Alert message

Seznamte se s naší rodinou BERNER

whoWeAre_bernerFamily_textMediaCombo_foundingFamily

Zakladatelská rodina

Pokud mluvíme o rodině BERNER, mluvíme samozřejmě o rodině Berner. Především o našem zakladateli Albertu Bernerovi a jeho ženě Ursule, která se podílela na založení společnosti a která vede nadaci Albert Berner. Ursula a Albert jsou pro nás velmi důležití, protože nejenže vytvořili základ společnosti, ale především jsou inspirací pro naše hodnoty. Oba pocházejí z chudých rodin a navzdory svému velkému životnímu dílu vždy zůstali otevření a skromní.
následujte nás k našim kořenům
whoWeAre_bernerFamily_textMediaCombo_secondGeneration

Druhá generace

Od roku 2012 vede společnost do budoucnosti Christian Berner. Jeho úkolem byla transformace podniku, když jsme se ocitli v problémech, a nyní se snaží dostat nás na přední pozice.

Pro rodinu Berner je klíčem k úspěchu blízkost k podniku. Jako oddaní majitelé znají a oceňují své zaměstnance. Vždy stojí zpříma za vším, co se daří, ale i za věcmi, které se nedaří. Vědí, odkud pramení úspěch.
seznamte se s Christianem Bernerem
whoWeAre_bernerFamily_textMediaCombo_oneBigFamily

BERNER Family

Když ale mluvíme o rodině BERNER, mluvíme vlastně o velké rodině s více než 8 000 členy. My ve společnosti BERNER jsme skvělý tým a víme, že se můžeme spolehnout jeden na druhého. Již od roku 1957 stojíme při sobě v úspěšných i těžkých časech.

Základem jsou naše hodnoty. Jako rodina si své hodnoty uchováváme. Naše hodnoty jsou klíčem ke všemu, co děláme. Rozhodují o tom, zda člověk zapadne do naší komunity. Jsou vodítkem pro každé rozhodnutí a základem pro každého vedoucího.

To, co rodinu BERNER odlišuje od ostatních podniků, není jen skutečnost, že jsme rodinný podnik, ale především jsou to lidé společnosti BERNER. Naše hodnoty přitahují skutečné lidi.
objevte naše hodnoty
whoWeAre_bernerFamily_textMediaCombo_equalCompany

Rovnoprávná společnost žijící kulturou Smart Rebel

Jsme společnost, kterou založil někdo, kdo v té době žil v chudobě. Proto jsme od kořenů rovná firma:
  • původ, barva pleti, věk, náboženství nebo pohlaví pro nás nehrají žádnou roli
  • každý člověk u nás může růst a uspět
  • zásadní je výkon a sdílení našich hodnot

Tak vytváříme prostor pro skutečné charaktery. Věříme, že rozmanitost, nikoli konformita, prosazuje kreativitu. Jsme vykonavatelé místo následovníků. Rádi se bavíme a také se nebereme příliš vážně.

To dělá naši kulturu výjimečnou. Kultura, ve které může kolega ve skladu přijít za naším generálním ředitelem a upřímně mu to říct: "Zpackal jsi to." Kultura, která se staví k různým výzvám a nikdy nepolevuje.

Říkáme tomu: Kultura Smart Rebel.
zjistěte více o naší kultuře Smart Rebel
Vše o nás