Alert message

Geometric left background orange

Naša smart rebel kultúra

Geometric left orange
Geometric right Geometric right orange

Naša smart rebel kultúra

Hodnoty vytvárajú kultúru a kultúra si dáva stratégiu na raňajky.
Našu firemnú kultúru Smart Rebel je možné popísať nasledovne:

Je to predovšetkým b.real kultúra.
V našej kultúre môžete povedať svoj názor.
V našej kultúre je spochybňovanie a nesúhlas odmeňovaný.
Každý vedúci prijme výzvu!
Dôležité je hovoriť nahlas, čo nás robí lepšími.

Po druhé, sme b.hungry kultúra.
Sme kultúrou výkonnosti. Nemáme radi štandardy, milujeme dokonalosť. Dosahovať 120% - to sme my.
Každý, kto u nás pracuje, chce niečo zmeniť a vytvoriť.
My sa tým zaoberáme.

A v neposlednom rade sme b.brave kultúra.
>Majte odvahu nesúhlasiť a majte odvahu vyzvať generálneho riaditeľa.
To beriem.
Majte odvahu odvážiť sa na niečo nové, rozvíjať sa. Mnohí z nás sú internými talentami.

Pretože o všetkom pochybujeme a každý deň spochybňujeme sami seba a svoj výkon.
Pretože máme odvahu a úprimnosť riešiť veci, ktoré chceme zmeniť.
Pretože o tom len nehovoríme , ale konáme.
Preto sme Smart Rebels.
Našu firemnú kultúru Smart Rebel je možné popísať nasledovne:

Je to predovšetkým b.real kultúra.
V našej kultúre môžete povedať svoj názor.
V našej kultúre je spochybňovanie a nesúhlas odmeňovaný.
Každý vedúci prijme výzvu!
Dôležité je hovoriť nahlas, čo nás robí lepšími.

Po druhé, sme b.hungry kultúra.
Sme kultúrou výkonnosti. Nemáme radi štandardy, milujeme dokonalosť. Dosahovať 120% - to sme my.
Každý, kto u nás pracuje, chce niečo zmeniť a vytvoriť.
My sa tým zaoberáme.

A v neposlednom rade sme b.brave kultúra.
>Majte odvahu nesúhlasiť a majte odvahu vyzvať generálneho riaditeľa.
To beriem.
Majte odvahu odvážiť sa na niečo nové, rozvíjať sa. Mnohí z nás sú internými talentami.

Pretože o všetkom pochybujeme a každý deň spochybňujeme sami seba a svoj výkon.
Pretože máme odvahu a úprimnosť riešiť veci, ktoré chceme zmeniť.
Pretože o tom len nehovoríme , ale konáme.
Preto sme Smart Rebels.
Christian A. W. Berner, Predseda predstavenstva BERNER Omnichannel Trading a generálny riaditeľ BERNER Group
Christian A. W. Berner
Predseda predstavenstva BERNER Omnichannel Trading a generálny riaditeľ BERNER Group
Všetko, čo nás poháňa