Alert message

Geometric left background orange

Vår smart rebell kultur

Geometric left orange
Geometric right Geometric right orange

Vår smart rebell kultur

Verdier skaper kultur, og kultur spiser strategi til frokost.
Vår Smart Rebel-bedriftskultur kan beskrives på følgende måte:

Det er først og fremst en b.real-kultur.
I vår kultur kan du si din mening.
I vår kultur belønnes spørsmål og uenighet.
Hver leder vil ta utfordringen!
Det er viktig å snakke om hva som gjør oss bedre.

For det andre er vi en b.hungry-kultur.
Vi er en prestasjonskultur. Vi liker ikke standarder, vi elsker fortreffelighet. Å oppnå 120 % - det er vi.
Alle som jobber for oss ønsker å forandre og skape noe.
Vi tar tak i det.

Og sist, men ikke minst, er vi en b.brave-kultur.
Ha motet til å være uenig og ha motet til å utfordre CEOen.
Jeg tar det.
Ha motet til å våge noe nytt, å utvikle deg selv. Mange av våre karrierer er interne talenter.

For at vi utfordrer alt og utfordrer oss selv og vår prestasjon hver dag.
For at vi har motet og ærligheten til å ta tak i ting som vi ønsker å forandre.
For at vi ikke bare snakker, vi gjør.
Det er derfor vi er Smart Rebels.
Vår Smart Rebel-bedriftskultur kan beskrives på følgende måte:

Det er først og fremst en b.real-kultur.
I vår kultur kan du si din mening.
I vår kultur belønnes spørsmål og uenighet.
Hver leder vil ta utfordringen!
Det er viktig å snakke om hva som gjør oss bedre.

For det andre er vi en b.hungry-kultur.
Vi er en prestasjonskultur. Vi liker ikke standarder, vi elsker fortreffelighet. Å oppnå 120 % - det er vi.
Alle som jobber for oss ønsker å forandre og skape noe.
Vi tar tak i det.

Og sist, men ikke minst, er vi en b.brave-kultur.
Ha motet til å være uenig og ha motet til å utfordre CEOen.
Jeg tar det.
Ha motet til å våge noe nytt, å utvikle deg selv. Mange av våre karrierer er interne talenter.

For at vi utfordrer alt og utfordrer oss selv og vår prestasjon hver dag.
For at vi har motet og ærligheten til å ta tak i ting som vi ønsker å forandre.
For at vi ikke bare snakker, vi gjør.
Det er derfor vi er Smart Rebels.
Christian A. W. Berner, Styreleder BERNER Omnichannel Trading & VD BERNER Group
Christian A. W. Berner
Styreleder BERNER Omnichannel Trading & VD BERNER Group
Alt som driver oss