Alert message

Inloggning
Registrera dig nu
Geometric left background black

UTBILDNING HÄRDPLAST

Utbildning för polyuretanprodukter med diisocyanater - Från och med den 24 augusti 2023 måste en lämplig utbildning genomföras
Geometric left black
Boka utbildning
Geometric right Geometric left black

UTBILDNING HÄRDPLAST

Utbildning för polyuretanprodukter med diisocyanater - Från och med den 24 augusti 2023 måste en lämplig utbildning genomföras
Boka utbildning

Utbildning för polyuretanprodukter med diisocyanater

Med verkan från den 24 augusti 2023 på EU-nivå måste lämplig utbildning tillhandahållas inom industriell eller kommersiell användning. Denna kurs måste upprepas vart femte år. Detta registreras och kontrolleras därmed alltid.

Varför är utbildning viktigt?

Beteendet på arbetsplatsen är avgörande för en säker hantering av diisocyanater. Om de hanteras felaktigt kan diisocyanater orsaka luftvägssensibilisering - en irreversibel allergisk reaktion. För att ta itu med denna potentiella risk inför EU obligatoriska utbildningskurser utformade för att säkerställa arbetsplatssäkerhet för arbetare som hanterar diisocyanater.

En kort förklaring av diisocyanaterna och deras faror:

Diisocyanater är kemiska byggstenar som används vid tillverkning av polyuretaner eller polyureaprodukter. Detta inkluderar:

  • Skum
  • Termoplaster och elastomerer
  • Färg och lack
  • Lim, beläggningar och tätningsmedel

Diisocyanater är av avgörande betydelse vid framställning av polyuretaner. De är farliga material som kräver utbildning för att säkerställa säker hantering. Även små mängder diisocyanater kan orsaka hälsoskador. Det största problemet är sensibilisering av luftvägarna, vilket kan leda till yrkesrelaterad astma.

Information om REACH

För mer information om REACH, POP och RoHS
Följ länken

Utbildningsinformation:

I Sverige har diisocyanater redan varit föremål för reglering, men har anpassats med den nya lagstiftningen. Läs mer om förändringar och utbildningskrav för hantering av diisocyanater här: Utbildningskrav för hantering av diisocyanater - Arbetsmiljöverket

ALTEA erbjuder utbildning i säker hantering av diisocyanater. Följ länken till ALTEA Academy eller kontakta vår kundtjänst för ytterligare frågor.
ALTEA Academy
Jämför produkter ()