Alert message

Zaloguj się, aby przeglądać swoje ulubione produkty.
Zaloguj się
Zarejestruj się
12 297 62 30 Katalog Online > Kariera > Blog techniczny >

Czym jest dokumentacja techniczna produktu?

Co rozumiemy pod tym pojęciem? Na pewno są to materiały, które opisują nam dany produkt. Czy to będą tylko podstawowe dane techniczne takie jak np. wymiary, waga itp. ? Niestety nie, oczywiście dane techniczne wchodzą w skład dokumentacji technicznej ale w taki skład zaliczamy również dokumenty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania produktu m. in. Są to: Instrukcje obsługi, Certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, karty charakterystyki czy karty techniczne. Wszystko zależy od tego gdzie on ma zastosowanie.

Dokumentacje techniczną dzielimy na jej zakres rzeczowy : m. in. Inwestycyjną, konstrukcyjną, fabryczną albo na zakres formalny: normatywna, wytyczne techniczne, foldery techniczne.

Berner - zawsze zgodnie z wymaganiami prawnymi

Tyle w teorii, a jak to wygląda u nas w Berner? Uzależnione jest to jak wspomniałem wyżej od tego do czego służy dany produkt i jakie spełnia parametry techniczne: w większości prostych urządzeń wystarcza karta katalogowa ale już na chemię do użytku Budowlanego będziemy mieli aprobaty i deklaracje zgodności. Ze względu na bardzo dużą rozpiętość artykułów w naszej ofercie łatwiej jest przedstawić rodzaje dostępnej dokumentacji:

karta charakterystyki

Karta charakterystyki - ten dokument musisz znać!

Ten dokument wszyscy mam nadzieję znają – bez niego nie można bezpiecznie trzymać chemii u siebie na zakładzie. Zawiera szereg istotnych i BARDZO WAŻNYCH informacji na temat danego środka chemicznego. W pierwszej kolejności – listę substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zastosowanych w produkcie, to definiuje czy produkt jest żrący, łatwopalny, trujący czy szkodliwy dla środowiska. Określają to specjalne piktogramy CLP stosowane nie tylko w Karcie Charakterystyki ale też na samym opakowaniu produktu. Mając takie informacje możemy zapoznać się z następnymi informacjami zawartymi w KCH: Jakie zastosować środki ochrony osobistej podczas stosowania danego środka, Jak magazynować oraz jak transportować taki towar, jak postępować w przypadku pożaru – czym gasić i najważniejsze: Jakie środki pierwszej pomocy należy użyć w przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych, pokarmowych, oczu i skóry. Dlatego też używanie środków chemicznych bez zapoznania się z Kartą Charakterystyki jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Według przepisów każdy profesjonalny użytkownik powinien mieć i przechowywać minimum 5 lat Karty Charakterystyki do wszystkich stosowanych przez siebie produktów chemicznych, a te są do pobrania z naszej strony www.berner.pl

Karta techniczna - zestaw niezbędnych informacji

Kwestię bezpieczeństwa mamy za sobą więc pora zająć się samym produktem – do czego dokładnie służy, jak go użyć i jak go składować. Warto również zapoznać się z danymi technicznymi produktu: na jakiej bazie jest robiony, jakie ma parametry organoleptyczne: zapach, kolor, stan skupienia. Istotną informacją jest również gęstość produktu oraz w jakich temperaturach działa on idealnie. Takie informacje możemy znaleźć w Karcie technicznej produktu dostępnej również na naszej stronie www.berner.pl

karta techniczna
deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności - Certyfikat CE

Przejdźmy do bardziej skomplikowanego tematu jakim są Deklaracje zgodności. Na rynku wszyscy postrzegają ten dokument jako Certyfikat CE. Natomiast jest to dokument który potwierdza, że produkt może być oznakowany znakiem CE.  Po co stosuje się znak CE? Jest to gwarancja, że producent spełnia minimalne europejskie wymogi prawne dla swoich produktów, w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa. Jednakże obecne przepisy zawężają możliwość użycia znaku CE do kilkunastu typów produktów zawartych w dyrektywach europejskich. I tu właśnie następuje skomplikowanie tematu ponieważ do każdej grupy dyrektyw ma zastosowanie inny dokument Deklaracji.

