleinktől.