Alert message

Molimo prijavite se za korištenje favorita.
Prijava
Registrirajte se sada
Naš ukupni Katalog Top 400 GRAĐEVINA Top 400 AUTO Moji proizvodi
Opći uvjeti isporuke i plaćanja

I. Zaključivanje Ugovora
1. Isporučujemo isključivo prema dolje navedenim uvjetima isporuke i plaćanja. Oni vrijede za sve isporuke, osim ako odstupanje nije izričito pismeno drugačije dogovoreno.

II. Cijene
1. Naše cijene se određuju sukladno zakonu o PDV-u .
2. U naše cijene nisu ukalkulirani troškovi isporuke robe osim ako je drugačije dogovoreno.
3. Pakiranje je uračunato u naše cijene.

III. Uvjeti plaćanja
1. Naše račune možete platiti na slijedeći način:
a) unutar 10 dana sa 3% skonto ili
b) unutar 14 dana nakon izdavanja računa ili
c) po dogovoru
2. Kao garanciju plaćanja naša tvrtka prihvaća mjenice i zadužnice; troškove diskontiranja i realizacije snosi kupac.
3. U slučaju, da kupac kasni s plaćanjem, obvezuje se ugovornom partneru nadoknaditi sve nastale troškove, koji su nastali zbog kašnjenja.

IV. Isporuka i vrijeme isporuke
1. Sa predajom špediteru ili trgovcu prijevozniku, a najkasnije sa napuštanjem tvornice ili skladišta, rizik propasti, oštećenja i gubitka stvari prelazi na kupca.
2. Rokove isporuke potvrđujemo po svom najboljem znanju i savjesti, ali su neobavezni. Uvjetovani su mogućnostima isporuke svih dobavljača.
3. Ne navodi li se od kupca određena odredba o slanju robe, transport se obavlja na za nas utvrđeni najjeftiniji način.
4. Povrat robe može uslijediti samo prema prethodnom dogovoru.
5. Zadržavamo pravo djelomične isporuke.
6. Kasni li naša tvrtka sa uslugom, kupac može odustati od Ugovora, ako prođe za isporuku pruženo dodatno vrijeme. Nadoknade štete su isključene, osim ako do kašnjenja ne dođe namjerno ili grubom nepažnjom.

V. Zadržavanje prava vlasništva
1. Zadržavamo vlasništvo nad isporučenom robom do cjelokupne isplate svih potraživanja nastalih iz poslovnog odnosa, uključujući sva sporedna potraživanja i to do naplate za to izdanih mjenica i zadužnica. Pridržavanje prava vlasništva odnosi se i na proizvode koji se prerađuju.

VI. Jamstvo za nedostatke isporuke
1. Za nedostatke isporuke jamčimo kako slijedi:
a) Predmet isporuke se besplatno prema našem izboru popravlja ili nanovo isporučuje, ako je uslijed dokazivanja okolnosti koja je nastupila prije isporuke postao neupotrebljiv ili je u svojoj iskoristivosti ograničen. Ne uslijedi li popravak unutar primjerenog roka, kupcu se odobrava promjena artikla ili smanjivanje vrijednosti artikla.
b) Za štete nastale uslijed nedostataka jamčimo samo uslijed postojanja namjere ili grubog nemara.
c) Preduvjet jamstva je, da kupac unutar 8 dana od trenutka kada je primijetio nedostatak´pismeno reklamira nedostatak. Jamstvo traje godinu dana, pa nakon toga istječe i rok za svaku primjedbu.

VII. Prijenos prava
Kupac prava iz ovog Ugovora smije prenijeti trećemu samo uz naš pismeni pristanak.

VIII. Završne odredbe
1. Mjesto izvršenja i nadležni sud za isporuke i plaćanja je Trgovački sud u Zagrebu.
2. Postane li jedna odredba ovih uvjeta isporuke i plaćanja ništavna, sve druge odredbe ovih uvjeta prodaje ostaju važeće.


Legenda za račun:
PE=jedinična cijena
1=komad
2=sto
3=tisuću

 

Berner servisi
Isporuka
Isporuka u roku od 24 do 48 sati.
98% svih artikala dostupni.
Garancija
Garancija najmanje 12 mjeseci.
Sigurna kupovina zajamčena
Stručnjaci u službi za korisnike
pomicanje prema vrhu  
Copyright © 2020 Berner grupe. Sva prava pridržana.