Alert message

Login
Registrer nu
Geometric left background black

TRÆNING DIISOCYANATER

Med virkning fra den 24. august 2023 på EU-plan, skal der gives ordentlig træning før industriel eller kommerciel brug
Geometric left black
Vis kurser
Geometric right Geometric left black

TRÆNING DIISOCYANATER

Med virkning fra den 24. august 2023 på EU-plan, skal der gives ordentlig træning før industriel eller kommerciel brug
Vis kurser

Uddannelse i polyuretanprodukter med diisocyanater

Med virkning fra den 24. august 2023 på EU-plan, skal der gives ordentlig træning før industriel eller kommerciel brug. Dette kursus skal gentages hvert 5. år. Dette registreres i et register og kontrolleres derfor altid.

Hvorfor er træning vigtigt?

Adfærd på arbejdspladsen er afgørende for sikker håndtering af diisocyanater. Hvis de håndteres forkert, kan diisocyanater forårsage respiratorisk sensibilisering - en irreversibel allergisk reaktion. For at imødegå denne potentielle risiko indfører EU obligatoriske uddannelseskurser designet til at sikre arbejdspladssikkerhed for arbejdere, der håndterer diisocyanater.

En kort forklaring af diisocyanaterne og deres farer:

Diisocyanater er kemiske byggesten, der bruges til fremstilling af polyuretaner eller polyurinstofprodukter. Dette omfatter:

  • Skum
  • Termoplast og elastomerer
  • Maling og lak
  • Klæbemidler, belægninger og fugemasser

Diisocyanater er af afgørende betydning ved fremstilling af polyuretaner. De er farlige materialer, der kræver træning for at sikre sikker håndtering. Selv små mængder diisocyanater kan forårsage sundhedsskader. Det største problem er luftvejssensibilisering, som kan føre til erhvervsbetinget astma.

REACH info

For mere information om REACH, POP og RoHS, følg linket
Vis REACH info

Uddannelsesoplysninger:

I Danmark har diisocyanater, sammen med epoxy, allerede i mange år været omfattet af en særlig regulering og Arbejdstilsynet har udstedt nye bekendtgørelser, for at bringe de gældende regler om uddannelse på niveau med EU’s minimumskrav. Læs mere om ændringerne og uddannelse ved arbejde med isocyanater samt hvem der er omfattet af de nye regler her: Uddannelse ved arbejde med isocyanater - Arbejdstilsynet

Find passende uddannelse i sikkerhed ved arbejde med isocyanater her:
Find et kursus på finduddannelse.dk
Compare products ()