Alert message

Nasza propozycja wartości

Przesuwamy granice możliwości dla naszych klientów
Ponieważ nie wierzymy, że dzisiejsze rozwiązania wystarczą, aby rozwiązać Twoje wyzwania jutra.
Ponieważ nie wierzymy, że dzisiejsze rozwiązania wystarczą, aby rozwiązać Twoje wyzwania jutra.
,
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_customerCentricity

Zorientowanie na klienta – pełne oddanie naszym klientom

Jesteśmy jak najbliżej naszych klientów i angażujemy naszych specjalistów ds. sprzedaży. Ponad 5000 naszych specjalistów ds. sprzedaży generuje ponad 12 milionów osobistych kontaktów z klientami rocznie.

W naszym kampusie szkolimy i specjalizujemy nasz zespół pod kątem procesów biznesowych naszych klientów, aby zapewnić najlepsze możliwe doradztwo i wsparcie.

Aby nie tylko dostarczać produkty, ale także pomagać naszym klientom w osiąganiu większych sukcesów biznesowych, jesteśmy wysoce wyspecjalizowani. Zdefiniowaliśmy 11 podsegmentów, dla których opracowujemy konkretne oferty. Ponadto zapewniamy naszym największym klientom dedykowane zespoły ds. kluczowych klientów.

Rozumiemy wyzwania naszych klientów. Obsługujemy ponad 30 aplikacji, oferując dedykowane produkty i doradztwo wspierające ich podstawowe procesy, takie jak wymiana opon, konserwacja w warsztacie czy montaż okien i drzwi.
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_leadersInChemicals

Liderzy w branży chemicznej

Opowiadamy się za rozwojem najlepszych chemikaliów na rynku. Nasze portfolio wysokiej jakości produktów chemicznych jest stale zasilane innowacjami. Naszym celem jest opracowywanie produktów, które zmieniają sposób pracy naszych klientów i ułatwiają im codzienną pracę. Jednym z przykładów są nasze chusteczki X-in-One, które zastępują 10 produktów i etapów pracy w jednym, a tym samym oszczędzają około 7 minut na serwis samochodowy.

Stale inwestujemy w nasze własne możliwości badawczo-rozwojowe i zatrudniamy zespół inżynierów chemicznych, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów.

Ponadto korzystamy z usług oddziału chemicznego Grupy Berner, Caramba, posiadającego wyspecjalizowane zakłady badawczo-rozwojowe i produkcyjne w Europie. Wspólnie tworzymy innowacyjne rozwiązania.

Usługi wspierające, takie jak nasza baza danych chemicznych i nasze zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym, ułatwiają zachowanie zgodności ze zmieniającymi się wymogami prawnymi.

Gama produktów premium

Dzięki ponad 100 000 artykułów Premium zaspokajamy wszystkie potrzeby naszych klientów z jednego źródła, nie tylko w zakresie chemikaliów i śrub, ale także narzędzi i sprzętu do ich zastosowania.

whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_services

Usługi

Holistyczne rozwiązania wymagają czegoś więcej niż tylko kompleksowej oferty produktów. Nasze inteligentne usługi wspierają naszych klientów w ich codziennych wyzwaniach. Dzięki naszym systemom regałowym BERA tworzymy uporządkowane magazyny, dzięki czemu czasochłonne poszukiwania należą już do przeszłości. Procesy zamawiania są zoptymalizowane dzięki systemowi BERA SMARTscan. Wysiłek związany z ponownym zamówieniem ogranicza się do prostego zeskanowania kodu kreskowego. Dzięki naszej bazie danych chemikaliów zapewniamy naszym klientom szybką i łatwą platformę niezbędną do wypełnienia prawnego obowiązku dokumentowania używanych przez nich produktów chemicznych.

Jako rozszerzenie, w przyszłości będziemy świadczyć naszą usługę zarządzania bezpieczeństwem chemicznym, która odciąży naszych klientów od znacznej części pracy administracyjnej związanej z zgodnym z prawem obchodzeniem się z chemikaliami. Dzięki temu będą oni mogli całkowicie skupić się na swojej podstawowej działalności. Będziemy nadal rozwijać nasze innowacyjne portfolio usług zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Czytaj więcej
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_applications

Aplikacje – wolimy myśleć w kategoriach rozwiązań niż pojedynczych produktów.

Rozumiemy wyzwania naszych klientów. Pełna oferta, innowacyjne usługi i solidne doradztwo w zakresie Twoich podstawowych procesów: To właśnie nazywamy naszym podejściem do aplikacji.

Obejmujemy ponad 30 aplikacji z dedykowanymi produktami i doradztwem, aby wspierać podstawowe procesy naszych klientów, takie jak wymiana opon, przeglądy pojazdów, montaż okien lub montaż elementów metalowych i stale szkolimy naszych sprzedawców w zakresie nowych rozwiązań.

Główne zastosowania naszych klientów są naszą zasadą przewodnią dla kompleksowej oferty.
Czytaj więcej

Dystrybucja – skuteczny zasięg w całej Europie

W branży hurtowej sprzedaży materiałów eksploatacyjnych B2B jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się graczy w UE i jednym z dwóch, którzy mogą obsługiwać całą Europę. Wspieramy naszych klientów w całej Europie.

Dzięki magazynom o łącznej powierzchni 160 000 m² w 10 krajach i wkrótce 100 depot (sklepom), mamy prawdziwy europejski zasięg, obsługujemy naszych klientów na żądanie tego samego dnia i prawie w całej Europie w ciągu 24 godzin.

Nasz asortyment składa się z ponad 100 000 produktów, w szczególności nasi wysoko rozwinięci producenci OEM z branży motoryzacyjnej polegają na nas w zakresie zaopatrywania swoich magazynów w materiały eksploatacyjne.

Zapewniamy jakość i spełniamy najwyższe wymagania w zakresie zgodności i zrównoważonego rozwoju. Nasze podejście do opakowań przekształca się, aby używać wyłącznie materiałów opakowaniowych neutralnych pod względem emisji CO2 i zmniejszać nasz ślad ekologiczny.
whatWeOffer_valueProposition_textMediaCombo_digitalization

Cyfryzacja – dla większej wydajności

Cyfryzację naszych sił sprzedaży rozpoczęliśmy już w 1990 roku.

Nasz sklep internetowy i nasza aplikacja są wiodące na rynku.

Biorąc pod uwagę cyfryzację, jesteśmy liderem. Nasza scentralizowana i usprawniona struktura korporacyjna wyróżnia się na rynku i umożliwia nam szybsze wdrażanie systemów oraz zarządzanie danymi na żywo.

Byliśmy jednym z pierwszych europejskich przedsiębiorstw, które w pełni wdrożyły ochronę danych i dostosowały się do europejskich przepisów. Ochrona danych jest dla nas kluczowa, ponieważ bierzemy za nią odpowiedzialność. Dlatego stale i mocno inwestujemy w cyberbezpieczeństwo.
Wszystko, co oferujemy