Dokument Deklaracji Zgodności WE:

dotyczy dyrektyw:

1. maszynowej MD 2006/42/WE,

2. aktywnych implantów medycznych 90/385/EWG wraz z uaktualnieniami,

3. urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE,

4. produktów do in vitro 98/79/WE,

5. medycznej 93/42/EWG wraz z uaktualnieniami,

6. środków ochrony indywidualnej 89/686 wraz z uaktualnieniami,

7. zabawek 2009/48/WE.

Dokument Deklaracji Zgodności UE:

dotyczy dyrektyw:

1. dyrektywy LVD - dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,

2. dyrektywy EMC - dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 20147/30/UE.

3. dyrektywy RAD - dyrektywy radiowej 2014/53/UE.

4. dyrektywy ATEX - dyrektywy 2014/34/UE.

5. dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE.

6. dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE.

7. dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE.

8. dyrektywy MID - dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE.

9. dyrektywy NAWI - dyrektywy nieautomatycznych urządzeń ważących 2014/31/UE.

10. dyrektywy fajerwerków 2014/29/UE.

11. dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE.

12. dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE.

Taki dokument z racji tego, że dotyczy każdego towaru indywidualnie – dostarczany jest zazwyczaj razem z produktem np. jako ostatnia strona w instrukcji obsługi w produktach elektrycznych lub jako ulotka w produktach BHP.

Pozostały jeszcze dwa typy Deklaracji Zgodności : Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU ale z racji zastosowania ich do produktów budowlanych – więcej napiszemy o nich poniżej.

Dokumentacja do wyrobów budowlanych

Osobnym tematem jest dokumentacja stosowana przy wyrobach budowlanych, tutaj musimy sobie uświadomić czym jest wyrób budowlany bo ma to istotne znaczenie czy jest wymagana rozszerzona dokumentacja techniczna czy nie.

Wyrób budowlany – jest to każdy produkt lub zestaw produktów wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub częściach takich obiektów budowlanych, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w zastosowaniu do podstawowych ich wymagań.

Taki wyrób budowlany jeżeli objęty jest normą zharmonizowaną lub wydana dla niego Europejską Oceną Techniczną (ETA) może być wprowadzony do obrotu na podstawie rozporządzenia NR 305/2011. Wtedy taki wyrób jest znakowany znakiem CE. Potwierdzeniem oznakowania produktu jest jeden z rodzajów Deklaracji Zgodności w tym przypadku noszący nazwę:

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP)

I tu zaskoczenie ponieważ podstawowym dokumentem potwierdzającym jakość wyrobu budowlanego jest właśnie Deklaracja Własności Użytkowych a nie jak potocznie się przyjęło – Europejska aprobata techniczna (ETA) lub tez po zmianie nazwy Europejską Ocenę Techniczną.

Aprobata/Ocena ETA służy tylko i wyłącznie przedstawieniu charakterystyk danego produktu.

No dobrze, a co się dzieje jak wyrób nie jest objęty norma zharmonizowaną albo dla którego nie wydano Europejskiej Oceny Technicznej? W takim wypadku produkt można sprawdzić czy jest objęty krajową (w naszym przypadku Polska Normą PN) normą lub może wydano dla wyrobu Krajową Ocenę Techniczną (KOT, dawniej krajowa aprobata techniczna). Jeżeli tak – taki produkt można oznaczyć specjalnym znakiem budowlanym – B.

Potwierdzeniem oznakowania będzie wtedy Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU. Taki wyrób budowlany można stosować na rynku Polskim ale już nie na rynku Europejskim…

Na koniec bardzo ważna uwaga – Wszystkie dyrektywy dotyczące oznakowania produktów zobowiązują Producentów do posiadania wyrobów zgodnych z obowiązującymi przepisami w miejscu jego stosowania ale NIE ZWALNIAJĄ stosującego te wyroby z obowiązku weryfikacji możliwości spełnienia wymagań przepisów. Dlatego kompletną dokumentację techniczną należy uzyskać przed zastosowaniem wyrobu na obiekcie budowlanym, a nie gromadzić ją po zakończeniu inwestycja albo podczas przeprowadzanego audytu!

Możemy informować Cię regularnie o
promocjach i nowościach
Moje zainteresowania

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera.

przewiń w górę  
Copyright © 2019 Grupa Berner. Wszelkie prawa zastrzeżone.