Alert message

Login
Registrer nu
Geometric left background black

OPPLÆRING HERDEPLAST

Opplæring i bruk av polyuretanprodukter med diisocyanater - Fra og med den 24. august 2023 må en passende opplæring gjennomføres.

Du kan melde deg på kurs i trygg håndtering av diisocyanater hos Medco ved å følge linken under.
Geometric left black
Påmelding til kurs
Geometric right Geometric left black

OPPLÆRING HERDEPLAST

Opplæring i bruk av polyuretanprodukter med diisocyanater - Fra og med den 24. august 2023 må en passende opplæring gjennomføres.

Du kan melde deg på kurs i trygg håndtering av diisocyanater hos Medco ved å følge linken under.
Påmelding til kurs

Lovpålagt kurs i bruk av Diisocyanater

Arbeider du eller andre ansatte med produkter som inneholder diisocyanater, må dere sørge for at dere gjennomgår opplæring innen 24. august 2023.

Ellers vil Arbeidstilsynet stanse arbeidet deres.

Du kan melde deg på kurs hos Medco dinHMS ved å følge denne linken: Lovpålagt kurs i bruk av Diisocyanater spillbasert elæring kombinert med webinar - Kurs av Medco dinHMS (medco-dinhms.no)

Hvis du ønsker å finne erstatningsprodukter så kan du ringe oss i Berner AS på Tlf: 67174900 for å få hjelp til å velge produkter som ikke inneholder diisocyanater. Hvis ingen i din bedrift bruker produkter som inneholder diisocyanater så slipper dere å ta kurset.

Informasjon fra Arbeidstilsynets nettsider:

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

  Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er:

 • byggeskum
 • lim
 • maling
 • lakk
 • tetningsmasser


I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

  Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen:

 • bygg- og anlegg
 • malings- og håndverkstjenester
 • pleie og vedlikehold av biler og båter
 • møbelindustri
 • ulike industrielle virksomheter


Listen er ikke utfyllende, men viser at kravet til opplæring gjelder flere typer bransjer og yrkesgrupper.

  Opplæringskravet gjelder også uavhengig av:

 • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes
 • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling
 • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har


  Link til Arbeidstilsynets nettsider: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater (arbeidstilsynet.no)

Informasjon om REACH

For mer informasjon om Product Compliance, REACH, POP og RoHS
Informasjon om REACH
Sammenlign produkter ()