Alert message

Twój sektor biznesu:
Zaloguj się
Zarejestruj się
Informacje Prawne

Wszelkie prawa do obrazów, tekstu, grafiki oraz animacji zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej stanowią wyłączną własność Berner Polska Sp. z o.o. i podlegają ochronie z tytułu praw własności intelektualnej i innych praw chroniących własność intelektualną. Kopiowanie, dystrybucja, przechowywanie, nadawanie, wysyłanie lub przesyłanie całości treści lub jej części osobom trzecim jest zabronione. Ponadto poszczególne strony Berner Polska Sp. z o.o. mogą zawierać obrazy lub teksty podlegające prawom autorskim osób trzecich.

Ograniczona odpowiedzialność  za treść i odnośniki

Treść naszych stron internetowych została przygotowana z największą dbałością i jest systematycznie aktualizowana. Mimo to, nie zastąpi kompleksowej, indywidualnej konsultacji, dlatego też nie powinna być traktowana jako informacja wiążąca.

Firma nie bierze odpowiedzialności za poprawność, kompletność czy aktualność treści ani za problemy z dostępnością strony. Chcielibyśmy również podkreślić, że nasza strona zawiera odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Strony te zostały sprawdzone pod kątem naruszania prawa w momencie tworzenia odnośników. Jednakże nie mamy wpływu na projekt czy treść stron dostępnych za pomocą odnośników, dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość treści tam prezentowanych. Mając to na uwadze, niniejszym zrzekamy się odpowiedzialności za wszelką treść dostępną na stronach internetowych osób trzecich. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników zamieszczonych na stronach internetowych grupy Berner do stron zewnętrznych i ich treści.

Aktywując odnośnik, opuszczają Państwo zakres informacji oferowanych przez firmę Berner Polska Sp. z o.o. Ponadto, firma Berner Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia pomniejszych błędów związanych z usługami dostępnymi na naszych stronach, w szczególności w przypadku pobierania plików udostępnionych tam przez Berner Polska Sp. z o.o.

 Obowiązek informacyjny:

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (43-150) przy ul. Puszkarskiej 7J.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a)    art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b)    art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)

 

Ochrona danych

Jest nam niezmiernie miło, że nasza strona internetowa oraz nasza firma cieszą się Państwa zainteresowaniem. Z tego powodu nieustannie dokładamy starań, by chronić Państwa dane osobowe podczas ich pobierania, przetwarzania i używania w czasie Państwa pobytu na naszej stronie. Państwa dane osobowe będą chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jednak nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za niezależne strony internetowe dostępne poprzez nasze odnośniki, mimo dokładnej kontroli ich treści. Poniżej podajemy dalsze informacje o rodzaju danych rejestrowanych podczas Państwa pobytu na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Pobieranie i przetwarzanie danych

Wszelkie dane osobowe rejestrowane na stronie internetowej Berner Sp. z o.o. są zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Państwu indywidualnej pomocy w odnajdywaniu informacji o produkcie, ogólnych informacji o firmie lub na potrzeby odniesień.

Każda wizyta na naszej stronie lub przypadek pobrania plików ze strony zostaje zarejestrowany. Zapisane informacje przechowywane są dla wewnętrznych wymagań systemowych i do celów statystycznych. Zapisywane informacje to: nazwa udostępnionego pliku, data i czas dostępu, objętość pobranych danych, komunikat o pomyślnej transmisji danych, użyta wyszukiwarka i wyszukiwana domena. Adres IP komputera, z którego zostało dokonane połączenie także zostaje zapisany. Dodatkowe dane osobowe są rejestrowane jedynie, gdy użytkownik wprowadzi je dobrowolnie, np. podczas wysyłania zapytania lub w czasie rejestracji.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Po wprowadzeniu, Państwa dane będą wykorzystane jedynie do odpowiedzi na Państwa zapytania, wypełniania umów zawartych z Państwem oraz do celów ściśle administracyjnych. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdzie wymaga tego umowa – np. przekazanie szczegółów zamówienia dostawcy – lub do celów fakturowania, po uprzednim uzyskaniu od Państwa pisemnej zgody. Państwa zgoda na wykorzystywanie danych może być wycofana w każdym momencie. 

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:

c)    firmom zapewniającym obsługę IT,

d)    kancelarii radcy prawnego,

e)    biegłemu rewidentowi,

f)     tłumaczom przysięgłym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

 

W przypadku wycofania Państwa zgody na przechowywanie przez nas danych osobowych – jeśli pierwotny powód przechowania danych przestał być aktualny lub jeśli przechowywanie danych z jakiegoś powodu jest niezgodne z prawem – dane zostaną usunięte.

3. Dostęp do informacji

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

4. Względy bezpieczeństwa

Posługując się wszelkimi możliwymi środkami technologicznymi i organizacyjnymi, dokładamy wszelkich starań, by przechowywać Państwa dane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Jednak podczas porozumiewania się drogą elektroniczną nie można w pełni zagwarantować bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą.

5. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics posługuje się tak zwanymi „cookie" – plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów.

Informacje o sposobie korzystania z naszej strony (włącznie z adresem IP) gromadzone przez pliki cookies zapisywane są jedynie w celu oceny użytkowania naszej strony i tworzenia raportów o aktywności strony. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub gdy dane przetwarzane są w imieniu Google przez osoby trzecie. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi informacjami.

Obsługę plików cookie można wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki, jednakże może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony. Przez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo  zgodę na przetwarzanie przez Google posiadanych danych, w sposób i w celach opisanych powyżej.

 

 

O nas Berner jest jedną z wiodących w Europie wielokanałowych firm sprzedających materiały eksploatacyjne, chemikalia, narzędzia i usługi profesjonalistom z sektora motoryzacyjnego, przemysłowego i budownictwa. 6200 pracowników, z których ponad 4300 pracuje w terenie, codziennie świadcząc kompleksowe usługi.
Kontakt i wsparcie

Obsługa klienta 12 297 62 30

Napisz do nas sklep@berner.pl

Newsletter Berner Dołącz do nas

Proste zamawianie z aplikacją BERNER Odkryj wszystkie funkcjonalności
Poznaj BERNER Połącz się z nami w mediach społecznościowych