Alert message

Vår verdigrunnlag

Vi utfordrer grensene for hva som er mulig for våre kunder
For vi tror ikke at dagens løsninger er tilstrekkelige for å løse morgendagens utfordringer.
For vi tror ikke at dagens løsninger er tilstrekkelige for å løse morgendagens utfordringer.
,
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_customerCentricity

Kundefokus – fullt engasjement for våre kunder

Vi er så nær våre kunder som mulig og engasjert i våre salgsspesialister. Våre mer enn 5.000 salgsspesialister genererer over 12 millioner personlige kundekontakter per år.

På vårt campus utdanner og spesialiserer vi vårt team for våre kunders forretningsprosesser for å kunne tilby den beste mulige rådgivning og støtte.

For å ikke bare levere produkter, men også hjelpe våre kunder å gjøre virksomheten mer vellykket, er vi svært spesialiserte. Vi har definert 11 undersegmenter som vi utvikler spesifikke tilbud for. I tillegg har vi dedikerte nøkkelkundeteam for våre største kunder.

Vi forstår våre kunders utfordringer. Vi dekker mer enn 30 applikasjoner med dedikerte produkter og rådgivning for å støtte deres kjernevirksomheter som dekkskift, verkstedsvedlikehold eller montering av vinduer og dører.
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_leadersInChemicals

Ledende innen kjemikalier

Vi står for utvikling av de beste kjemikaliene på markedet. Vår høykvalitets portefølje av kjemiske forbruksvarer blir stadig fylt med innovasjoner. Vårt mål er å utvikle produkter som endrer arbeidsmåten for våre kunder og gjør deres daglige arbeid enklere. Et eksempel er våre X-in-One-servietter som dekker 10 produkter og arbeidstrinn i ett og sparer omtrent 7 minutter per bilservice.

Vi investerer kontinuerlig i vår egen FoU-kapasitet og ansetter et kjemiteknisk team for å utvikle innovative løsninger for våre kunder.

I tillegg utnytter vi Berner-konsernets kjemiske divisjon, Caramba, med spesialiserte FoU- og produksjonsanlegg i Europa. Sammen skaper vi innovative løsninger.

Støttetjenester som vår Chemical Database og vår Chemicals Safety Management gjør det enkelt å oppfylle skiftende lovgivningskrav.

Premium produktsortiment

Med over 100 000 premiumartikler tilfredsstiller vi alle våre kunders behov fra én kilde, ikke bare kjemikalier og skruer, men også verktøy og utstyr for deres anvendelser.

whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_services

Tjenester

Helhetslösningar krever mer enn et omfattende produktutvalg. Våre intelligente tjenester støtter våre kunder i deres utfordringer hver dag. Med våre BERA hyllesystemer skaper vi ryddige lagre og gjør tidkrevende søk etter et minne blott. Bestillingsprosesser optimaliseres av vår BERA SMARTscan. Arbeidet med å bestille på nytt begrenses til enkel skanning av en strekkode. Med vår kjemiske database forsyner vi våre kunder raskt og enkelt med den nødvendige plattformen for å oppfylle den rettslige plikten til å dokumentere de kjemiske produktene de bruker.

Som en forlengelse vil vi i fremtiden tilby vår Chemical Safety Management-tjeneste, som vil frigjøre våre kunder fra mye av det administrative arbeidet med å håndtere kjemikalier i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette gjør at de kan fokusere helt på sin kjernevirksomhet. Vi vil fortsette å utvikle vår innovative tjenesteportefølje i tråd med våre kunders behov. Vår virksomhet som grossist påvirker miljøet og vi har forpliktet oss til å aktivt minimere denne påvirkningen. Å få innsikt i vårt CO2-avtrykk og de viktigste drivkreftene bak utslippene har vært et første skritt på denne pågående reisen. Foruten de utslippene som vi har umiddelbar kontroll over, som drift av anlegg, lagre og vår bilflåte (omfang 1 & 2), slippes ytterligere karbondioksid ut langs vår globale verdikjede (omfang 3).

Vi har satt oss et ambisiøst mål: Innen 2030 skal vi redusere vårt karbondioksidavtrykk i hele konsernet (omfang 1 og 2) med 80 %.

Siden de mest betydningsfulle CO2-tiltakene vil vise effekt først i de kommende årene, har Berner-familien bestemt seg for å investere i klimavernprosjekter for å kompensere BERNER-gruppens CO2-utslipp i omfang 1 og 2 fra og med 2023.
Les mer
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_applications

Applikasjoner – vi tenker heller i løsninger enn i enkelte produkter

Vi forstår våre kunders utfordringer. Et komplett tilbud, innovative tjenester og solid rådgivning rundt dine kjerneoppgaver: Det er hva vi kaller vår applikasjonsstrategi.

Vi dekker mer enn 30 applikasjoner med dedikerte produkter og rådgivning for å støtte våre kunders kjerneoppgaver som dekkskift, sjekklisteinspeksjon, vindusmontering eller installasjon av metallkomponenter og utdanner kontinuerlig vårt salgspersonale i nye utviklinger.

Våre kunders kjerneapplikasjoner er vår ledende prinsipp for et omfattende tilbud.
Les mer

Distribusjon – effektiv dekning i hele Europa

Innen B2B forbruksmaterialer er vi en av de raskest voksende aktørene i EU og en av to som kan tilby tjenester i hele Europa. Vi støtter våre kunder overalt i Europa.

Med lager på totalt 160 000 m² i 10 land og snart 100 avdelinger har vi et virkelig europeisk fotavtrykk, vi betjener våre kunder på forespørsel samme dag og nesten over hele Europa innen 24 timer.

Vårt sortiment består av over 100.000 produkter, spesielt våre høyt utviklede OEM-selskaper innen bilindustrien stoler på oss for å fylle deres lagre med forbruksvarer.

Vi sikrer kvalitet og leverer i henhold til de høyeste kravene til overholdelse og bærekraft. Vår emballasjestrategi innebærer at vi bare bruker CO2-nøytrale emballasjematerialer og reduserer vår miljøpåvirkning.
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_digitalization

Digitalisering – for økt effektivitet

Vi startet digitaliseringen av vårt salgskorps allerede i 1990.

Vår nettbutikk og vår app er markedsledende.

Med tanke på digitaliseringen er vi ledende. Vår sentraliserte og strømlinjeformede bedriftsstruktur skiller seg ut på markedet og gjør det mulig for oss å implementere systemer raskere og virkelig leve datatyring.

Vi var et av de første europeiske selskapene som fullt ut omfavnet datasikkerhet og fulgte europeisk lovgivning. Å beskytte data er viktig for oss, fordi vi tar ansvar. Derfor investerer vi stadig og kraftig i cybersikkerhet.
Alt vi tilbyr