Alert message

Prihlásenie
Zaregistrujte sa teraz
Geometric left background black

BEZPLATNÉ ŠKOLENIE PRE PU-PRODUKTY S DIIZOKYANÁTMI

Geometric left black
Geometric right Geometric right black

BEZPLATNÉ ŠKOLENIE PRE PU-PRODUKTY S DIIZOKYANÁTMI

Od 24. augusta 2023 je na základe nariadenia EÚ REACH povinné vykonávať certifikované školenie zamestnancov, ktorí pracujú s produktami obsahujúcimi diizokyanáty.

Podľa zákonu č.517/2022 Z.z., ktorým sa mení systém odbornej prípravy osôb pre priemyselné a profesionálne použitia diizokyanátov ako látok alebo ako zložiek iných látok alebo zmesí v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. %.
Na základe vyššie uvedeného je povinnosťou zamestnávateľov a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby (ďalej len SZČO), ktorí budú po 24. auguste 2023 používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitia, zabezpečiť absolvovanie požadovanej odbornej prípravy. Zamestnanci a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitia, absolvujú pre zažatím práce odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní podľa činnosti s diizokyanátmi.

Čo sú to diizokyanáty?

Diizokyanáty sú chemické látky, ktoré sa dodávajú v kvapalnej či pevnej forme, alebo vo forme roztoku. V kombinácii s polyolmi (napr. polyestery a polyétery s voľnou hydroxylovou skupinou) či inými zlúčeninami s aktívnymi atómami vodíka sa používajú k výrobe pórovitých alebo nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel tesniacich hmôt, elastomérov a lakov.

Sú diizokyanáty nebezpečné?

Používanie diizokyanátov je rovnako ako používanie iných látok bezpečné, keď' sa s nimi manipuluje v súlade so správou príslušných rizík a bezpečnostnými opatreniami. Je tiež dôlezité vedieť, že žiadne diizokyanáty sa nenachádzajú vo finálnych výrobkoch. Diizokyanáty sa používajú iba ako reakčné chemické latky; reagujú z polyolmi a vytvárajú PU výrobok a počas tvrdnutia sa spotrebujú.

Možné zdravotné riziká pri manipulácii s výrobkami obsahujúcimi diizokyanáty

Väčšina diizokyanátov je podľa harmonizovanej klasifikácie zatriedená ako respiračný senzibilizátor kategórie 1 a ako kožný senzibilizátor kategórie 1 v súlade s nariadením (ES) c. 1272/2008 v platnom znení. Diizokyanáty spôsobujú profesionálne ochorenia, a to ochorenie dýchacích ciest a kožné ochorenia. Zvýšená citlivosť pri manipulácii s výrobkami obsahujúcimi diizokyanáty znamená, že po expozícii sa u danej osoby môže prejaviť alergia na danú latku. Ak sa u danej osoby vždy po kontakte s danou latkou prejaví precitlivenie (aj pri veľmi malých koncentráciách), daná osoba môže mať alergickú reakciu s respiračnými problémami (napr. astma). u väčšiny osôb s daným typom astmy dôjde k zlepšeniu alebo úplnému uzdraveniu po ukončenej expozícii danej latke.

KÓD NA ŠKOLENIE: FEICA_21_C20

diizokya_1.png

KROK PO KROKU:   AKO PREBIEHA ONLINE ŠKOLENIE   

1.) Zvoľte si jazyk školenia
Prejsť k ONLINE školeniu
diizo_2.png
2.) Vyberte sektor použitia  


Základné školenie je už zahrnuté v kurze "Lepidlá a tmely" a nie je potrebné ho vyberať samostatne! Váš kód kupónu platí LEN pre "Lepidlá a tmely"!    
diizo_5.png
3.) Prejdite nadol na "Školenia" - kliknite na požadovaný školiaci kurz
diizo_3.png
4.) Zaregistrujte sa a vyplňte kontaktné údaje. Prijmite zmluvné podmienky a ochranu údajov a kliknite na tlačidlo ĎALEJ.
diizo_4.png
5.) Zadajte kód kupónu: FEICA_21_C20
diizo_7.png


6.) Dostanete potvrdzovací email s odkazom na vytvorenie hesla.

  Otvorte odkaz a nastavte si heslo.

7.) Potom sa môžete prihlásiť a začať svoj želaný tréning.  

Ako a kde školenie prebieha? Ako dlho platí?

• Školenie musí absolvovať HSE expert (špecialista na bezpečnosť) osobne alebo formou e-learningu

• Školenie je možné realizovať pohodlne ONLINE

• K dispozícii je viacero jazykov

• Ako zákazník BERNER získate školenie na lepidlá a tmely (základné školenie je už zahrnuté) zadarmo!

• Certifikát, ktorý je potrebné predložiť po absolvovaní záverečnej skúšky, je platný päť rokov

• Tento doklad musí byť predložený počas kontrol, a preto by sa mal uchovávať digitálne

Prečo je tréning dôležitý?

Pre bezpečnú manipuláciu s diizokyanátmi je rozhodujúce správanie sa na pracovisku. Pri nesprávnej manipulácii môžu diizokyanáty spôsobiť respiračnú senzibilizáciu – nezvratnú alergickú reakciu. Aby sa predišlo tomuto potenciálnemu riziku, školiace kurzy sú určené na zaistenie bezpečnosti na pracovisku pre pracovníkov manipulujúcich s diizokyanátmi.
picto-mail
Shape blue Shape blue 2 Shape black
S BERNERom je školenie správneho zaobchádzania s diizokyanátmi pre vás ZDARMA!
Kód môžete použiť viackrát. Základné školenie je navyše už zahrnuté v kurze lepidiel a tmelov a nie je nutné ho absolvovať dodatočne. Po jeho absolvovaní máte za sebou dve povinné školenia av prípade skúšky ste na bezpečnej strane (školenie je vyžadované aj pri používaní predmetov obsahujúcich diizokyanáty z iných oblastí výrobkov).
K bezplatnému online školeniu

PRODUKTY OBSAHUJÚCE DIIZOKYANÁTY

Porovnajte produkty ()